Във връзка с оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, “Крос Соурс” ЕООД подписа договор № BG16RFOP002-2.073-12942-C01 за безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 3 330,25лв., от които 2830,71лв. европейско и 499,54в. национално съфинансиране. Проектът стартира на 04.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

Menu