Archive for Други

Търсим Носач-товарач.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Извръшва товаро-разтоварни дейности;
• Подрежда и пакетира стоки;
• Ръчно лепи етикети и бандероли;

ИЗИСКВАНИЯ:

• Опит на сходна длъжност е предимство;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

• Конкурентно заплащане;
• Атрактивен социален пакет;
• Възможност за работа и развитие в компания лидер в своя сектор.

Read More

Търсим Оператор на струг с ЦПУ(CNC).

Отговорности свързани с позицията:

Подготовка на машината за работа;
Изработване на детайли на стругови ЦПУ(CNC) машини;
Следи за качеството на произведените детайли;
Спазване на установения работен и технологичен процес;

Вашия профил:

Опит със стругови машини с ЦПУ(CNC);
Разчитане на технически чертеж;
Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
Умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица, работа на трисменен режим;
Социален пакет – ваучери за храна, Столова на преференциални цени, допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, възможност за включване в програма Multisport, организиран транспорт;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения.

Read More

Търсим Оператор на фреза с ЦПУ(CNC).

Отговорности свързани с позицията:

Подготовка на машината за работа;
Изработване на детайли на фрезови ЦПУ машини;
Следи за качеството на произведените детайли;
Спазване на установения работен и технологичен процес.

Вашия профил:

Опит с фрезови машини с ЦПУ;
Разчитане на технически чертеж;
Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
Умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица, работа на трисменен режим;
Социален пакет – ваучери за храна, Столова на преференциални цени, допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, възможност за включване в програма Multisport, организиран транспорт;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения;

Read More

Търсим Специалист „Здраве и безопасност“.

Отговорности, свързани с позицията:

Планиране, изпълнение и поддръжка на съоръженията и оборудването.
Представяне на новото техническо оборудване, работни процедури и работни консумативи.
Раздаване на лични предпазни средства.
Подготовка на работни процедури, оценка на риска на работното място и други въпроси в областта на здравето и безопастността.
Отговоря за проверка на правилната експлоатация на съоръженията и работното оборудване по отношение на безопасността на труда.
Подпомага отговорните ръководители и мениджърите за създаването на работните инструкции за съответната дейсност.
Организира обучения на служителите и докладва за пропуски на прекия си ръководител.
Провежда начален и периодичен инструктаж по здраве и безопасност.
Отговаря, че всички законови държавни изисквания и документи по отношение на здравето и безопасността се спазват и са актуални.
Съдейства за провеждане на политиката по пожарната безопасност, съобразявайки се с действащите мерки и инструкции.
Осигурява спазването на законовите изисквания и прилагането на Политиката за опазване околната среда (управление на отпадъците и др.)

Изисквания към кандидата:

Висше образование в областта на ЗБУТ, инженерство, качество или друго подходящо.
Предишен опит в областта ще се счита за предимство.
Добро познаване на българското законодателство и по специално в областта ЗБУТ.
Добри компютърни умения – MS Office.
Умения за работа в екип.
Високо ниво на отговорност и умения за приоритизиране на задачи.
Отлични комуникативни умения.
Умения за разрешаване на проблемите.
Инициативност и внимание към детайлите.
Ориентация към клиента и висока резултатност в работата.

Компанията предлага:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица от понеделник до петък;
Социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, възможност за включване в програма Multisport, организиран транспорт;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения;

Read More
Menu