Търсим Мобилен Мърчандайзер.

Задължения:

Поддържа и развива асортимента на компанията в поверената мрежа от търговски обекти;
Интензивно пътуване за контролиране на договорните отношения с клиентите в региона;
Изготвя и поддържа регулярното и промоционално излагане на продуктите на компанията според мърчандайзинг стандарти в обектите от графика;
Оптимизиране на заявки от търговските обекти;
Приемане на заявки при необходимост;
Договаряне на промоционални активности в параметрите, определени от Регионален Мениджър Продажби;
Сътрудничество с дистрибутори и Търговски Агенти на дистрибутори в региона;
Съблюдава за спазване и изпълнение на търговската политика на компанията;
Изготвя отчети и справки за обектите, за които отговаря;

Изисквания:

Опит на сходна позиция 1-1,5 години;
Активен шофьор;
Английски език – предимство;
Компютърни умения – MC Office, PowerPoint, Excel – формули, попълване и обработка на данни;
Познания за търговска математика;
Висше Икономическо образование е предимство;
Търговски опит в сферата на бързо оборотни стоки е предимство;

Личностни качества:

Умение за самостоятелно приоритизиране и организиране на текущите задачи;
Умение да убеждава и отстоява позициите на компанията;

Предлагаме:

Възможности за развитие в бързо растяща компания с водещи пазарни позиции;
Заплащане и бонусна схема – адекватно на вложените усилия и постижения;

Read More