Диспечър международен транспорт

Sofia
Постоянна

Търсим диспечер, който да се присъедини към екипа ни. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: -Планира, организира и контролира работата на международните шофьори в Европа; -Проследява и управлява процеса на товарене, разтоварване и движение на международните автомобили; -Води ежедневна комуникация с офисите ни в Европа с цел оптимизиране на дейността; -Изготвя справки и анализи; ИЗИСКВАНИЯ: -Опит на…

SENIOR CUSTOMER SERVICE SPECIALIST

Sofia
Постоянна

We are looking for: Senior Customer Service Specialist. Main tasks and responsibilities: •Plans and organizes the activities in the Customer service department, so that the department and company goals are achieved; •Monitors and controls all work processes in the department and sets priorities; •Assigns operational and long-term tasks to the team members, gives operational instructions,…

Building Automation Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for Building Automation Engineer. As a Building Automation Engineer, you will be responsible for: •Preparing technical and financial solutions for Building Automation. •Preparing functional specifications and functional descriptions for Building Automation solutions. •Communication with Clients about technical details and functional specifications. •Designing technical solutions. •Communication with Suppliers about technical proposals. •Following approved…

Risk/Operations/Back office Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for Risk/Operations/Back office. Responsibilities: • Monitoring transaction flow and identifying potential risk transactions; • Handling e-mail correspondence with other departments from the company, and with external providers; • Monitor our exposure to the different financial instruments that we offer; • Making various reports on current market conditions; • Be able to pay…

CAD Automation Programmer – C# Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for CAD Automation Programmer – C# Specialist. Your Tasks: Support, customizing, and application development for CAD automation (Software environment – DriveWorks, SolidWorks, SAP, Keytech); Development of framework functions for our CAD automation software; Administration and maintenance of the revision control system (DevOps); Interdepartmental interaction and continuous improvement of CAD automation processes; Integration…

Test Equipment Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for Test Equipment Engineer. Tasks and Responsibilities: *Responsible for the development of an automated test workbench which include electrical design, automation software development, troubleshooting, and maintaining all aspects including documentation. *Worked in a multi-disciplinary team developing test methods for a complex, electro-mechanical system. *System design with the ability to plan, specify and…

Apprentice Mechanical Product Designer

Sofia
Постоянна

We are looking for Apprentice Mechanical Product Designer. What you will learn: • Creation and adaptation of assemblies and components in SolidWorks as well as drawings and bills of materials based on predefined 3D datasets, technical specifications, manufacturing requirements, norms, guidelines, internal principals, and directives; • Modification and revision of 3D designs for project-specific requirements;…

C/Embedded Software Developer

Sofia
Постоянна

We are looking to recruit a C/Embedded Software Developer. Job description: – Create software architecture design according to software and system requirements; – Implement software modules, and take part in integration, testing, documentation, and bug fixing; – Participate in project planning and estimation process Requirements: – University degree – Passionate about new technologies – At…

Backend Developer in Cloud and Virtualization

Sofia
Постоянна

We are looking to recruit a Backend Developer in Cloud and Virtualization. Job description: – Design, develop and maintain REST API interfaces in Python on top of Kubernetes service provisioning infrastructure. – Define and update SQL and NoSQL database structures including monitoring real-time data. Requirements: – University degree – Passionate about new technologies – At…

Quality Engineer in Cloud/Kubernetes Network virtualization

Sofia
Постоянна

We are looking to recruit a Quality Engineer in Cloud/Kubernetes Network virtualization. Job description: – Design, execute and automate testing procedures, for verification of the next-generation network virtualization software products; – Maintain detailed testing documentation; – Review designs, identify and analyze defects, and help improve the overall quality of the software products; – Help Software…

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖЪР

Sofia
Постоянна

Търсим Фасилити Мениджър. Основни отговорности: – Изготвяне на годишния план за поддръжката и ремонтните дейности на обектите и оборудването на компанияташ – Управлява взаимоотношенията с подизпълнители по възложени проекти и отговаря за качеството на извършваната от тях работа и изпълнението на поставени задачи спрямо крайните срокове; – Управлява и координира вътрешно-фирмени проекти, напр. такива по…

Business Analyst

Sofia
Постоянна

A Business Analyst’s main job is to monitor our exposure to the different financial instruments that we offer. This includes making various reports on current market conditions, expectations, and how our clients react to those, overseeing their trades – all to make sure we know where we are and how our finances are moving, in…

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК

Sofia
Постоянна

Търсим административен сътрудник , който да се присъедини към екипа ни и да допринесе за по-добрата организация и плавното протичане на процесите в отдела за набиране на превозвачи. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: Отговаря за цялостната административна и логистична подкрепа на екипа на отдела; Администрира, оформя и обработва документацията в отдела и изготвя различни справки и…

Регионален представител за дивизия Храни за Варна и регион

Sofia
Постоянна

Търсим Регионален представител за дивизия Храни за Варна и регион. Ключово за тази позиция е създаването и поддържането на партньорски отношения с локални ключови клиенти и с дистрибутори с цел по-добро позициониране на продуктите на компанията. Задължения: • Управление на отношенията с локални ключови клиенти, с фокус цялостно представяне на продуктите на компанията в точката…

Регионален представител за дивизия Храни за Бургас и регион

Sofia
Постоянна

Търсим Регионален представител за дивизия Храни за Бургас и регион. Ключово за тази позиция е създаването и поддържането на партньорски отношения с локални ключови клиенти и с дистрибутори с цел по-добро позициониране на продуктите на компанията. Задължения: • Управление на отношенията с локални ключови клиенти, с фокус цялостно представяне на продуктите на компанията в точката…

Programmatic Media Buyer

Sofia
Постоянна

We are looking for a Programmatic Media Buyer. Responsibilities: • Work with campaigns to develop a buying strategy for each campaign, including ad formats, user targeting, bid strategy, etc. • Set up and launch programmatic campaign buys • Calculate and manage bids, win rates, and CPM goals • Monitor live campaigns and adjust delivery to…

Строителен Инженер

Sofia
Постоянна

Търсим Строителен Инженер, който да изпълнява функциите на технически ръководител по отношение на проектите, да отговаря за организиране на работния процес по дадения проект, да отговаря за изготвяне и организиране на заявки за транспорт, следене, получаване и изпращане на оборудването за обектите. Като Строителен инженер, ти ще отговаряш за: •Изучаване подробно на техническата документация и…

IT Manager

Sofia
Постоянна

We are looking for an IT Manager to lead our team and make an impact. In this role, you will be fully accountable for ensuring that the hardware and software used by our the company is compatible, secure, and scalable worldwide. As an IT manager, you will work closely with all IT members and be…

Civil Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for: Civil Engineer. As Civil Engineer, you will be responsible for: • Providing with all necessary documents, information, and materials on site • Monitoring project schedule to ensure timely completion of projects. • Coordinating the work of individual professionals and subcontractors by monitoring the quality of implementation • Successfully enforce the agreed…

PROJECT MANAGER

Sofia
Постоянна

We are looking to hire a PROJECT MANAGER. The general purpose of the job: To be the overall responsible employee for the NPI (new product introduction) phase and ensure successful management of project cost, quality, and timing. To support existing projects throughout their life cycle including Engineering change control and product end-of-life activities. Main deliverables:…

SUPPLY & REPLENISHMENT PLANNER

Sofia
Постоянна

We are looking for a SUPPLY & REPLENISHMENT PLANNER. RESPONSIBILITIES: Planning production needs according to the sales forecast Ensuring product availability to serve customer orders Inventory management Maintaining product, customer, and price master data Reporting of KPIs Work with the ERP/Planning system REQUIRED KNOWLEDGE, PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS: Experience in the field or in a…

Java Software Architect

Sofia
Постоянна

We are looking for a talented Java Software Architect. In this role, you will be involved in a redesign and improvement of a backend system in order to achieve better scale, durability, and quality. Responsibilities: • Redesign, replace, or improve the current system architecture to achieve better scale, redundancy, and durability. • Improve the overall…

Senior Buyer, Electronics

Sofia
Постоянна

We are looking for Senior Buyer, Electronics. Her/his main tasks will be: Working with global suppliers and finding, auditing, and selecting new suppliers for Electronic Commodity: PCBA, PCB, and electronic components; Making the first price estimations, negotiating, establishing, and following contracts – ensure that QCD targets are reached with suppliers; Work in close cooperation with…

Носач-товарач

Sofia
Постоянна

Търсим Носач-товарач. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: • Извръшва товаро-разтоварни дейности; • Подрежда и пакетира стоки; • Ръчно лепи етикети и бандероли; ИЗИСКВАНИЯ: • Опит на сходна длъжност е предимство; ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: • Конкурентно заплащане; • Атрактивен социален пакет; • Възможност за работа и развитие в компания лидер в своя сектор.

Mobile Application Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for an experienced Mobile Application Engineer to be a part of our growing team and make an impact. In this role, you will lead the company’s primary product architecture and design. Develop and maintain a complex-trading platform app, which is highly configurable, has extensive network API and web sockets traffic, is feature-rich,…

Оператор на струг с ЦПУ(CNC)

Sofia
Постоянна

Търсим Оператор на струг с ЦПУ(CNC). Отговорности свързани с позицията: Подготовка на машината за работа; Изработване на детайли на стругови ЦПУ(CNC) машини; Следи за качеството на произведените детайли; Спазване на установения работен и технологичен процес; Вашия профил: Опит със стругови машини с ЦПУ(CNC); Разчитане на технически чертеж; Умение за работа в екип и готовност за…

Оператор на фреза с ЦПУ(CNC)

Sofia
Постоянна

Търсим Оператор на фреза с ЦПУ(CNC). Отговорности свързани с позицията: Подготовка на машината за работа; Изработване на детайли на фрезови ЦПУ машини; Следи за качеството на произведените детайли; Спазване на установения работен и технологичен процес. Вашия профил: Опит с фрезови машини с ЦПУ; Разчитане на технически чертеж; Умение за работа в екип и готовност за…

Payroll Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for a Payroll Specialist. What You’ll do: – Full administration of the remuneration of the Group’s employees – Monthly calculation and data processing of the fees for contractors (Civil contracts) – Prepare statements and recaps for remunerations paid under civil and employment contracts – Process sick leaves and data for employees on…

Senior Infrastructure Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for a Senior Infrastructure Engineer. The main tasks will be related to the following areas: – Ensure successful delivery of each project related to infrastructure by taking care of requirements, technical aspects, collaboration with the project team, deadlines, and budget – Manage network, servers & security – Ensure Confidentiality, Integrity, Availability, and…

Head of Compliance

Sofia
Постоянна

We are looking for a Head of Compliance. Responsibilities: • Reviewing and analyzing regulatory communication (e.g. circulars, news, decisions); • Reviewing and analyzing relevant EU and domestic legislation; • Reviewing, analyzing, updating, or drafting the Company’s internal rules, policies, and procedures; • Reviewing, analyzing, or drafting Agreements with other companies; • Conducting communication with regulatory…

Инженер Автоматизация

Шумен
Постоянна

Търсим Инженер Автоматизация. Задължения: • Планира, организира и контролира работата на машини и съоръжения с цел навременна, бърза и ефективна дейност по поддръжка на машини, съоръжения и друго оборудване. • Осигурява наличност на необходимите резервни части и консумативи, съвместно с механиците на цехове, Енергетик, спец. КИП и А и Снабдител. • Поръчва части към контрагенти…

Специалист „Здраве и безопасност“

Sofia
Постоянна

Търсим Специалист „Здраве и безопасност“. Отговорности, свързани с позицията: Планиране, изпълнение и поддръжка на съоръженията и оборудването. Представяне на новото техническо оборудване, работни процедури и работни консумативи. Раздаване на лични предпазни средства. Подготовка на работни процедури, оценка на риска на работното място и други въпроси в областта на здравето и безопастността. Отговоря за проверка на…

ЕЛЕКТРОКАРИСТ

Sofia
Постоянна

Търсим ЕЛЕКТРОКАРИСТИ, които да станат част от нашият екип. ОТГОВОРНОСТИ: • Извършва товаро-разтоварни дейности; • Подрежда приетата в склада стока; • Отговаря за правилното складиране и съхранение на стоката; • Грижи се за поверената му техника; ИЗИСКВАНИЯ: • Опит на сходна позиция. • Правоспособност за управление на електрокар. Управление на високоповдигач е предимство • Умения…

Етикетировач

Sofia
Постоянна

Търсим ЕТИКЕТИРОВАЧИ, които да станат част от нашият екип. ОТГОВОРНОСТИ: • Лепи стикери и бандероли. • Изготвя промоционални опаковки. ИЗИСКВАНИЯ: • Опит на сходна позиция е предимство. • Средно образование. • Умение за работа в екип. КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати; • Атрактивен социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно застраховане,…

НАЧАЛНИК СКЛАД

Sofia
Постоянна

Търсим НАЧАЛНИК СКЛАД. ОТГОВОРНОСТИ: • Планира, ръководи и контролира всички дейности в поверения му склад; • Координира и проследява приема на стока – входящ контрол, физическо разтоварване, подреждане и етикетиране на артикули; • Координира и управлява дейностите по събиране, окомплектоване, товарене и експедиция на стоката; • Активно участва в организирането на периодични и годишни инвентаризации…

ФАКТУРИСТ

Sofia
Постоянна

Търсим ФАКТУРИСТ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ОТГОВОРНОСТИ: • Фактурира извършените от оперативните отдели услуги след указания и потвърждение от спедитор; • Проверява фактурите на доставчиците и информира за констатирани несъответствия; • Отговаря за документооборота и за поддържането на точна отчетност и архив; • Работи със специализиран софтуер. ИЗИСКВАНИЯ: • Опит на сходна позиция е предимство; •…

ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР

Sofia
Постоянна

Търсим ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР (Инженер проекти). Основна цел на позицията: Организиране на технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип; Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени и при дейностите…

Складов служител

Sofia
Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим да назначим: Складов служител. Компанията предлага: Трудов договор; Отлично възнаграждение; Работно време от понеделник до петък от 09:00ч. до 18:00ч. Корпоративно обучение; Допълнително здравно осигуряване, след изтичане на изпитателния срок; Развита мотивационна политика – различни отстъпки и преференциални условия за карти за спорт; Работа в стабилна фирма…

Retention Agent with German

Sofia
Постоянна

We are looking for a person with fluent German and English and Retention experience in Forex and a proven financial background. Candidates with background experience of more than one year would be considered with higher priority. Your Duties • Evaluating potential clients. • Communicate and schedule tell meetings with our customers from all over the…

SALES AGENT with German

Sofia
Постоянна

We are looking for a person with fluent German and English and sales experience in Forex and financial background. Candidates with background experience of more than one year would be considered with higher priority. Your Duties: • Provide clients with best-in-class, white-glove service on phone, email, and chat. • Explain in a relevant way the…

Full-stack Web Developer

Sofia
Постоянна

Now hiring a Full-stack Web Developer. Built by collectors for collectors, our company is the first comprehensive platform for all collector needs, from managing an art collection to establishing and tracking provenance on the blockchain to exploring the best quality fine art on our curated marketplaces. We have also developed and released multiple modules into…

Full-stack Web Developer with Blockchain Experience

Sofia
Постоянна

Now hiring a Full-stack Web Developer with Blockchain Experience. Built by collectors for collectors, our company is the first comprehensive platform for all collector needs, from managing an art collection to establishing and tracking provenance on the blockchain to exploring the best quality fine art on our curated marketplaces. We have also developed and released…

KYC/AML Officer

Sofia
Постоянна

We are looking for a KYC/AML Officer to support our operations and participate in our global expansion. Responsibilities: • Handle the end-to-end onboarding of new client accounts, collecting all relevant information and managing the client onboarding experience • Review KYC (Know Your Client) documentation and perform customer due diligence (CDD) for new client accounts and…

Compliance Assistant

Sofia
Постоянна

We are looking for a Compliance Assistant. Responsibilities: • Reviewing and analyzing regulatory communication (e.g. circulars, news, decisions); • Reviewing and analyzing relevant EU and domestic legislation; • Reviewing, analyzing, updating, or drafting the Company’s internal rules, policies, and procedures; • Reviewing, analyzing, or drafting Agreements with other companies; • Conducting communication with regulatory bodies…

Оператор контактен център

Sofia
Постоянна

Търсим Оператор контактен център. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Завършено образование: висше или средно образование; Добра компютърна грамотност, умения за работа със специализиран софтуер; Опит на подобна позиция е предимство; Много добро владеене на английски език; ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ Изготвяне на заявки за услуги, заявки за продажби, искания за информация и жалби; Продажба на…

МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙНЕР – АВТОМАТИЗАЦИЯ

Sofia
Постоянна

Търсим Механичен дизайнер- автоматизация. Основни задължения: • Създава концепции за цялостна автоматизация на производствените процеси, свързани с асемблиране на електронни модули; Внедрява тези концепции в реални условия в цеховете на компанията; • Проектира уреди и средства за автоматизация на процесите; • Отговорен за разработване на техническа документация за изработка на проектираните устройства или изделия; •…

ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР

Sofia
Постоянна

Търсим ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР (Инженер проекти). Основна цел на позицията: Организиране технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип. Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени и при дейностите по…

КАМЕРИЕР/КА ХОТЕЛ

Sofia
Постоянна

Търсим служител/ка на длъжност Камериер/ка,при следните условия: Изисквания за заемане на длъжността: * Завършено средно образование; * Опит на съответната позиция не е задължителен, но се счита за предимство; * Умения за работа в екип. Основни задължения: * Поддръжка и почистване на хотелските стаи и обекта, според установените стандарти; * Подмяна на спално бельо, хавлии,…

QUALITY ENGINEER

Sofia
Постоянна

We are looking for: a QUALITY ENGINEER Main Deliverables: • Participation in the implementation phase of new products as well as in the process validation in the production lines; • Participation in all trials, performing data analysis, and pushing for improvements/corrective actions; • Organizing and being actively involved in SPC, FMEA, QRQC activities and analysis…

Business Analyst/ Project Manager

Sofia
Постоянна

We are looking for: Business Analyst/Project Manager. RESPONSIBILITIES: ∙ Gather business specifications from customers and write specification documents using Agile methodology by creating user stories, mockups, diagrams, etc. ∙ Perform change impact analysis based on systems dependencies considering time, effort, and business priorities ∙ Work with a team of developers and QAs during the development…

Database Administrator

Sofia
Постоянна

We are looking for: Database Administrator. Technical Qualifications: Core Technical Experience (Ideal candidate has 80% + of these skills)  8+ years of SQL Server – Design, Build, and Run  SQL tuning and performance optimization  SQL Server certifications  SQL 2012 through 2022 in a production environment  5+ years of Windows server…

Call Monitoring Representative with English and French

Sofia
Постоянна

We are looking for: Call Monitoring Representative with English + French Job description: Call monitoring officer is responsible for assessing, on daily basis, the quality of the performance of our call center associates who deal with our existing and potential customer, monitoring inbound and outbound call to assess associates demeanor, technical accuracy, Information Transparency, customer…

Call Monitoring Representative with English and Spanish

Sofia
Постоянна

We are looking for: Call Monitoring Representative with English + Spanish Job description: Call monitoring officer is responsible for assessing, on daily basis, the quality of the performance of our call center associates who deal with our existing and potential customer, monitoring inbound and outbound call to assess associates demeanor, technical accuracy, Information Transparency, customer…

Call Monitoring Representative with English + Italian

Sofia
Постоянна

We are looking for: Call Monitoring Representative with English + Italian Job description: Call monitoring officer is responsible for assessing, on daily basis, the quality of the performance of our call center associates who deal with our existing and potential customer, monitoring inbound and outbound call to assess associates demeanor, technical accuracy, Information Transparency, customer…

Ръководител лаборатория анализ на отказите

Sofia
Постоянна

В момента търсим мотивиран Ръководител лаборатория Анализ. Основна цел на работата: • Осъществява цялостно управление на аналитичната дейност на лабораторията и пряко участва в анализа на откази, проблеми, свързани с компоненти, материали или технологични процеси; • Извършва оценка на резултатите от изпитания за надеждност при въвеждането на нови продукти и гарантира успешно управление на разходите,…

Software developer PLC

Sofia
Постоянна

We are looking for Software developer PLC. Your tasks: Development of the control software according to IEC 61131 for our machines and lines; Development of new machine functions and maintenance of existing software; Creation and design of user interfaces; Use and further development of already existing software tools and infrastructure; Participation in the development and…

Buyer in procurement department

Sofia
Постоянна

We are looking for a Buyer in the procurement department. Duties and responsibilities: Updating purchase orders in SAP, following administrative workflows from request until delivery Maintaining and updating purchase and suppliers records Process requestions and purchases documents via EDI-Platform (OnVentis) Serve as the link of communication between the Purchase department and internal/external partners Follow company…

Industrial Engineering Manager

Sofia
Постоянна

We are looking for Industrial Engineering Manager. Key Accountabilities: • Lead the 4 teams to ensure that all local industrial engineering operations are completed on time, within budget, and as per set goals: Industrialization team: •Drives the industrialization of new products (defines the process, writes specifications, follows the development of the equipment). •Is the Key…

Operations Manager

Sofia
Постоянна

We are looking for an Operations Manager. Main tasks: • Provide overall leadership and guidelines to direct reports responsible for Supply chain, Purchasing, Industrial Engineering, Production, and Maintenance operations. • Implement strategies to increase efficiency, maintain quality, and ensure continuous improvement. • Lead, direct, and control the activities of a factory to achieve short and…

Supply Chain Manager

Sofia
Постоянна

We are looking for a Supply Chain Manager. Tasks and Responsibilities: • Manage every stage of the production flow, from sourcing raw materials to delivery of the final product. • Responsible for production planning, forecasting, material procurement, inventory control, warehousing, vendor selection, and distribution. • Implement the corporate supply chain strategy, ensuring targets are met….

Back Office Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for a Back Office Specialist in the Marketing department. Are you an energetic, positive, smart&fast person? Do people appraise you as collaborative, detail-oriented, and helpful? Then check the lines below. If you have: • Degree in Marketing, Business, Economics, Finance, Business Statistics, or similar • Up to 2 years of experience in…

Продавач-консултант в Пекарна и Кафе

Sofia

Търсим Продавач-консултант в Пекарна и Кафе. Кратко описание на длъжността: – Изпичане на тестени продукти – Зареждане на обекта и витрините със стока – Обслужване на клиенти – Работа на касов апарат – Спазване на вътрешно-фирмените правила Изисквания: – Компютърна грамотност – Комуникативност – Опит в областта на търговията – Желание за работа – Умение…

Embedded SW Senior Test Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for: Embedded SW Senior Test Engineer. SW Senior Test Engineer will report to the Head of Embedded Software and will be part of one or several innovative smart sensors or metering product development teams lead by the SW Product Leader. Main Tasks: Analyze the SW requirements & verification criteria, specify & implement…

ПРОДАВАЧ-ПЕКАР (6 часови смени)

Sofia
Постоянна

Търсим служител на позиция ПРОДАВАЧ-ПЕКАР на 6 часови смени. Бъдете част от магията на пекарна и кафе като: • Майстор пекар, който изпича тестените продукти на предварително програмиран конвектомат, • Бариста, който приготвя неустоимо кафе, • Дизайнер, който подрежда витрините и рафтовете със стока, • Създава настроение, обслужвайки клиентите с усмивка, • Отчита продажбите, чрез…

Mechanical Product Designer – Tray & Pouch Packaging

Sofia
Постоянна

We are looking for a professional and humanely convincing personality (m/f/d) for the position of “Mechanical Product Designer – Tray & Pouch Packaging”. Your Tasks: Creation and adaptation of complex assemblies and components in 3D-CAD as well as drawings and bills of materials based on predefined 3D datasets, technical specifications, manufacturing requirements, norms, guidelines, internal…

Electrical engineer for software development Software Expert

Sofia
Постоянна

We are looking for an Electrical engineer for software development Software Expert Siemens. Your profile: Independent development of Siemens control systems; Independent development and implementation of a Siemens software framework; Further development of our digital services (Industry 4.0); Commissioning of systems in-house and on-site worldwide ; Conducting customer training courses in German and English ;…

Front end Team Lead

Sofia
Постоянна

Due to the expansion of our team, we are looking for an experienced Front end Team Lead. Main duties for the position : Responsible for leading and mentoring developers with soft and technical skills; Actively involved in process of development of React Single Page Application; Proactive in organizing daily meeting retrospectives and refinements/grooming sessions and…

Database Developer

Sofia
Постоянна

We are looking for an experienced Database Developer to join our small, yet a highly skilled team of IT professionals and make an impact on the future of the financial services industry. Position requirements: Minimum 8 years of experience as a DB Developer. Deep understanding of relational database concepts and Oracle SQL Server and or…

Senior Project Manager

Sofia
Постоянна

We are looking for: Senior Project Manager. Responsibilities will include but not be limited to: Create long- and short-term plans, including setting targets for milestones and adhering to deadlines; Ability to work across multiple projects of varying complexity and scope at once; Ability to work closely with team leadership across Product, Development, and Business teams;…

Senior Purchasing Specialist

Sofia
Постоянна

The Senior Purchasing Specialist works under the direct supervision of the Head of Purchasing and supply, representing the company to the community of packaging suppliers. The Purchasing Specialist works closely with the Production, R&D, QA, Supply, and Marketing departments to identify company requirements, select suppliers who deliver a competitive advantage to the company, and create…

Full Stack Developer

Sofia
Постоянна

We are now looking for an experienced Full Stack Developer to join our team. YOUR ROLE: Under the guidance of a Senior Full Stack Developer, Participate in the architecture, design, and development phase of software production Be responsible for developing and testing critical components of Kwik’s Platform Collaborate closely with the team in designing software…

Purchasing Specialist

Sofia
Постоянна

The Purchasing Specialist works under the direct supervision of the Purchasing Manager, representing the company to the community of raw materials and packaging suppliers. The Purchasing Specialist works closely with the Production, R&D, QA, and Marketing departments to identify company requirements and select suppliers who deliver a competitive advantage to the company. The Purchasing Specialist…

PRODUCTION EXCELLENCE MANAGER

Sofia
Постоянна

We are looking for: a PRODUCTION EXCELLENCE MANAGER. The main purpose of the role is: Monitor and improve the company’s organizational processes to make them as efficient as possible. Research and analysis feature heavily in this role, as continuous improvement managers map out all workflows, remove waste and low-value activities, and recommend solutions. Main duties…

Front-End Developer (React)

Sofia
Постоянна

Currently, we are looking for React Developer to join our constantly growing team. To keep it short, below are key responsibilities: YOUR ROLE: Developing UI components, following existing product requirements; Collaborate with backend developers and other team members (on the country and global level) to implement scalable and flexible UI architecture Actively taking part in…

ASIC/FPGA Design Verification Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for an ASIC/FPGA Design Verification Engineer. Job Description: ● Develop verification environments of the block level, subsystems, and full chip. ● End-to-end ownership of the testing process including test plan, Agents implementation, and coverage collection. ● Develop methodologies, scripts, and infrastructure improvements. ● Plan, design, and bring up a complete verification environment…

Customer Support English and Arabic

Sofia
Постоянна

We are looking for: a Customer Support Agent in English and Arabic. Your responsibilities: ∙ To provide excellent support and customer care services to the end users of our Client; ∙ To be able to react to customers’ requests promptly and in a professional manner; ∙ To operate correctly with our Client’s internal software programs…

Търговски и Маркетинг мениджър

Sofia
Постоянна

Бихме желали да обявим вълнуваща възможност да се присъедините към нашата компания с богат опит във вноса и доставката на хранителни продукти, предимно за големите вериги в страната. Нуждаем се от Търговски и Маркетинг мениджър, който да обедини своите усилия с тези на дългогодишния ни екип от професионалисти. Предишен опит в тази сфера е желателен,…

Purchasing Specialist, Plastics/Mechanics

Sofia
Постоянна

We are looking for Purchasing Specialist, Plastics/Mechanics. Tasks and responsibilities: In charge of the sourcing of Plastic & Mechanic components; Find local suppliers and lead the evaluation, selection, and audit process in accordance with company Group processes; Optimize the supplier panel for its products in accordance with the company Group Global Sourcing Policy; Manage RFQ,…

Test Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for Test Engineer. Tasks and Responsibilities: Responsible for the development of automated test workbench which includes electrical design, automation software development, troubleshooting, and maintaining all aspects including documentation. Work in a multi-disciplinary team developing test methods for a complex, electro-mechanical system. System design with the ability to plan, specify and carry out…

Head of Engineering

Sofia
Постоянна

We are looking for: Head of Engineering Key Accountabilities: • Lead the 4 teams to ensure that all local industrial engineering operations are completed on time, within budget, and as per set goals: Industrialization team: Ø Is the Key partner of R&D for any new product developments. Ø Supervise the process solution manufacturing and manage…

Embedded Software Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for: Embedded Software Engineer. Key responsibilities: • Specify (Codebeamer ALM), implement and test the embedded SW modules: o Perform proof of concept for SW technical solutions, HSI & low-level drivers; o Analyse the product system & SW requirements, specify & implement the SW architectural & design requirements; o Identify & propose the…

СОФТУЕРЕН ИНЖЕНЕР

Sofia
Постоянна

Търсим Софтуерен Инженер. Основна цел на позицията: Да разработва, тества и надгражда софтуер за вътрешно-фирмени нужди и да администрира използваните бази данни във фирмата. Задължения: • Да анализира нуждите на вътрешните клиенти и да пише фунционални спецификации за софтуерни продукти; • Да разработва и интегрира разнообразни софтуерни приложения за различните отдели/звена в компанията; • Да…

Senior Developer in Cloud and Virtualization

Sofia
Постоянна

We are looking to recruit a Senior Developer. Do you want to be part of the future of networking? Join our team to: – Build products that will drive Tomorrow’s Telecom and Enterprise network infrastructure, relying on Network Virtualization and Containers; – Accelerating the network throughput and flexibility, by perfecting Linux fast path frameworks (such…

Embedded Software Developer

Sofia
Постоянна

We are looking to recruit an Embedded Software Developer. Do you want to be part of the future of networking? Join our team to: To develop network infrastructure equipment, which drives many telecom networks worldwide, using various languages in our products: C, Python, Perl, Bash What we expect from you: University degree; Knowledgeable in network…

PROCUREMENT SPECIALIST

Sofia
Постоянна

We are looking for our team in Sofia for a PROCUREMENT SPECIALIST. The Procurement/MRP planning specialist is responsible for the overall planning of materials. Schedules and forecasts the right volumes of materials, goods, and products inbound to the business from Suppliers. Ensures that the supply of materials meets the production schedule and minimum stock levels,…

Purchasing Assistant

Sofia
Постоянна

We are looking for our team in Sofia for a Purchasing Assistant. The position reports to the Purchasing Manager of the company. Your main responsibilities: -Creating new records in the ERP system – suppliers, sub-contractors, price lists, etc. -Placing, following, managing and closing POs in the company’s ERP system against approved PRs for indirect purchasing…

Automation QA Engineer (C#, Quality Assurance)

Sofia
Постоянна

About The Role: We are happy to announce that our research and development office is looking to expand once again and we hope that you are the one to match our team’s mindset. We are looking for an Automation QA Engineer to join one of our self-organizing development teams and play a key role in…

Principal Front-End Engineer (React.js) / Tech Lead

Sofia
Постоянна

Currently, we have 7 FE devs, working with another 10 based in the UK. Because our team is growing, we are looking for a highly experienced Principal Front-End React Engineer/ Tech Lead to head the Bulgarian team locally, collaborating with the Head of UI Engineering who is based in the UK. The ideal candidate will…

Team Leader Java Software Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for a talented Team Leader Java Software Engineer (server side). Job Description: * Maintaining and developing our element management software. * Optimization and refactoring of existing solution. * Design and development of new features. Core Requirements: * B.SC. in Computer Science or the equivalent. * Strong knowledge in core Java – must….

ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР

Sofia
Постоянна

Търсим Процесен Инженер, който да организира технологичната дейност и да отговаря за установяване и проследяване на технологични процеси. Основни задължения: • Участва в разработката и внедряването на нови процеси в производството; • Прилага мерки за оптимизиране на процесите, контрол на процесите и осигуряване на работа съгласно установената технология; • Участва във валидирането на оборудване и…

Regular Fullstack Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for a Regular Fullstack Engineer (or a prospective Junior), with experience in building reliable/scalable backend systems. The engineering team is still very compact and we are looking for someone who can own a significant portion of the technical solution. What we value in candidates: Builder & doer mentality – people who simply…

Front-End Developer (React)

Sofia
Постоянна

Currently, we are looking for React Developer to join our constantly growing team. To keep it short, below are key responsibilities: YOUR ROLE: Developing UI components, following existing product requirements; Collaborate with backend developers and other team members (on the country and global level) to implement scalable and flexible UI architecture Actively taking part in…

QA Automation Lead

Sofia
Постоянна

They are now looking for an experienced QA Lead so if you are looking for new challenges in your career apply now! YOUR ROLE: Мanage a team of QA Engineers Structure and Optimize QA Automation Processes and Procedures Develop, execute and maintain automated test cases, scripts, and suites Perform end-to-end automation tests Analyzing test results…

Audit Manager

Sofia
Постоянна

We invite applications from ambitious, high caliber, and hard-working professionals to join our Sofia office in the position of Audit Manager. Duties and Responsibilities · Manage a portfolio of clients. · Provide on-site coordination to audit clients, including among others, planning, day-to-day monitoring of the audit team, and completion of audit assignments. · Identify client…

Senior Accountant

Sofia
Постоянна

We are looking for a detail-oriented senior accountant to perform and coordinate accounting duties within our organization. The senior accountant’s responsibilities include preparing financial reports, performing account reconciliations, maintaining the general ledger, preparing tax returns, assisting with audit preparations, and performing other accounting duties as assigned. To be successful as a senior accountant, you should…

Product Designer – Baking Equipment Machinery

Sofia
Постоянна

We are looking for a professional and humanely convincing personality (m/f) for the position of Product Designer – Baking Machinery: Your Tasks Creation and adaptation of complex assemblies and components in 3D-CAD as well as drawings and bills of materials based on predefined 3D datasets, technical specifications, manufacturing requirements, norms, guidelines, internal principles, and directives;…

Product Designer Knowledge Based Engineering (KBE)

Sofia
Постоянна

We are looking for a professional and humanely convincing personality for the position: Product Designer Knowledge-Based Engineering (KBE) Your Tasks Developing and adjusting 3D CAD master models (modules and components) and drawings Working with DriveWorks for developing CAD models and drawings Close cooperation with the development team at headquarters Modification and revision of 3D designs…

Marketing Leader

Sofia
Постоянна

We are looking for a Marketing Leader. Your responsibilities: – Handling all the marketing duties related to the brand; – SEO /Search Engine Optimization/; – Handle Google, Facebook, and Twitter campaigns; – Lead generations; – Communication with affiliates Our Requirements: – Fluency in the English language – At least 3 years of experience in a…

OFFICE MANAGER ASSISTANT

Sofia
Постоянна

We are looking for an OFFICE MANAGER ASSISTANT. А position close to the management of the company, assisting it in all its activities. Тhe office manager is responsible for keeping the office in perfect condition, for the supply of consumables, communicating with suppliers, and for the organization of company events, etc. YOUR RESPONSIBILITIES: – Management…

Mid/Senior React Developer

Sofia
Постоянна

Предвид настоящите и нови проекти, които очакваме да приемем, имаме нужда от колега на позицията Mid/Senior React Developer, който има възможност и умения да навлезе бързо в конкретна идея и да продължи работата си по проект с минимално менторство. Кой би се вписал в нашият малък екип? Технически елементи: Задължителни: – HTML – CSS –…

Menu