Складов работник- пикър

Sofia
Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността ни търсим Складов работник- пикър. ОТГОВОРНОСТИ: Изпълнява заявки; Следи за съответствието на събраната стока по вид, срок на годност и количество с документацията; Подрежда стоката; Участва в товаро-разтоварни дейности; ИЗИСКВАНИЯ: Свидетелство за управление на складова техника Опит на сходна позиция е предимство; Организираност и експедитивност; Средно образование. КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:…

СКЛАДОВ РАБОТНИК, ВОДАЧ НА ВИСОКОПОВДИГАЧ

Sofia
Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността ни търсим СКЛАДОВ РАБОТНИК, ВОДАЧ НА ВИСОКОПОВДИГАЧ. ОТГОВОРНОСТИ: Извършва дейности по товарене, разтоварване и подреждане на приетата стока по стелажите; Изпълнява заявки и следи за съответствието на вида и качеството на събраната стока с документацията; ИЗИСКВАНИЯ: Опит на сходна позиция; Правоспособност за управление на складова техника; Средно образование; КОМПАНИЯТА…

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Sofia
Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността ни търсим СЧЕТОВОДИТЕЛ. ОТГОВОРНОСТИ: Осчетоводява и обработва първичните счетоводни документи; Отговаря за трансфера и равнението на данни между оперативна и счетоводна програма; Подготвя и анализира данни във връзка с месечното счетоводно приключване; Участва в счетоводното приключване; Изготвя анализи и справки; Участва в инвентаризации, ревизии, проверки и одити. ИЗИСКВАНИЯ: Висше…

DATA ANALYST

Sofia
Постоянна

We are looking for an enthusiastic DATA ANALYST who can not only crunch numbers, but also generate insights and formulate improvement initiatives based on data. As part of our local Haulier Procurement team, you will have the opportunity to use your analytical skills and make a valuable contribution to our organization. MAIN TASKS AND RESPONSIBILITIES:…

Мърчандайзер

Пловдив
Постоянна

Търсим мърчандайзер или оператор на тонираща система за интериорни и екстериорни покрития на дома в магазин Практис, отдел тониращи системи. Изисквания: Основни познания в сектора; Опит в продажбите и работа с крайни клиенти; Отлични комуникативни качества; Основни компютърни познания с офис пакет; Възможности: Предоставяме възможност за работа в млад и амбициозен екип; Продуктово обучение на…

Мърчандайзер

Велико Търново
Постоянна

Търсим мърчандайзер или оператор на тонираща система за интериорни и екстериорни покрития на дома в магазин Практис, отдел тониращи системи. Изисквания: Основни познания в сектора; Опит в продажбите и работа с крайни клиенти; Отлични комуникативни качества; Основни компютърни познания с офис пакет; Възможности: Предоставяме възможност за работа в млад и амбициозен екип; Продуктово обучение на…

Administrative Assistant

Sofia
Постоянна

We are looking for an Administrative Assistant. What a day in the office would look like: • Welcoming guests and partners in the office in a friendly and polite manner; • Receiving and distributing incoming and outgoing mail, phone calls, and mail deliveries (post, courier companies); • Organizing and storing paperwork, documents, company information, etc.;…

Специалист КИП И А

Шумен
Постоянна

Търсим Специалист КИП И А. Задължения и отговорности: Експлоатация на електрическата част и КИП и А на съоръженията, пряко свързани с производствения процес и производствените линии; Поддръжка на електрическата част на оборудването и КИП и А в работоспособно и безотказно състояние с цел ефективно използване на производствените линии; Работа с честотни и серво управления; Работа…

Водач мотокар

Шумен
Постоянна

Търсим Водач на мотокар. Задължения: Извършва товаро-разтоварни дейности с мотокар, свързани с пряката дейност на компанията; Отговаря за изпълнение на поставения производствен график; Спазва технологичния процес; Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми Изисквания към кандидатите: Средно образование; Свидетелство за управление на МПС, мотокари, кари Способност за екипна…

Production Manager

Шумен
Постоянна

We are looking for a Production Manager. The main purpose of the role: Organizes and guides their team to ensure the efficient running of the production processes in the productions entrusted to him, ensuring compliance with safety and work rules, technically efficient operation of equipment, compliance with technological parameters, implementation of the set production program,…

Счетоводител

Шумен
Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим Счетоводител. Отговорности: • Приема и обработва първични счетоводни документи, спазвайки законовите и фирмените изисквания. • Води възложените сметки, които обработва с цел навременно и точно плащане на доставчици, формиране на себестойност на продукция, коректно и своевременно отразяване на фирмените счетоводни операции. • Активно участва във въвеждането на…

Health and Safety Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for a Health and Safety Specialist. Your tasks and responsibilities: Introducing new technical equipment, work procedures, and working substances; Distribution of Personal Protective Equipment; Design of working places, working procedures, working environments, and other matters in the field of ergonomics; Ensure that facilities and working equipment are properly checked in terms of…

Production Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for a Production Engineer. Responsibilities: Prepare technical specifications for new equipment, spare parts, tools, etc., and follow up on delivery and installation; Define and assist startup in new services/products in the location; Organize the process for new services/products to go live and rump up; Support new building extension projects in coordination and…

Payroll Assistant

Sofia
Постоянна

We are looking for a Payroll Assistant. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: • Efficiently manage the registration of contracts, changes in circumstances, in the National Revenue Authority (NRA) system, and sick leave documentation in NSSI. • Calculates, keeps, and follows salary, bonus, reward, overtime, and additional benefit records of employees. • Work with electronic signature. • Providing…

Senior Associate Accountant

Sofia
Постоянна

We are looking for a Senior Associate Accountant. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: • Perform operational accounting tasks including posting data in the accounting software, and processing invoices, receipts, and bank statements. • Prepare daily reconciliations. • Issue invoices to customers and external associates. • Assist in the preparation of monthly VAT ledgers and submission of VAT…

Продавач-консултант за пекарна и кафе

Sofia
Постоянна

Търсим Продавач-консултант за пекарна и кафе. Кратко описание на длъжноста: – Работа с конвектомат: изпичане на готови замразени продукти; – Подреждане на закуските и хлебните изделия във витрина и зареждане на обекта със стока; – Обслужване на клиенти: консултиране и вежлива комуникация с тях; – Работа с касов апарат; – Спазване на вътрешнофирмените правила; Изисквания:…

Риск Мениджър

Sofia
Постоянна

Търсим Риск Мениджър,който да се присъедини към екипа на отдел „Управление на риска“. Задължения на кандидата: Осигурява установяване, измерване и надлежно докладване на всички съществени рискове, свързани с дейността на инвестиционния посредник; Участва активно в разработването на стратегията за поемането и управлението на рисковете на ИП и във вземането на решения, свързани с управлението на…

Машинен оператор, хлебни изделия

Шумен
Постоянна

Търсим Машинен оператор – хлебни изделия. Описание на длъжността: • Произвежда продукти при стриктно спазване на утвърдените инструкции, въз основа на графика за производство. • Привежда в готовност за работа и поддържа изправността на машината, съгласно работните инструкции за експлоатация • Отговаря за поверената му машина, и отстранява своевременно проблеми, възникнали по машината, ако е…

Машинен оператор – смесване

Шумен
Постоянна

Търсим Машинен оператор – смесване. Описание на длъжността: Отговаря за изпълнение на поставеният производствен график; Спазва технологичния процес; Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми; Изисквания към кандидатите: Средно образование; Техническа грамотност; Готовност за работа на три смени; Способност за екипна работа; Опит на подобна позиция – предимство….

Shared Service Manager

Sofia
Постоянна

We are looking for a Shared Service Manager. Tasks and Responsibilities: • Strategies to coordinate and support all SSC services for the businesses, by taking ownership of accountabilities or special projects/initiatives as required (i.e., carry out investigation and analysis, document and communicate clear and concise recommendations, initiate and lead enhancements to improve the efficiency and…

Head of Test Equipment and Automation Team

Sofia
Постоянна

We are looking for a Head of Test Equipment and Automation Team. As Head of the Test Equipment and Automation Team, you are responsible for leading and developing a team of Engineers in the field of test processes and automation to ensure that all local operations are completed on time, within budget, and as per…

ЛAБОРАНТ

Шумен
Постоянна

Търсим Лаборант. Задължения и отговорности: Извършва физични и физикохимични анализи, тестове за стабилност и приложни тестове на съществуващи, нови и конкурентни продукти; Участва в разработването и внедряването на нови тестови методи; Сравнява проби със стандарти и спецификации; Събира данни и параметри чрез провеждане на анализ на проби; Обработва и съхранява резултати от проведените тестове; Отговаря…

LEAN PROJECT LEADER

Шумен
Постоянна

We are looking for an experienced Lean Project Leader. The Lean Expert will be responsible for ensuring ongoing implementation of the company procedures by Lean initiative which will ensure the effective implementation and maintenance of effort. The initiatives that our Lean Project Leader will be leading will be programs for integrating the Lean principles, values,…

PROJECT MANAGER – PLASTICS

Sofia
Постоянна

We are looking to hire a PROJECT MANAGER for our Plastics Business Unit in Botevgrad. The general purpose of the job: To organize the entire work to win, implement, and follow up the execution of the project in the production, as well as to maintain the already implemented projects in the production during their life…

Industrial Testing Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for an Industrial Testing Engineer. Tasks and Responsibilities: • Develop test systems (hardware and software) for production lines of current/voltage transducers, • Propose the technical solutions and investment plan linked to the projects, • Participate in the design reviews with R&D and industrialization teams, • Manage projects from supplier selection until final…

FINANCIAL SPECIALIST

Sofia
Постоянна

We are looking for a Financial Specialist. The general purpose of the position: Manage/coordinate the company’s financial planning process, perform cost analysis and control, and support the budgeting process in terms of preparation and monitoring. Ensure that the company accounting procedures conform to the generally accepted accounting principles. Main duties: To prepare monthly and quarterly…

R&D Project Manager

Sofia
Постоянна

We are looking for an R&D Project Manager. In your role as an R&D Project Manager, you will coordinate people and processes to ensure that our R&D projects are delivered on time and produce the desired results. You will be the go-to person for everything involving a project’s organization and timeline. Your main responsibility will…

Техник телекомуникации

Sofia
Постоянна

Търсим Техник телекомуникации. Основни отговорности: Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи, радио-релейни линии, токозахранващи системи и батерии; Обслужване и поддръжка на мрежова инфраструктура и захранване на базови станции на мобилни оператори; Работа на височина; Познаване и спазване на изискванията по безопасни условия на труд; Изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;…

OFFICE MANAGER ASSISTANT

Sofia
Постоянна

We are looking for an Office Manager Assistant. А position close to the management of the company, assisting it in all its activities. The Office manager is responsible for keeping the office in perfect condition, for the supply of consumables, for the communication with suppliers, and for the organization of company events, etc. YOUR RESPONSIBILITIES:…

Customer Service Representative

Sofia
Постоянна

We are looking for a Customer Service Representative. GENERAL PURPOSE OF THE JOB: Interaction with foreign customers in terms of logistics and production issues. RESPONSIBILITIES: To analyze customer orders through tracking down the deliveries of components, to plan and follow up the production process and the export to the end customer as compared to the…

Tax Manager

Sofia
Постоянна

We are looking for a Tax Manager to join our team. What You’ll do: Review and prepare the annual corporate tax return in compliance with relevant tax regulations and IFRS standards; Develop the tax planning model, and estimate future tax profits; Prepare and update transfer pricing documentation; Actively participate in the preparation of benchmark studies…

Началник фармацевтичен склад

Sofia
Постоянна

Търсим Началник фармацевтичен склад. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: • Организира, контролира и участва в работните процеси в склада; • Отговаря за приемането, съхранението, допълнителните манипулации и експедицията на стоките. • Отговаря за организацията и контрола на складовите работници при изпълнение на поставените им задачи и спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; •…

Пакетировач за склад

Шумен
Постоянна

Търсим Пакетировач за склад – готова продукция. Описание на длъжността: Отговаря за изпълнение поставения производствен график. Спазва технологичния процес. Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми; Изисквания към кандидатите: Техническа грамотност; Готовност за работа на смени; Способност за екипна работа; Опит на подобна позиция – предимство. Ние предлагаме:…

Специалист логистика с румънски език

Шумен
Постоянна

Търсим Специалист логистика с румънски език. Задължения: Приема и обработва поръчки от клиенти Създава първични счетоводни документи в ERP система Изготвя документи за експедиция на стоките Води активна комуникация с производствените звена, склада и клиентите на компанията Изисквания: Румънски език – писмено и говоримо; Английски език – писмено и говоримо; Компютърна грамотност Word; Excel; Microsoft…

Машинен оператор

Шумен
Постоянна

Търсим Машинен оператор. Описание на длъжността: Отговаря за изпълнението на поставения производствен график. Спазва технологичния процес. Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми; Изисквания към кандидатите: Средно образование; Техническа грамотност; Готовност за работа на три смени; Способност за екипна работа; Опит на подобна позиция – предимство. Ние предлагаме:…

Senior Enterprise Risk Management Expert

Sofia
Постоянна

We are looking for a Senior Enterprise Risk Management Expert. What You’ll do: Identify, analyze, and quantify market and liquidity risks, including the definition of risk metrics and limits. Formulate and execute the company’s comprehensive market and liquidity risk management framework. Design and execute liquidity stress tests to evaluate the company’s funding capacity across diverse…

Организатор, обработка на производствена информация

Шумен
Постоянна

Търсим Организатор, обработка на производствена информация. Задължения: • Организира и поддържа база данни с актуалните маркировки за всеки пазар; • Внедрява в производството нови маркировки; • Подготвя и проверява необходимите маркировки преди стартиране на производствения процес. • Информира своевременно производството в случай на невъзможност или забава; • Проследява наличностите на всички материали, свързани с дейността…

Началник Смяна

Шумен
Постоянна

Търсим: Началник Смяна. Задължения: • Отговаря за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд за поверените му служители; • Ръководи, организира и контролира производствения процес въз основа на сменния план за производството; • Осигурява точно и ефективно приложение на всички нормативни и вътрешно фирмени документи, свързани с производството; • Организира правилното и ефективно експлоатиране…

Инженер, производство/проекти

Шумен
Постоянна

Търсим Инженер, производство/проекти. Задължения: • Ръководи проекти, както административно, така и организационно, като отговаря за тяхното изпълнение в срок и спрямо определен бюджет; • Изготвя идеен проект, включително разчертаване на разпределение, изготвяне на технологични схеми и задания, съставяне и контрол на срокове и бюджети; • Разработва концептуални решения по заданията на всеки продукт; • Осъществява…

Accountant

Sofia
Постоянна

We are looking for an Accounts Payable Accountant. The main tasks will be to: Book accounting journal entries in the Group ERP; Book PO and Non-PO invoices, credit and debit memos, and travel expense reports; Analyze discrepancies between invoices and POs; Prepare payment selections for the Group of entities; Support month-end close for timely and…

ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА

Sofia
Постоянна

Tърсим Техник подръжка за поддържане на производствено оборудване. Основна цел на работата: Да извършва ремонтни и превантивни действия на оборудването в рамките на производството на съответната бизнес единица. Основни задължения на техник поддръжка: Участва във всички планови, текущи и аварийни ремонти, свързани с производственото оборудване; Ангажиран е при внедряване на ново или модификация на съществуващо…

КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО

Sofia
Постоянна

Търсим Контрольор качествен оперативен контрол. Отговорности свързани с позицията: Осъществява входящ, текущ и изходящ контрол за съответствие на изделията; Работи с широка гама измервателни уреди, извършва механични и визуални инспекции спрямо спецификация; Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия; Проследява спазването на производствените процеси и…

ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ – ЕЛЕКТРОНИКА

Sofia
Постоянна

Търсим Техник автоматизация – електроника. Основна цел на работата: Да реализира монтажа, да пуска настройката на средствата за автоматизация на производството, да подпомага проектирането на уреди и средства за автоматизация на процесите. Основни задължения: Извършва монтажа и настройката на проектираните от инженерния състав механични, електронни и автоматични устройства и приспособления, използвани в производствените линии на…

Recruiter

Sofia
Постоянна

We are looking for a Recruiter. YOUR TASKS: · Responsible for the employee recruitment process · Develop and execute recruiting activities, according to annual planning, in cooperation with department managers · Post job announcements for open positions on all the communication channels · Complete the candidate database accurately and timely with both external & internal…

СПЕДИТОР МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ

Sofia
Постоянна

Търсим Спедитор международна спедиция. ОТГОВОРНОСТИ: Планиране, организиране и проследяване на международни транспорти; Комуникация с клиенти и подизпълнители; Договаряне на цени и условия на превозите; Изготвяне на справки, анализи и отчети, свързани с дейността; ИЗИСКВАНИЯ: Опит на сходна позиция ще се счита за предимство; Отлична компютърна грамотност; Свободно владеене на английски език; Комуникативност, желание за работа…

Back Office Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for a Back Office Specialist. Your responsibilities: – Monitoring transaction flow and identifying potential risk transactions. – Handling e-mail correspondence with other departments from the company and with external providers. – Monitoring our exposure to the different financial instruments that we offer. – Making various reports on current market conditions. – Paying…

Контрольор, качество

Шумен
Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността търсим: Контрольор, качество. Задължения: • Отговаря за спазване на утвърдените Страндарти и процедури; • Извършва входящ,текущ и изходящ контрол по отношение на продуктите; • Води записи на получените от тестовете и проверките резултати в определените за целта места; Изисквания за длъжността: • Изискване за образование – средно; специалности в…

Temporary Service Desk Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for a Temporary Service Desk Engineer. The person will be a part of our EMEA/US IS Service Desk to ensure a good service level to our users. This position will reinforce our IS Team located in Sofia and will report to the regional IS Manager. The main activities: Provide front-line technical support…

IT Project Manager – Supply Chain

Sofia
Постоянна

We are looking for an IT Project Manager – Supply Chain. Reporting to the head of IS Business Applications, the person is responsible for managing the implementation of IS business applications in the overall area of Dynamics 365. He/she will enhance the overall efficiency of business processes. The main activities: • Establish and maintain a…

Търговски Представител – дивизия Храни

Бургас
Постоянна

Търсим Търговски Представител за дивизия Храни. Ключово за тази позиция е създаването и поддържането на партньорски отношения с локални ключови клиенти, както и с дистрибутори, с цел по-добро позициониране на продуктите. Задължения: • Управление на отношенията с локални ключови клиенти, с фокус цялостно представяне на продуктите в точката на продажба • Листване на продукти на…

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА

Sofia
Постоянна

Търсим Инженер поддръжка на производствено оборудване. Основна цел на работа: Да организира и участва в поддържането и ремонта на производственото оборудване. Основни задължения: Участва при внедряването на ново оборудване в производството; Планира, организира и извършва превантивна поддръжка и планови ремонти на производственото оборудване; Организира и извършва дейности по поддръжка на производственото оборудване при непредвидени аварии…

Инженер – поддръжка производство

Шумен
Постоянна

Търсим Инженер – поддръжка производство. Задължения: ∙ Ръководи и координира работата на механиците в предприятието и разпределя задачите между тях. ∙ Отговаря за правилната експлоатация и за изправността на машините в предприятието. ∙ Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването. ∙ Участва във вземането на технически решения, с цел оптимизиране…

Инженер – КИП и А

Шумен
Постоянна

Търсим Инженер – КИП и А. Задължения: ∙ Осигурява наличност на необходимите резервни части и консумативи, съвместно с механиците на цехове, енергетик, спец. КИП и А и снабдител. ∙ Поръчва части към контрагенти според нуждите. ∙ Участва в проектирането и въвеждането в експлоатация на нови машини и съоръжения или други технически решения за повишаване на…

Инженер – автоматизация на производството

Шумен
Постоянна

Търсим Инженер – автоматизация на производството. Задължения: ∙ Ръководи проекти, както административно, така и организационно, като отговаря за тяхното изпълнение в срок и спрямо определен бюджет. ∙ Изготвя идеен проект, включително разчертаване на разпределение, изготвяне на технологични схеми и задания, съставяне и контрол на срокове и бюджети. ∙ Разработва концептуални решения по заданията на всеки…

Монтьор, промишлено оборудване

Шумен
Постоянна

Търсим Монтьор, промишлено оборудване. Описание на длъжността: Изпълнение на технически задачи при монтиране, инсталиране, настройка и ремонт на машините и оборудването в производството. Изисквания към кандидатите: – Средно техническо образование; – Техническа грамотност; – Готовност за три сменен режим на работа; – Способност за екипна работа; – Опит на подобна позиция – предимство. Ние предлагаме:…

Техник, ел.обзавеждане на промишлено предприятие

Шумен
Постоянна

Търсим Техник – ел.обзавеждане на промишлено предприятие. Описание на длъжността: Осъществява дейности по поддръжка и периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машини и агрегати. Изпълнение на технически задачи при монтиране, инсталиране, настройка и ремонт на машини и оборудване в производството. Изисквания към кандидатите: – Средно техническо образование; – ІІІ-та квалификационна група по безопасност при…

Механик

Шумен
Постоянна

Търсим Механик. Основна цел на ролята: Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжка. Извършва периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите, за които отговоря. Отчита резултатите от своята дейност. Задължения: – Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжката въз основа на плана за поддръжка, съгласуван с плана за производство. – Контролира и…

Material Planner

Sofia
Постоянна

We are looking for our team in Sofia for a Material Planner. Duties and responsibilities: *Plans and controls all need for direct (raw materials) components needed for the production using the ERP (MRP) system. * Responsible for the overall Purchase Order management in the company ERP system. Anticipate and solve potential issues, confirm Purchase Orders…

Оператор на металообработващи машини с ЦПУ /Абкант

Sofia
Постоянна

Търсим: Оператор на металообработващи машини с ЦПУ /Абкант Отговорности свързани с позицията: Работи прецизно и точно с листоогъваща машина на TRUMPF; Разчита и работи с техническа документация и чертежи; Огъване на метал за получаване на изделие, като спазва всички технологични изисквания за качество; Изработване на детайли в отдел листообработка; Следи за качеството на произведените детайли;…

Оператор на машина за лазерно рязане

Sofia
Постоянна

Във връзка с развиване на производството търсим служител за позицията:Оператор на машина за лазерно рязане. Отговорности свързани с позицията: Настройва машината за обработка на детайли от листов материал с различна дебелина; Спазва правилната последователност и ред на работа с машината и съответната програма; Наблюдава и контролира режещите инструменти; Бързо, точно и правилно реагира на сигналите…

Senior SW development engineer/SW Architect

Sofia
Постоянна

We are looking for a Senior SW Development Engineer/SW Architect. Key responsibilities: Analyze and specify the SW system requirements: specify SW functionality and propose technical solution alternatives on the way to achieve required product SW functionality; Decompose the early/final SW development activities according to the SW product development plan; Identify and define the technical solutions…

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК/ МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ

Sofia
Постоянна

Търсим Технически сътрудник – международна спедиция. ОТГОВОРНОСТИ: Подпомага спедиторите при изпълнение на оперативни /административни задачи; Води бизнес кореспонденция, работи с база данни и документи; Осъществява оперативни контакти с контрагенти на фирмата; ИЗИСКВАНИЯ: Опит на сходна длъжност ще се счита за предимство; Добро владеене на английски език; Добра компютърна грамотност; Висше икономическо образование е предимство. КОМПАНИЯТА…

СПЕЦИАЛИСТ ЛОГИСТИЧНИ КЛИЕНТИ

Sofia
Постоянна

Търсим Специалист обслужване на логистични клиенти. ОТГОВОРНОСТИ: Поддържа постоянна комуникация с клиенти на фирмата във връзка с уточняване на изискванията им за прием, съхранение на стоките и изпълнение на заявки; Приема и обработва входящи и изходящи поръчки на клиентите и отговаря за тяхното точно и навременно изпълнение; Участва в планирането на последователността на изпълнение на…

Procurement Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for our team for a PROCUREMENT SPECIALIST. The Procurement/MRP planning specialist is responsible for the overall planning of materials. Schedules and forecasts the right volumes of materials, goods, and products inbound to the business from Suppliers. Ensures that the supply of materials meets the production schedule and minimum stock levels while securing…

Commodity Buyer Team Leader

Sofia
Постоянна

We are looking for a Commodity Buyer Team Leader for our Supply Chain Dept. GENERAL PURPOSE OF THE JOB: Manage and coordinate the process of planning, ordering, and delivering production materials based on the production needs or customers’ requirements during the NPI and mass production phase RESPONSIBILITIES: Planning of materials: • Optimizes the planning of…

Складов служител

Sofia
Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим да назначим: Складов служител. Компанията предлага: Трудов договор; Отлично възнаграждение; Работно време от понеделник до петък от 09:00ч. до 18:00ч. Корпоративно обучение; Допълнително здравно осигуряване, след изтичане на изпитателния срок; Развита мотивационна политика – различни отстъпки и преференциални условия за карти за спорт; Работа в стабилна фирма…

Техник тониращи машини

Sofia
Постоянна

Търсим Техник тониращи машини. ИЗИСКВАНИЯ: ∙ Подходящо техническо / електротехническо образование (Висше образование е предимство) ∙ Компютърна грамотност ∙ Свидетелство за управление на моторно-превозно средство (МПС). ∙ Ангажираност и отговорност към работата ∙ Умения за работа в екип ОТГОВОРНОСТИ: ∙ Диагностика на неизправности и цялостна техническа поддръжка и ремонт на тониращи машини ∙ Изпитване, контрол,…

SQA SPECIALIST

Sofia
Постоянна

Currently, we are looking to employ an SQA Specialist to join our Quality Dept. team. Purpose of the job: Coordinate/manage the interaction with company suppliers in terms of the quality of components/materials delivered to our production lines. Main deliverables: To prepare written claims addressed to suppliers in case of non-conformity of materials/components and to request…

IS Support Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for an IS Support Specialist. The main tasks will be related to: Applications Support • Provide level 1 support business user applications • Ensure issues are identified, tracked, reported to level 2, and resolved promptly • Ensure Key business users are informed in the technical support continuity to allow them to support…

Senior Electronics R&D Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for a Senior Electronics R&D Engineer. In close collaboration with the R&D team, your technical expertise in Electronics and Magnetics will allow you to efficiently take an active part in the development of products dedicated to our business segment (Analog Development, Rogowski coil), bringing projects to successful completion: on time, at the…

SW Application Engineer, MBD

Sofia
Постоянна

We are looking for a SW Application Engineer, MBD. Key responsibilities: • Specify, implement, and test the embedded application SW modules: o analyse the product system & and SW requirements; o specify & and implement the application SW through Simulink-based MBD solution; o Perform the analysis of measurement data and test outcomes with defect root…

ИНЖЕНЕР АВТОМАТИЗАЦИЯ (ЕЛЕКТРОНЕН ДИЗАЙНЕР)

Sofia
Постоянна

Търсим Инженер автоматизация за екип Автоматизация и развой на тест системи. (Екип, който създава и внедрява проeкти за уникални приспособления и нестандартно оборудване за основното ни производство). Основна цел на работата: Да създава концепции за цялостната автоматизация на производствените процеси, да внедрява в практиката тези концепции, да проектира уреди и средства за автоматизация на процесите….

Project Buyer

Sofia
Постоянна

We are looking for a Project Buyer. Her/his main tasks will be: – Work in close cooperation with the Project Buyer Manager, following the Global Purchasing Strategy; – Management of purchasing project phases (feasibility, Capex, RFI, RFQ, IPQ, contracts, etc.); – Close work with R&D, Quality, and suppliers to identify quality improvements & cost reduction…

PRODUCT INDUSTRIALIZATION ENGINEER

Sofia
Постоянна

В момента търсим Инженер по продуктова индустриализация (Инженер проекти). Основна цел на позицията: Организиране технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип. Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени…

Mechanical Design Engineer – CAD Automation

Sofia
Постоянна

We are looking for a Mechanical Design Engineer – CAD Automation. Your Tasks: Developing and adjusting 3D CAD master models (modules and components) and drawings; Working with SolidWorks and DriveWorks for developing CAD models and drawings; Close cooperation with the development team; Modification and revision of 3D designs for project-specific requirements; Implementing special tasks on…

Инженер Подръжка на производство

Шумен
Постоянна

Търсим Инженер Подръжка на производство. Описание на длъжността: Ръководи и координира работата на механиците в предприятието и разпределя задачите между тях. Отговаря за правилната експлоатация и за изправността на машините в предприятието. Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването. Участва във вземането на технически решения, с цел оптимизиране на производствените…

Програмист на фрези с ЦПУ

Sofia
Постоянна

Търсим Програмист на фрези с ЦПУ. Отговорности свързани с позицията: Определяне на правилната последователност и стратегия на обработка; Професионален избор на технология и инструменти, оптимизиране на използването им; Програмиране в съвременна 3D CAD / CAM система Siemens NX CAM; Проверка на NC-кодовете чрез софтуер за 3D симулация; Управление на програмната среда и техническата документация; Отговорност…

Head of Laboratory

Sofia
Постоянна

We are looking for a Head of Laboratory. Tasks: Lead the Laboratory team: recruitment, onboarding, personal development, etc; Ensures laboratory efficiency and effectiveness by setting adequate organization and procedures; Ensures integrity of measurements done in the laboratory; Defines the laboratory needs (resources and equipment); Coordinates general lab organization activities and manages outsourced activities; Checks and…

System Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for a System Engineer. Your Tasks and Responsibilities: Defining technical concepts and architecture of new products; Assessment of new product ideas and proof of concept work; Doing Review and feedback to the Product Manager on market requirements; Writing Technical Specification for new products; As part of the project team you participate with…

SW Product Leader

Sofia
Постоянна

We are looking for a SW Product Leader. Key responsibilities: Responsible for planning and execution of SW project & the elicitation of the customer-embedded/system SW requirements; Perform the impact analysis and quotation of the RFQs & PCR’s SW activities; Consolidate/adapt the system and software development plan according to SW architecture & system development strategy expectations…

HR Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for an HR Specialist. Your Responsibility: • Identify hiring needs • Drafting job description together with hiring the manager • Sourcing and attracting suitable candidates through the database and social media • Screening candidate’s resumes and job applications • Conducting interviews • Assessing applicants’ knowledge, skills, and experience to best suit open…

Диспечър международен транспорт

Sofia
Постоянна

Търсим диспечер, който да се присъедини към екипа ни. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: -Планира, организира и контролира работата на международните шофьори в Европа; -Проследява и управлява процеса на товарене, разтоварване и движение на международните автомобили; -Води ежедневна комуникация с офисите ни в Европа с цел оптимизиране на дейността; -Изготвя справки и анализи; ИЗИСКВАНИЯ: -Опит на…

SENIOR CUSTOMER SERVICE SPECIALIST

Sofia
Постоянна

We are looking for: Senior Customer Service Specialist. Main tasks and responsibilities: •Plans and organizes the activities in the Customer service department, so that the department and company goals are achieved; •Monitors and controls all work processes in the department and sets priorities; •Assigns operational and long-term tasks to the team members, gives operational instructions,…

Building Automation Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for Building Automation Engineer. As a Building Automation Engineer, you will be responsible for: •Preparing technical and financial solutions for Building Automation. •Preparing functional specifications and functional descriptions for Building Automation solutions. •Communication with Clients about technical details and functional specifications. •Designing technical solutions. •Communication with Suppliers about technical proposals. •Following approved…

CAD Automation Programmer – C# Specialist

Sofia
Постоянна

We are looking for CAD Automation Programmer – C# Specialist. Your Tasks: Support, customizing, and application development for CAD automation (Software environment – DriveWorks, SolidWorks, SAP, Keytech); Development of framework functions for our CAD automation software; Administration and maintenance of the revision control system (DevOps); Interdepartmental interaction and continuous improvement of CAD automation processes; Integration…

Test Equipment Engineer

Sofia
Постоянна

We are looking for Test Equipment Engineer. Tasks and Responsibilities: *Responsible for the development of an automated test workbench which include electrical design, automation software development, troubleshooting, and maintaining all aspects including documentation. *Worked in a multi-disciplinary team developing test methods for a complex, electro-mechanical system. *System design with the ability to plan, specify and…

Apprentice Mechanical Product Designer

Sofia
Постоянна

We are looking for Apprentice Mechanical Product Designer. What you will learn: • Creation and adaptation of assemblies and components in SolidWorks as well as drawings and bills of materials based on predefined 3D datasets, technical specifications, manufacturing requirements, norms, guidelines, internal principals, and directives; • Modification and revision of 3D designs for project-specific requirements;…

C/Embedded Software Developer

Sofia
Постоянна

We are looking to recruit a C/Embedded Software Developer. Job description: – Create software architecture design according to software and system requirements; – Implement software modules, and take part in integration, testing, documentation, and bug fixing; – Participate in project planning and estimation process Requirements: – University degree – Passionate about new technologies – At…

Backend Developer in Cloud and Virtualization

Sofia
Постоянна

We are looking to recruit a Backend Developer in Cloud and Virtualization. Job description: – Design, develop and maintain REST API interfaces in Python on top of Kubernetes service provisioning infrastructure. – Define and update SQL and NoSQL database structures including monitoring real-time data. Requirements: – University degree – Passionate about new technologies – At…

Quality Engineer in Cloud/Kubernetes Network virtualization

Sofia
Постоянна

We are looking to recruit a Quality Engineer in Cloud/Kubernetes Network virtualization. Job description: – Design, execute and automate testing procedures, for verification of the next-generation network virtualization software products; – Maintain detailed testing documentation; – Review designs, identify and analyze defects, and help improve the overall quality of the software products; – Help Software…

Носач-товарач

Sofia
Постоянна

Търсим Носач-товарач. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: • Извръшва товаро-разтоварни дейности; • Подрежда и пакетира стоки; • Ръчно лепи етикети и бандероли; ИЗИСКВАНИЯ: • Опит на сходна длъжност е предимство; ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: • Конкурентно заплащане; • Атрактивен социален пакет; • Възможност за работа и развитие в компания лидер в своя сектор.

Оператор на струг с ЦПУ(CNC)

Sofia
Постоянна

Търсим Оператор на струг с ЦПУ(CNC). Отговорности свързани с позицията: Подготовка на машината за работа; Изработване на детайли на стругови ЦПУ(CNC) машини; Следи за качеството на произведените детайли; Спазване на установения работен и технологичен процес; Вашия профил: Опит със стругови машини с ЦПУ(CNC); Разчитане на технически чертеж; Умение за работа в екип и готовност за…

Оператор на фреза с ЦПУ(CNC)

Sofia
Постоянна

Търсим Оператор на фреза с ЦПУ(CNC). Отговорности свързани с позицията: Подготовка на машината за работа; Изработване на детайли на фрезови ЦПУ машини; Следи за качеството на произведените детайли; Спазване на установения работен и технологичен процес. Вашия профил: Опит с фрезови машини с ЦПУ; Разчитане на технически чертеж; Умение за работа в екип и готовност за…

Инженер Автоматизация

Шумен
Постоянна

Търсим Инженер Автоматизация. Задължения: • Планира, организира и контролира работата на машини и съоръжения с цел навременна, бърза и ефективна дейност по поддръжка на машини, съоръжения и друго оборудване. • Осигурява наличност на необходимите резервни части и консумативи, съвместно с механиците на цехове, Енергетик, спец. КИП и А и Снабдител. • Поръчва части към контрагенти…

ЕЛЕКТРОКАРИСТ

Sofia
Постоянна

Търсим ЕЛЕКТРОКАРИСТИ, които да станат част от нашият екип. ОТГОВОРНОСТИ: • Извършва товаро-разтоварни дейности; • Подрежда приетата в склада стока; • Отговаря за правилното складиране и съхранение на стоката; • Грижи се за поверената му техника; ИЗИСКВАНИЯ: • Опит на сходна позиция. • Правоспособност за управление на електрокар. Управление на високоповдигач е предимство • Умения…

Етикетировач

Sofia
Постоянна

Търсим ЕТИКЕТИРОВАЧИ, които да станат част от нашият екип. ОТГОВОРНОСТИ: • Лепи стикери и бандероли. • Изготвя промоционални опаковки. ИЗИСКВАНИЯ: • Опит на сходна позиция е предимство. • Средно образование. • Умение за работа в екип. КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати; • Атрактивен социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно застраховане,…

ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР

Sofia
Постоянна

Търсим ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР (Инженер проекти). Основна цел на позицията: Организиране на технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип; Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени и при дейностите…

МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙНЕР – АВТОМАТИЗАЦИЯ

Sofia
Постоянна

Търсим Механичен дизайнер- автоматизация. Основни задължения: • Създава концепции за цялостна автоматизация на производствените процеси, свързани с асемблиране на електронни модули; Внедрява тези концепции в реални условия в цеховете на компанията; • Проектира уреди и средства за автоматизация на процесите; • Отговорен за разработване на техническа документация за изработка на проектираните устройства или изделия; •…

QUALITY ENGINEER

Sofia
Постоянна

We are looking for: a QUALITY ENGINEER Main Deliverables: • Participation in the implementation phase of new products as well as in the process validation in the production lines; • Participation in all trials, performing data analysis, and pushing for improvements/corrective actions; • Organizing and being actively involved in SPC, FMEA, QRQC activities and analysis…

Ръководител лаборатория анализ на отказите

Sofia
Постоянна

В момента търсим мотивиран Ръководител лаборатория Анализ. Основна цел на работата: • Осъществява цялостно управление на аналитичната дейност на лабораторията и пряко участва в анализа на откази, проблеми, свързани с компоненти, материали или технологични процеси; • Извършва оценка на резултатите от изпитания за надеждност при въвеждането на нови продукти и гарантира успешно управление на разходите,…

Menu