Archive for Sofia

Търсим Фасилити мениджър.

ОТГОВОРНОСТИ:

Планира, организира и участва в тестване, обслужване и ремонт на инсталациите, машините и оборудването съгласно утвърдените правила и процедури;
Анализира проблемите свързани с инфраструктурата, поддръжката и предлага подобрения;
Отговаря за своевременната и качествена поддръжка;
Отговаря за работата и поддръжката на следните системи, инсталирани в логистичната база: система за видеонаблюдение; за техническа охрана – СОТ; за мониторинг и запис на температурата в складовете; за контрол на достъпа; за пожароизвестяване; наблюдение на UPS;
Отговаря за и участва в инсталация и поддръжка на информационната и комуникационна инфраструктура във фирмата;
Организира спазването на противопожарната безопасност и подготовката за действия при пожари и аварии;
Работи като орган по безопасност и здраве;

ИЗИСКВАНИЯ:

Опит на сходна длъжност – 3 години
Много добра компютърна грамотност и много добро владеене на MS Excel;
Добро владеене на английски език;
Опит със системи за управление на складове ще се счита за предимство;
Умение за работа с нормативни актове и оперативни документи;
Комуникативност и умение за работа в екип;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

Конкурентно заплащане;
Атрактивен социален пакет;
Възможност за работа и развитие в компания лидер в своя сектор;

Read More

Търсим Международен Спедитор – групажни товари.

Изисквания:

Екипен играч сте и искате да работите с доказани професионалисти в сферата;
Търсите динамика и поле за професионално развитие;
Имате творчески-насочено мислене и обичате да изразявате своето мнение свободно;
Обичате да взимате решения;

Какво представлява позицията?

Ако организацията и планирането са сред силните ви страни, тук ще имате възможност да приложите и двете;
Ако комуникацията е ключово ваше умение, тук тя ще бъде основна при работа с клиенти и подизпълнители;
Ако имате опит в договарянето на цени и условия, тук този опит ще бъде предимство;
Ако имате аналитично мислене с цел подобряване на процесите, тук ще имате възможност да го приложите;

Какво предлагаме като условия?

Конкурентно заплащане;
Допълнително здравно осигуряване;
Ваучери за храна;
Multisport карта на преференциални цени;
Възможност за работа и развитие в компания лидер в своя сектор;

Read More

Търсим Мениджър Продажби – външен и вътрешен пазар.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Изготвяне и прилагане на седмични, месечни и годишни планове за развитие на външния и вътрешния пазар;
• Активно привличане на нови бизнес клиенти чрез директни продажби –посещаване на
изложения в България и чужбина и на потенциални клиенти;
• Проучване на нуждите на бизнес клиентите и изготвяне на предложения от продуктовото
портфолио на компанията;
• Ежедневна комуникация по имейл и телефон с настоящи и нови клиенти с цел разширяване и развитие на взаимоотношенията с тях;
• Следпродажбени взаимоотношения и обслужване;
• Администриране на информация и документи, свързани с дейности по продажбите;
• Изготвяне на ежеседмични отчети за резултатите;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

• Висше образование;
• Минимум 2 години опит на подобна позиция;
• Опит в областта на хранително-вкусовата промишленост и/или бързо оборотните стоки, както и опит при работа с бизнес клиенти;
• Компютърни умения – много добро владеене на MS Office;
• Владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Ефективна комуникация, умения за планиране, организиране и убеждаване, презентационни умения, инициативност, енергичност и позитивна нагласа.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Конкурентно възнаграждение;
• Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията;
• Работа в динамичен екип;
• Възможност за професионално развитие;

Read More

Търсим Продавач-консултант, който да се присъедини към нашия разрастващ се екип.

Вие ще играете важна роля, като:

Продажба и популяризиране на пълната гама мебели, гранитогрес, настилки, обзавеждане за бани и осветителни тела на съществуващи или нови потенциални клиенти;
Работа с каталозите на продуктите и Excel;
Планиране и изпълняване на стратегии за продажби и маркетинг;
Разработване на нови бизнес възможности със съществуващи и потенциални клиенти;
Постигане на месечна цел за продажби;
Предоставяне на информация и идеи за продукти на клиентите, които да задоволят нуждите им;

За да успеете в тази роля, ще трябва да имате:

Силни умения за преговори и продажба;
Добри търговски и презентационни умения;
Добре поддържан и представителен вид;
Отлични умения за работа с хора и инициативност към нуждите на клиента;
Умения да правите професионални презентации пред клиент и дизайнер;
Способност да работите под напрежение и целенасоченост;
Компютърна грамотност – Word/Excel;
Комуникативни умения за справяне с оплаквания и проблеми на клиенти;
Способност да работите добре в екип, но също така способност да работите самостоятелно;
Познания и опит в продажбата и дизайна на мебели ще е допълнително предимство;
Желание за постигане на резултати;
Жеалние за обучение и развитие;
Образование в областта на дизайна е предимство ;

Ползата за вас:

Благоприятна среда за работа;
Постоянни предизвикателства и възможност да се докажеш;
Други предимства, които може да ви заинтересуват:
Кариерно развитие
Възможност за почасова заетост
Възнаграждение обвързано с постигнатите резултати

Read More

We are looking for: a Customer Support Agent with English and with one of the following languages: Spanish, Italian, Russian or French.

Your responsibilities:

∙ To provide excellent support and customer care services to the end users of our Client;

∙ To be able to react to customers’ requests promptly and professionally;

∙ To operate correctly with our Client’s internal software programs and applications;

Our Requirements:

∙ Fluency in the relevant foreign languages – both spoken and written

∙ Working language – English

∙ Excellent communication skills

∙ Professional attitude

∙ Excel, Internet

Advantages:

∙ Experience in the foreign exchange markets

∙ Experience in call center support/sales

We offer:

• A stable job and career development opportunities

• Working on shifts

• Attractive salary

• Additional health insurance

• Special benefits for our team members (Multisport Card, Happy Hours, etc.)

• Young, friendly, and multilingual environment

Read More

Търсим Специалист ТРЗ и администриране на персонал.

Основна цел на работата: Да подпомага управлението и организацията на ТРЗ процесите, с фокус върху дейности администриране на персонал и участие в обработка на трудовите възнаграждения.

Задължения:

Администриране на персонала – участие в изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори;
Актуализиране на необходимата информация в поддържаните регистри и системи за администриране на персонала;

Работа с електронен подпис – обявяване на трудови договори, допълнителни споразумения и прекратявания на трудови договори в НАП;
Обработка на трудови възнаграждения – участва при събиране, обработване и изпращане на данни и документи, свързани с трудови възнаграждения на персонала – проверява коректността на болнични, майчинство, платен/неплатен отпуск и наличието на всички реквизити;
Участва при проверка на графици за работа и присъствени форми при сумирано изчисляване на работното време;
Изготвя заповеди за време на дежурство и време на разположение и отговаря за спазване на нормативната уредба за времето на дежурства;
Граждански договори – обработка на възнагражденията по граждански договори – хонорар сметки, служебни бележки и рекапитулации;
Участва в изготвянето на справки, служебни бележки и други документи по заявка на служителите;
Изготвя справки за персонала за нуждите на мениджмънта;
Участва и подпомага разработването на фирмени заповеди, правилници и други вътрешни документи;
При необходимост консултира мениджмънта по трудовоправни и осигурителни въпроси;
Оказва практическа помощ на другите структурни звена по уреждане на трудовоправни и осигурителни въпроси и дава необходимите консултации на персонала;
Участва в създаването и публикува длъжностни характеристики;
Поддържа информацията в пълна конфиденциалност, активно работи за гарантиране и запазване поверителността на данните, свързани със служителите.
Спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);
Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и прилага тяхното изпълнение.

Изисквания:

Висше икономическо образование;
Минимум 3 години опит на подобна позиция;
Компютърна грамотност със задълбочени познания за работа с електронни таблици (MS Excel);
Опит при сумирано изчисляване на работното време и при работа на дежурство и разположение;
Познаване на нормативната уредба, свързана с трудовото и осигурително законодателство;
Умения за работа в екип, отговорен, прецизен и дискретен;
Способност за работа под напрежение;
Много добро владеене на английски език;
Опит при работа със специализиран софтуер;
Добри презентационни умения.

Предлагаме:

Мотивиращо възнаграждение;
Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Фирмено обучение;

Read More

Our company is the leading global investment platform that makes online trading and investing accessible to everyone.
The product offers trading in traditional stocks and commodities to cutting-edge crypto assets.
We are a regulated and secure platform, operating in full transparency with its clients’ interests in mind.
We are looking for a Business Analyst to join our team.

Description of the position:

A Junior Business Analyst’s main job is to monitor our exposure to the different financial instruments that we offer.
This includes making various reports on current market conditions, expectations, and how our clients react to those, overseeing their trades – all to make sure we know where we are and how our finances are moving, in case action needs to be taken.
A substantial part of the job is also seeing through that the technical aspects of our platforms work accordingly and we provide proper services to our clients.

This is a permanent and full-time position office-based.

RESPONSIBILITIES AND DUTIES WILL INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO:

• Monitoring trading platforms to ensure optimal systems performance.
• Monitoring clients’ transactions and activities daily and investigating any irregular/suspicious trading activities.
• Prepare daily reports and any other relevant reports requested by the Senior Management.
• Keep up to date with market information and monitor trends in financial markets.
• Ensuring the company’s hedged exposure is correct and accurate.
• Implementing the hedging strategies defined by management.
• Monitoring and analyzing client’s trading activities and exposures.
• Drafting, modifying, and implementing the Company’s policies and procedures as needed
• Providing and supervising the provision of reception and transmission of orders and execution of orders on behalf of Clients.
• Spot issues in real time and take corrective actions promptly.

SKILLS AND COMPETENCIES:

• University Degree in Economics, Finance, Mathematics, or any other related field.
• Excellent verbal and written communication skills in English.
• Prior experience in a similar position would be considered an advantage.
• Excellent knowledge of financial markets.
• Proficiency in MS Excel.
• High level of accuracy is essential and High attention to detail.
• Strong numerical, analytical, and problem-solving skills.

WE OFFER:

• A stable job and career development opportunities
• Ongoing Learning and Training
• Working on shifts
• Attractive salary and Bonuses.
• Additional health insurance
• Friendly working environment
• Special benefits for our team members (Multisport Card, CoolFit Happy Hours, Fruits and food, etc.)

Read More

Търсим Инженер проекти.

Основна цел на позицията:

Организиране технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип.
Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени и при дейностите по приключване на жизнения цикъл на продуктите.

Основни задължения:

Участие при внедряването на нови изделия и процеси в производството;
Определя последователността на целия производствен процес за дадено изделие, създава работни инструкции за операторите, задава характеристиките на процеса и неговото валидиране;
Определя инструментите и приспособленията, които ще се използват по време на технологичния процес, като дефинира изискванията за оборудване и техническите спецификации;
Осигурява наличността на оборудването и други инструменти, включително валидирането на определени за проекта инструменти и оборудване;
Провежда обучение на оператори за специфични процеси;
Участие в оптимизацията на производствените процеси (Lean Manufacturing);
Проследява времената на операциите, определени за производството на продукта
Осъществява контрола на последващи технически/инженерни промени по продукта, така че да гарантира тяхното адекватно управление, проследяване, запис и реализиране.
Води и контролира процеса по производство на мостри;
Извършва подготовката за първия ден на производство на продукта на пълен капацитет и осигурява чек лист за одит на производствения процес;
Осъществява контакт с широк кръг от специалисти в компанията – инженери качество, инженери процеси, инженери поддръжка, специалисти анализ на отказите, специалисти метрология, специалисти закупуване и връзка с клиентите, специалисти осигуряване качеството на компонентите, началник смени, оператори;
Работа в производствена среда и прекарване на повече от 60 % от работното време по линиите за асемблиране на модули с цел проследяване на процеси и евентуални проблеми;
Активно участие в анализа на дефектирали модули от производствения цикъл на изделията, за които отговаря.

Изисквания:

Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, машинното или индустриално инженерство;
Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) – работа с техническа документация и кореспонденция с контрагенти;
Компютърни умения – MS office (Excel, Power Point, Word) – задължително;
Опит и познания по технологичните процеси, свързани с асемблиране на електронни модули и по стандартите за качество се смята за сериозно предимство;
Опит в автомобилна индустрия – 1-2 години е предимство;
Практически опит в производствена среда на подобна позиция е препоръчителен;
Способност за работа в динамична среда;
Мотивиран, проявява инициативност и аналитично мислене;
Способен да работи самостоятелно и да подрежда задачите си по приоритет;
Умения за работа в екип;

Ние предлагаме:

Социални придобивки – осигурен споделен фирмен транспорт, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна;
Работа в екип от професионалисти в сферата на електрониката;
Фирмено обучение.

Read More

За обекта ни в онлайн платформата Ebag в град София търсим да назначим: Пекар.

Кратко описание на длъжността:

– Работа с конвектомат: изпичане на готови замразени продукти;
– Зареждане на стока и подготовка за изпичането и;
– Зареждане и изпичане на продукти поръчани предварително през онлайн платформата;
– Работа с касов апарат (само ПОС терминал);
– Спазване на вътрешнофирмените правила;

Изисквания:

– Отговорен, съвестен и с усет към детайла;
– Човек, който няма нужда от постоянен контрол и оценява свободата на работата;

Какво предлагаме:

– Работно време на смени: 13 часа / 15 дни месечно;
– Твърда нетна заплата: 2 400 лв.
– Допълнително заплащане за поддържане на техниката (фризери – размразяване и почистване), в размер на 200 лв.
– Ваучери за храна в големи вериги и заведения – 200 лв.
– Безплатни закуска / хляб по време на работа;
– 20 дни годишен отпуск;
– Въвеждащо обучение;
– Гъвкаво работно време;
– Изключително позитивна работна атмосфера;
– Малък и приятелски колектив;
– Постоянен трудов договор и осигуровки за сметка на работодателя.

Read More

Ако си готин, инициативен и организиран човек, който обича хората… умерено 🙂 или поне обича да създава бизнес отношения с тях, ние бихме се “match-нали” с удоволствие с теб.
А ние сме творчески екип, част от голямо филмово студио, който се развива активно и създаваме creative рекламни кампании по света и у нас.

Какъв си ти?

Имаш релевантен опит и много искаш да си част от нещо, което се развива.
Знаеш английски и български, общуваш с желание с хора, обичаш да си организиран, обичаш живота и това да се раздаваш повече, отколкото да се скатаваш 🙂 …

Какво ще правиш?

Ще участваш активно и проактивно в бизнес развитието ни, ще посещаваш международни изложения с различни индустрии, ще си част от изграждането на бизнес стратегии, ще общуваш с нови и стари (но не на възраст:)) клиенти, ще се включваш епизодично в организацията на рекламни кампании и други забавни и не толкова забавни неща.

Кои сме ние?

Хора от Криейтив и Филмовата индустрия, които много обичат това, което правят и вярват, че много яките неща стават с много якото бачкане 🙂

Ако искаш да се развиваш в Business Sales, изпрати ни твоето CV и мотивационно писмо, за да открием дали сме един за друг.

Read More

Tърсим СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ.

Основна цел на работата:

Планира и организира изпълнението на производствените поръчки.
Контролира и анализира инвентаризацията в производствените звена.

Основни задължения:

• Оптимизира (контролира) наличностите от компоненти в производството спрямо производствените графици;
• Анализира възможностите за производство и предлага планове за изпълнение;
• Обезпечава изпълнението на фиксирания производствен план;
• Планира производствени поръчки, като отчита капацитета на отделните производствени звена и технологични маршрути;
• Контролира потвърдените производствени поръчки и предприема коригиращи действия при наличие на несъответствие;
• Анализира неизпълнените производствени поръчки и причините за това;
• Организира и извършва инвентаризация на материали и незавършена продукция, отразява и анализира резултатите и предприема съответните коригиращи действия;
• Структурира производствената схема за новите проекти;
• Контролира и коригира нивата за бракувани компоненти в съответствие с допустимия процент брак;
• Осъществява контрол върху наличната консумация на компоненти и под изделия от работните центрове;

Изисквания:

• Висше образование;
• Много добра компютърна грамотност;
• Владеене на английски език на ниво ”Intermediate English”, според стандартите на компанията;
• Знания в областта на логистиката и системи за управление на качеството;
• Комуникативни и организационни способности;
• Умения за работа в екип.

Условия:

* Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
* Редовна смяна;

Read More

Във връзка с разширяване на дейността ни търсим Складов работник- пикър.

ОТГОВОРНОСТИ:

Изпълнява заявки;
Следи за съответствието на събраната стока по вид, срок на годност и количество с документацията;
Подрежда стоката;
Участва в товаро-разтоварни дейности;

ИЗИСКВАНИЯ:

Свидетелство за управление на складова техника
Опит на сходна позиция е предимство;
Организираност и експедитивност;
Средно образование.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
Атрактивен социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно застраховане, Коледен и Великденски бонус, тиймбилдинги и Коледни партита, фирмен футболен отбор и др.
Отлични условия за работа.
Включване в курс за придобиване на правоспособност за управление на електрокар.

Read More

Във връзка с разширяване на дейността ни търсим СКЛАДОВ РАБОТНИК, ВОДАЧ НА ВИСОКОПОВДИГАЧ.

ОТГОВОРНОСТИ:

Извършва дейности по товарене, разтоварване и подреждане на приетата стока по стелажите;
Изпълнява заявки и следи за съответствието на вида и качеството на събраната стока с документацията;

ИЗИСКВАНИЯ:

Опит на сходна позиция;
Правоспособност за управление на складова техника;
Средно образование;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
Атрактивен социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно застраховане, Коледен и Великденски бонус, тиймбилдинги и Коледни партита, фирмен футболен отбор и др.;
Отлични условия за работа.;

Read More

We are looking for a Production Engineer.

Responsibilities:

Prepare technical specifications for new equipment, spare parts, tools, etc., and follow up on delivery and installation;
Define and assist startup in new services/products in the location;
Organize the process for new services/products to go live and rump up;
Support new building extension projects in coordination and cooperation with facility management;
Optimization of existing production processes for Turning, Milling, and sheet metal and implementation of new production processes;
Work closely with the company group, production managers, facility management, and Executives to ensure fluent processes and good communication within the production;

Your Education/Experience:

University Degree in Engineering – Mechanical Engineer or equivalent;
Experience in a manufacturing environment of at least 2-3 years in Project Management, Design, or Maintenance;
A good command of English, and German is an advantage;

Your skills:

Your approach to work is independent, systematic, and reliable;
High analytical ability to implement technical specifications into regulations;
High level of commitment and organization skills;
Genuine team player;
High level of communication skills, both with colleagues and involved departments;

The Company Offers:

The interesting and varied job with a long-term perspective;
Excellent working environment;
To be part of an international company world leader in its field;
Opportunity for development in a growing multinational company;
Social package: food vouchers, additional health insurance, fitness, organized transport to the company;

Read More

Търсим Продавач-консултант за пекарна и кафе.

Кратко описание на длъжноста:

– Работа с конвектомат: изпичане на готови замразени продукти;
– Подреждане на закуските и хлебните изделия във витрина и зареждане на обекта със стока;
– Обслужване на клиенти: консултиране и вежлива комуникация с тях;
– Работа с касов апарат;
– Спазване на вътрешнофирмените правила;

Изисквания:

– Комуникативен, общителен човек с търговски усет;
– Отговорен човек, който да спазва добрите търговски практики и фирмени стандарти;
– Желание за работа в екип;

Какво предлагаме:

– Работно време на смени: 6 часа / 25 дни месечно;
– Твърда нетна заплата: 1 500 лева;
– Допълнителни разходи за транспорт, в размер на 100 лева;
– Допълнителен бонус в размер на 200 лева;
– Безплатни кафе и закуска / хляб по време на работа;
– 20 дни годишен отпуск;
– Въвеждащо обучение, в т.ч. осигурено професионално обучение за приготвяне на топли напитки;
– Гъвкаво работно време;
– Изключително позитивна работна атмосфера;
– Малък и приятелски колектив;
– Постоянен трудов договор и осигуровки за сметка на работодателя;

Read More

We are looking to hire a PROJECT MANAGER for our Plastics Business Unit in Botevgrad.

The general purpose of the job:

To organize the entire work to win, implement, and follow up the execution of the project in the production, as well as to maintain the already implemented projects in the production during their life cycle, ensuring maximum profit at a minimum cost with guaranteed quality and quantity according to the customer requirements.

Main Deliverables:

Manage the industrialization of new products and processes, process validation, and documentation according to company APQP procedures;
Manage a cross-functional team in a matrix organization;
Accountable for the overall success of assigned projects;
Prepare Quotations for plastic parts;
Involved in the optimization of manufacturing process performance;
Coordinate activities between Toolshop and Production (Trials, Repairs, etc.)
Contact with the internal and external customers of Plastic Injection Department on technical and technological issues;
Liaise with suppliers and subcontractors;
Organize, control, and lead the participants in the project, which he/ she is managing;
Support the communication within and outside of the project team – with clients, BU Managers, other managers of functional departments, etc.;
Responsible for the internal coordination and communication with the customer while implementing new processes and products or changes to already existing ones;
Initiate and offer specific actions for the improvement of the profit from the products and decrease the cost price of their production;
Participate in the selection, requirement clarification, and implementation of new equipment;
Coordinate with the Plant Project Manager/General Manager/Project Director the decisions concerning financial expenses exceeding the budget.

Required skills:

Technical University degree (preferably in Mechanical or Chemical Engineering);
Project Management tools proficiency (Gantt charts, risk analysis);
Experience and knowledge of the technological process and the products;
Ability to read drawings and identify critical quality characteristics;
Quality standards knowledge (preferable);
Good communication and presentation skills;
Strong analytical skills and interpretation of data;
Team player, result-oriented;
Flexibility, adaptability, and high personal motivation to work;
Ability to set priorities and follow them;
Ability to work under pressure;
Experience in Plastic Injection Moulding and Tools development is a plus;
Knowledge of English at Upper Intermediate Business Level – written and spoken;
Second language (French/ German) is a plus;
Computer literacy – MS Office package;

Our offer:

Good remuneration package including food vouchers, additional medical insurance, and company transport;
In-house training;

Read More

Търсим Техник телекомуникации.

Основни отговорности:

Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи, радио-релейни линии, токозахранващи системи и батерии;
Обслужване и поддръжка на мрежова инфраструктура и захранване на базови станции на мобилни оператори;
Работа на височина;
Познаване и спазване на изискванията по безопасни условия на труд;
Изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;
Командировки в страната и чужбина;

Изисквания за позицията:

Средно образование;
Умения за работа с ръчни инструменти, машини и лични предпазни средства;
Добри организационни и комуникационни умения;
Работа в екип;
Отговорност и лоялност;
Шофьорска книжка – категория В;
Опит и умения за работа на височина ще се считат за предимство;
Средно техническо образование ще се счита за предимство;

Какво предлагаме:

Работа във водеща компания;
Обучения спрямо нуждите за развитие на различни умения;
Предизвикателна и динамична работна среда;
Условия за реализация и развитие;
Възможност за работа в чужбина;
Конкурентно възнаграждение;
Допълнителни стимули и гъвкава система за социални придобивки;
Допълнителни бонуси спрямо постигнатите резултати;
Допълнително здравно осигуряване;
Допълнителен платен годишен отпуск;

Read More

Tърсим Техник подръжка за поддържане на производствено оборудване.

Основна цел на работата:

Да извършва ремонтни и превантивни действия на оборудването в рамките на производството на съответната бизнес единица.

Основни задължения на техник поддръжка:

Участва във всички планови, текущи и аварийни ремонти, свързани с производственото оборудване;
Ангажиран е при внедряване на ново или модификация на съществуващо оборудване;
Извършва ежедневна профилактика и текущ ремонт на инструментите в производството;
Информира навременно прекия си ръководител и съответните заинтересовани служители по въпроси, свързани с поддръжката на технологичното оборудване при непланирани ремонти;

Изисквания:

Средно техническо образование – в областта на Електроника/Елекротехника/Механика;
Желание за работа в екип и готовност за бърза реакция;
Предишен опит като Техник поддръжка и познания за функционалността и изискванията за поддръжка на технологичното оборудване са предимство;
Основни познания по английски език – считат се за предимство.
Компютърни умения и познания в сферата на електрониката.

Условия:

Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Трисменен режим на работа – според производствените нужди;

Read More

Търсим Техник автоматизация – електроника.

Основна цел на работата:

Да реализира монтажа, да пуска настройката на средствата за автоматизация на производството, да подпомага проектирането на уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения:

Извършва монтажа и настройката на проектираните от инженерния състав механични, електронни и автоматични устройства и приспособления, използвани в производствените линии на компанията;
Подпомага процеса на проектиране на уреди и средства за автоматизация;
Изпълнява проектирани средства за автоматизация за външни клиенти;
Осъществява и поддържа контакт с външни фирми подизпълнители на проекти за автоматизация;

Изисквания:

Средно техническо образование – в сферата на Елекрониката;
Умения за разчитане на електрически схеми;
Опит в сглобяване на електронни платки и оборудване е предимство;
Компютърна грамотност – Windows, Internet Explorer, Word, Excel;
Основни познания по английски език се считат за предимство;
Желание за работа в екип.

Предлагаме:

Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително медицинско осигуряване;
Фирмено обучение.

Read More

Търсим Спедитор международна спедиция.

ОТГОВОРНОСТИ:

Планиране, организиране и проследяване на международни транспорти;
Комуникация с клиенти и подизпълнители;
Договаряне на цени и условия на превозите;
Изготвяне на справки, анализи и отчети, свързани с дейността;

ИЗИСКВАНИЯ:

Опит на сходна позиция ще се счита за предимство;
Отлична компютърна грамотност;
Свободно владеене на английски език;
Комуникативност, желание за работа и развитие;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

Конкурентно заплащане;
Атрактивен социален пакет;
Възможност за работа и развитие в международна компания лидер в своя сектор;

Read More

We are looking for a Back Office Specialist.

Your responsibilities:

– Monitoring transaction flow and identifying potential risk transactions.

– Handling e-mail correspondence with other departments from the company and with external providers.

– Monitoring our exposure to the different financial instruments that we offer.

– Making various reports on current market conditions.

– Paying attention to small details, prioritizing tasks, being alert, and, before all, being ready to react to any needs that may arise.

Our requirements:

– English language skills are essential due to client communication and management- high proficiency/fluent.

– Previous experience of 1-year minimum in the field working as an FX Back Office Representative.

– A high level of accuracy is essential.

– Good use of Microsoft Office (Outlook, Excel).

– To be a self-motivated and outgoing person.

– Team player with the ability to work to tight deadlines with changing priorities.

We offer:

– A stable job and career development opportunities.

– Stable work shifts.

– Attractive salary.

– Additional health insurance.

– Special benefits for our team members (Multisport Card, Happy Hours, etc.)

– Full-time office work, no home office.

Read More

Търсим Инженер поддръжка на производствено оборудване.

Основна цел на работа:

Да организира и участва в поддържането и ремонта на производственото оборудване.

Основни задължения:

Участва при внедряването на ново оборудване в производството;
Планира, организира и извършва превантивна поддръжка и планови ремонти на производственото оборудване;
Организира и извършва дейности по поддръжка на производственото оборудване при непредвидени аварии и откази;
Предлага план за снабдяване с резервни части и приспособления за нуждите на оборудването;
Организира провеждането на коригиращи и превантивни действия, в случаите на несъответствие на технологичните или конструкторските изисквания;
Информира навременно ръководството и организира провеждането на коригиращи действия във всички случаи на риск от трудова злополука;
Участва в организацията и разпределението на работата на техниците по поддръжка;
Прави анализи на системно възникващите проблеми с производственото оборудване;

Изисквания:

Висше техническо образование – в сферата на електроника, автоматиката, информационната и управляваща техника;
Добра компютърна грамотност – MS Office, опит в инсталиране и поддръжка на LAN;
Интереси/опит в сферата на настройка на софтуер на производствено оборудване;
Добри комуникативни способности и умения за бърза реакция в критични ситуации;
Умения да работи самостоятелно без надзор;
Работно ниво на владеене на английски език – работа с техническа документация;
Опит с оптически системи за инспекция и с измервания в елекрониката е предимство;
Готовност за работа на повикване при производствена нужда.

Ние предлагаме:

Работа в международен екип от професионалисти в сферата на автомобилната и индустриална електроника;
Социални придобивки – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна;
Фирмено обучение;

Read More

Търсим: Оператор на металообработващи машини с ЦПУ /Абкант

Отговорности свързани с позицията:

 • Работи прецизно и точно с листоогъваща машина на TRUMPF;
 • Разчита и работи с техническа документация и чертежи;
 • Огъване на метал за получаване на изделие, като спазва всички технологични изисквания за качество;
 • Изработване на детайли в отдел листообработка;
 • Следи за качеството на произведените детайли;
 • Спазване на установения работен и технологичен процес.

Вашия профил:

 • Техническа грамотност;
 • Професионален опит като оператор на абкант (предимство работа с машини TRUMPF);
 • Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
 • Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
 • Умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Ние ви предлагаме:

 • Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
 • Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
 • Постоянен трудов договор;
 • Пет дневна работна седмица, работа на смени;
 • Социален пакет – ваучери за храна 200 лв., допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, организиран транспорт от София и Перник,Брезник;
 • Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
 • Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения.

Read More

Във връзка с развиване на производството търсим служител за позицията:Оператор на машина за лазерно рязане.

Отговорности свързани с позицията:

Настройва машината за обработка на детайли от листов материал с различна дебелина;
Спазва правилната последователност и ред на работа с машината и съответната програма;
Наблюдава и контролира режещите инструменти;
Бързо, точно и правилно реагира на сигналите за неизправност от страна на машината.

Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица, работа на смени;
Социален пакет – ваучери за храна 200 лв., допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, организиран транспорт от София и Перник;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения;

Вашия профил:

Опит в работата с машини марка Трумф ще е предимство;
Умение за самостоятелна настройка и позициониране на детайли спрямо даден чертеж;
Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
Отговорна и позитивна личност с умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Read More

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим да назначим: Складов служител.

Компанията предлага:

Трудов договор;
Отлично възнаграждение;
Работно време от понеделник до петък от 09:00ч. до 18:00ч.
Корпоративно обучение;
Допълнително здравно осигуряване, след изтичане на изпитателния срок;
Развита мотивационна политика – различни отстъпки и преференциални условия за карти за спорт;
Работа в стабилна фирма с мотивиран екип.

Основни задължения:

Товаро-разтоварни операции;
Подредба, складиране и разпределение на стоки;
Заскладяване и отскладяване на стоки в складов модул;
Ежедневни инвентаризации;
Фактуриране и извършване на справки в складов модул;

Основни изисквания:

Предишен опит като складов служител или релевантна длъжност;
Високо ниво на отговорност, дисциплина и лоялност;
Компютърна грамотност – добро ниво;
Свидетелство за мотокар – предимство;
Шофьорска книжка „Б“ категория – предимство.

Read More

Търсим Техник тониращи машини.

ИЗИСКВАНИЯ:

∙ Подходящо техническо / електротехническо образование (Висше образование е предимство)
∙ Компютърна грамотност
∙ Свидетелство за управление на моторно-превозно средство (МПС).
∙ Ангажираност и отговорност към работата
∙ Умения за работа в екип

ОТГОВОРНОСТИ:

∙ Диагностика на неизправности и цялостна техническа поддръжка и ремонт на тониращи машини
∙ Изпитване, контрол, регулиране и подмяна на компоненти
∙ Посещение на клиенти при необходимост от монтаж на нова машина, консултиране, отстраняване на повреди и ремонти на техниката
∙ Изготвяне на доклади за сервизното обслужване и ремонт на продукта
∙ Командировки на територията на страната

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Работа в международна компания във високо предизвикателна и динамична среда;
• Възможност за обучение и професионално развитие, основано на постигнатите резултати;
• Добри условия на труд и работна среда;
• Възнаграждение обвързано с постигнатите резултати;

Read More

Currently, we are looking to employ an SQA Specialist to join our Quality Dept. team.

Purpose of the job:

Coordinate/manage the interaction with company suppliers in terms of the quality of components/materials delivered to our production lines.

Main deliverables:

To prepare written claims addressed to suppliers in case of non-conformity of materials/components and to request corrective actions by the supplier;
To coordinate the process of delivery of replacement components (in case of non-conformity) and to clarify details in terms of invoicing;
To plan and coordinate receiving inspection activities to ensure timely supply of components to production lines;
To organize the overall process of receiving inspection of materials;
Coordinate the validation of the raw materials with the project team;
To manage all procedures, document flow, and data on receiving inspection process and supplier evaluation process;
To do process and product audits of suppliers and to participate in the regular evaluation of active suppliers;
To be responsible for the area of nan-conforming materials/components/parts;
To be in charge of the SQA operators (receiving inspection operators) and to deliver regular and ad-hoc training to them.

Requirements:

Technical University degree (preferably in Electronics, Mechanical Engineering, Industrial Engineering, etc.);
Very good written and spoken English correspondence with foreign suppliers;
Computer literacy – good MS PowerPoint, and Excel knowledge;
Excellent organization and communication skills;
Pro-active and able to work independently and deliver results without constant supervision;
Knowledge of quality control systems is an advantage;
Previous experience with supplier communication is a plus;
Previous (automotive) industry exposure is most welcome.

Our offer:

Work in the challenging automotive sector in a multinational environment;
Good compensation package;
Additional medical insurance and food vouchers;

Read More

Търсим Инженер автоматизация за екип Автоматизация и развой на тест системи.
(Екип, който създава и внедрява проeкти за уникални приспособления и нестандартно оборудване за основното ни производство).

Основна цел на работата:

Да създава концепции за цялостната автоматизация на производствените процеси, да внедрява в практиката тези концепции, да проектира уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения:

Осъществяване на контакт с ръководителите на проекти и с екипа от процесни и продуктови инженери с цел уточняване на спецификациите по машините/приспособленията, които отдел Автоматизация, трябва да проектира и изработи по съответния проект;
Проектиране на електрониката и пускане в действие на машини за автоматизиране на производството, разработка на хардуера и софтуера за конкретна машина;
Изпълняване на проекти и контрол над производство на уреди и средства за автоматизация;
Проучване, предлагане и внедряване на нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания:

Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, автоматиката или електротехниката;
Добри хардуерни познания (опит в разработка на хардуер) – цифрова и аналогова схемотехника;
Умения за работа с Atmel Microcontrollers и/или PLC;
Опит с програми за проектиране на платки;
Много добро ниво на владеене на програмен език C++ или C;
Владеене на OrCAD и умения за тестване на електронни устройства се считат за предимство;
Опит в изработването на потребителски софтуер за специфични машини е плюс;
Английски език – устно и писмено на добро ниво (активна работа с техническа документация и писмена кореспонденция);
Комуникативност и желание за работа в екип;
Инициативност и готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;

Ние предлагаме:

Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Фирмено обучение.

Read More

В момента търсим Инженер по продуктова индустриализация (Инженер проекти).

Основна цел на позицията:

Организиране технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип. Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени и при дейностите по приключване на жизнения цикъл на продуктите.

Основни задължения:

Участие при внедряването на нови изделия и процеси в производството;
Определя последователността на целия производствен процес за дадено изделие, създава работни инструкции за операторите, задава характеристиките на процеса и неговото валидиране;
Определя инструментите и приспособленията, които ще се използват по време на технологичния процес, като дефинира изискванията за оборудване и техническите спецификации;
Осигурява наличността на оборудването и други инструменти, включително валидирането на определени за проекта инструменти и оборудване;
Провежда обучение на оператори за специфични процеси;
Участие в оптимизацията на производствените процеси (Lean Manufacturing);
Проследява времената на операциите, определени за производството на продукта
Осъществява контрола на последващи технически/инженерни промени по продукта, така че да гарантира тяхното адекватно управление, проследяване, запис и реализиране.
Води и контролира процеса по производство на мостри;
Извършва подготовката за първия ден на производство на продукта на пълен капацитет и осигурява чек лист за одит на производствения процес;
Осъществява контакт с широк кръг от специалисти в компанията – инженери качество, инженери процеси, инженери поддръжка, специалисти анализ на отказите, специалисти метрология, специалисти закупуване и връзка с клиентите, специалисти осигуряване качеството на компонентите, началник смени, оператори;
Работа в производствена среда и прекарване на повече от 60 % от работното време по линиите за асемблиране на модули с цел проследяване на процеси и евентуални проблеми;
Активно участие в анализа на дефектирали модули от производствения цикъл на изделията, за които отговаря.

Изисквания:

Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, машинното или индустриално инженерство;
Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) – работа с техническа документация и кореспонденция с контрагенти;
Компютърни умения – MS office (Excel, Power Point, Word) – задължително;
Опит и познания по технологичните процеси, свързани с асемблиране на електронни модули и по стандартите за качество се смята за сериозно предимство;
Опит в автомобилна индустрия – 1-2 години е предимство;
Практически опит в производствена среда на подобна позиция е препоръчителен;
Способност за работа в динамична среда;
Мотивиран, проявява инициативност и аналитично мислене;
Способен да работи самостоятелно и да подрежда задачите си по приоритет;
Умения за работа в екип;

Ние предлагаме:

Социални придобивки – осигурен споделен фирмен транспорт, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна;
Работа в екип от професионалисти в сферата на електроникаta;
Фирмено обучение.

Read More

We are looking for a Mechanical Design Engineer – CAD Automation.

Your Tasks:

Developing and adjusting 3D CAD master models (modules and components) and drawings;
Working with SolidWorks and DriveWorks for developing CAD models and drawings;
Close cooperation with the development team;
Modification and revision of 3D designs for project-specific requirements;
Implementing special tasks on demand;

Your Education/Experience:

Ideally two years of experience with 3D-CAD software (ideally SolidWorks);
Bachelor’s degree with at least two semesters of technical drawing or mechanical engineering;
Excellent in Microsoft Office (MS Excel especially and PowerPoint);
Basic knowledge in programming (C#, Web programming languages) is an advantage;
A good command of English and a good command of German is a plus;

Your personal skills:

Your approach to work is independent, systematic, and reliable;
High analytical ability to implement technical specifications into regulations;
High level of commitment and organization skills;
Genuine team player;
High level of communication skills, both with colleagues and involved departments;
Occasional trips to Germany;

The Company Offers:

An interesting and varied job with a long-term perspective;
Excellent working environment;
To be part of an international company world leader in its field;
Opportunity for development in a growing multinational company;
Social package: food vouchers 200 BGN, additional health insurance, multisport card, fitness, organized transport to the company, temporary housing;
Five days working week with flexible working time and home office

Read More

Търсим Програмист на фрези с ЦПУ.

Отговорности свързани с позицията:

Определяне на правилната последователност и стратегия на обработка;
Професионален избор на технология и инструменти, оптимизиране на използването им;
Програмиране в съвременна 3D CAD / CAM система Siemens NX CAM;
Проверка на NC-кодовете чрез софтуер за 3D симулация;
Управление на програмната среда и техническата документация;
Отговорност за качеството на програмата, продължителността на програмата, като се вземат предвид всички аспекти;
Уверява се, че дизайнерските грешки и подобрения са идентифицирани и отстранени;
Определяне на правилната последователност и стратегия на обработка.

Изисквания към кандидатите:

Подходящ опит в програмирането на CNC машини;
Специфични знания в производството на металорежещи машини;
Добра компютърна грамотност (MS-Office, ERP);
Много добро работно ниво на английски език или немски език – писмено и говоримо;
Предимство – предишен опит с управление Siemens 840 D.

Вашите лични умения:

Висока комуникативна култура и умения за работа в екип;
Високо ниво на отговорност и умения за проследяване на задачи;
Отлични комуникативни и междуличностни умения;
Умения за конструктивно решаване на проблеми;
Инициативност, отговорност и внимание към детайлите.

Компанията предлага:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Постоянен трудов договор;
Възможност за работа от вкъщи;
Социален пакет – ваучери за храна 200лв, допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, възможност за включване в програма Multisport
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения;

Read More

We are looking for Building Automation Engineer.

As a Building Automation Engineer, you will be responsible for:

•Preparing technical and financial solutions for Building Automation.
•Preparing functional specifications and functional descriptions for Building Automation solutions.
•Communication with Clients about technical details and functional specifications.
•Designing technical solutions.
•Communication with Suppliers about technical proposals.
•Following approved project and functional technical solutions. Coordinate all project activities during project implementation.
• Suggest proposals for technical and financial optimization for projects.

To do this as a professional, you should match the following requirements:

•Experience in building automation systems – BMS Systems; CMI & A.
•Excellent knowledge of HVAC technologies for central heating, ventilation, and air conditioning.
•Excellent Electrical knowledge.
•Experience with AutoCAD.
•To have an interest to design and implement systems in the field of Building Automation.
•Technical Education.
•Good command of English (both written and verbal).
•Motivation and willingness to work with new technologies.
•Driving license – cat. B.

We Offer:

•Competitive remuneration package.
•Challenging and dynamic work in a highly qualified team of professionals.
•Participation in high-tech and innovative projects.
•Excellent social benefits program.
•Health insurance.
•Sports cards.
•Modern and cozy workplace.

Read More

We are looking for CAD Automation Programmer – C# Specialist.

Your Tasks:

 • Support, customizing, and application development for CAD automation (Software environment – DriveWorks, SolidWorks, SAP, Keytech);
 • Development of framework functions for our CAD automation software;
 • Administration and maintenance of the revision control system (DevOps);
 • Interdepartmental interaction and continuous improvement of CAD automation processes;
 • Integration and functional testing in the CAD automation environment;

Your Profile:

 • You have successfully completed a degree in computer science or have comparable training in the field of IT;
 • You have very good knowledge in C#, NET;
 • Ideally, you have experience in working with MS SQL servers, knowledge of GIT, Visual Studio, DevOps, Yaml;
 • You are experienced in working with various interface technologies (web services \ WebAPI’s, XML, JSON);
 • You are characterized by a reliable and structured way of working;
 • A high ability to analyze, communicate and work in a team;
 • English is a must or/and German will be an advantage;

The Company Offers:

 • Excellent working environment;
 • Work in a strong team of experienced professionals;
 • Training in Germany;
 • Competitive remuneration;
 • Opportunity for development in a growing multinational company;
 • Social package: food vouchers 200 BGN, additional health insurance, multisport card, fitness, organized transport to the company, temporary housing;
 • Five days a working week with flexible working time and home office.

Read More

We are looking for Apprentice Mechanical Product Designer.

What you will learn:

• Creation and adaptation of assemblies and components in SolidWorks as well as drawings and bills of materials based on predefined 3D datasets, technical specifications, manufacturing requirements, norms, guidelines, internal principals, and directives;
• Modification and revision of 3D designs for project-specific requirements;
• Working with specified ERP and PDM systems connected with SolidWorks;
• Testing of 3D CAD master models (modules and components) and drawings;
• Working with DriveWorks for developing CAD models and drawings.

Your education and Skills:

• You are a student with a profile in the field of mechanical engineering;
• Good command of English, good command of German is a plus;
• You possess excellent teamwork and communication skills;
• You have an independent, precise, and structured working style;
• High level of communication skills, both with colleagues and involved departments.

The Company Offers:

• Experience in the international company world leader in its field;
• Opportunity to start working after completing your education;
• Organized free transport to the company;
• Coffee, water, and tea in the office;
• Fitness in the office building.

Read More

We are looking to recruit a C/Embedded Software Developer.

Job description:

– Create software architecture design according to software and system requirements;
– Implement software modules, and take part in integration, testing, documentation, and bug fixing;
– Participate in project planning and estimation process

Requirements:

– University degree
– Passionate about new technologies
– At least 1 year of experience as a developer
– Knowledge of C or C++
– Solid programming and problem-solving skills
– Self-motivated and able to learn independently
– Experience in Embedded and/or Automotive development is a plus

Benefits:

– A challenging and dynamic area of work involving competition against the world’s leaders in networking;
– Professional environment, working in a team of qualified engineers;
– Competitive remuneration package.

Read More

We are looking to recruit a Backend Developer in Cloud and Virtualization.

Job description:

– Design, develop and maintain REST API interfaces in Python on top of Kubernetes service provisioning infrastructure.
– Define and update SQL and NoSQL database structures including monitoring real-time data.

Requirements:

– University degree
– Passionate about new technologies
– At least 1 year of experience as a developer
– Solid programming and problem-solving skills
– Experience in one or more of:
– Python3, FastAPI, SQLAlchemy
– PostgreSQL, MySQL, Elasticsearch
– Kubernetes, Docker, Qemu
– Self-motivated and able to learn independently

Benefits:

– A challenging and dynamic area of work involving competition against the world’s leaders in networking;
– Professional environment, working in a team of qualified engineers;
– Competitive remuneration package.

Read More

We are looking to recruit a Quality Engineer in Cloud/Kubernetes Network virtualization.

Job description:
– Design, execute and automate testing procedures, for verification of the next-generation network virtualization software products;
– Maintain detailed testing documentation;
– Review designs, identify and analyze defects, and help improve the overall quality of the software products;
– Help Software developer teams in the testing of comprehensive functionality;
– Help Technical support teams in the initial on-site installation of new or enhanced modules;
– Maintain sophisticated knowledge of relevant networking and virtualization standards and technologies.

Requirements:
– Passionate about quality, punctuality, troubleshooting, and problem-solving;
– Working experience of at least 1 year;
– Experience in one or more of the following:
– Unix/Linux experience;
– CCNA or other networking experience;
– Kubernetes or Docker or AWS/Azure experience;
– Fluent in English.

Benefits:
– A challenging and dynamic area of work involving competition against the world’s leaders in networking;
– Professional environment, working in a team of qualified engineers;
– Competitive remuneration package.

Read More

Търсим Носач-товарач.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Извръшва товаро-разтоварни дейности;
• Подрежда и пакетира стоки;
• Ръчно лепи етикети и бандероли;

ИЗИСКВАНИЯ:

• Опит на сходна длъжност е предимство;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

• Конкурентно заплащане;
• Атрактивен социален пакет;
• Възможност за работа и развитие в компания лидер в своя сектор.

Read More

Търсим Оператор на струг с ЦПУ(CNC).

Отговорности свързани с позицията:

Подготовка на машината за работа;
Изработване на детайли на стругови ЦПУ(CNC) машини;
Следи за качеството на произведените детайли;
Спазване на установения работен и технологичен процес;

Вашия профил:

Опит със стругови машини с ЦПУ(CNC);
Разчитане на технически чертеж;
Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
Умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица, работа на трисменен режим;
Социален пакет – ваучери за храна, Столова на преференциални цени, допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, възможност за включване в програма Multisport, организиран транспорт;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения.

Read More

Търсим Оператор на фреза с ЦПУ(CNC).

Отговорности свързани с позицията:

Подготовка на машината за работа;
Изработване на детайли на фрезови ЦПУ машини;
Следи за качеството на произведените детайли;
Спазване на установения работен и технологичен процес.

Вашия профил:

Опит с фрезови машини с ЦПУ;
Разчитане на технически чертеж;
Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
Умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица, работа на трисменен режим;
Социален пакет – ваучери за храна, Столова на преференциални цени, допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, възможност за включване в програма Multisport, организиран транспорт;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения;

Read More

Търсим ЕЛЕКТРОКАРИСТИ, които да станат част от нашият екип.

ОТГОВОРНОСТИ:
• Извършва товаро-разтоварни дейности;
• Подрежда приетата в склада стока;
• Отговаря за правилното складиране и съхранение на стоката;
• Грижи се за поверената му техника;

ИЗИСКВАНИЯ:
• Опит на сходна позиция.
• Правоспособност за управление на електрокар. Управление на високоповдигач е предимство
• Умения за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
• Атрактивен социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно застраховане, Коледен и Великденски бонус, еднократен паричен бонус при раждане на дете и сключване на брак, безплатно кафе и минерална вода, бонус „Препоръчан служител“, месечни инициативи за сплотяване на екип, тиймбилдинги и Коледни партита, фирмен футболен отбор и др.
• Отлични условия за работа в климатизиран склад.

Read More

Търсим ЕТИКЕТИРОВАЧИ, които да станат част от нашият екип.

ОТГОВОРНОСТИ:
• Лепи стикери и бандероли.
• Изготвя промоционални опаковки.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Опит на сходна позиция е предимство.
• Средно образование.
• Умение за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
• Атрактивен социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно застраховане, безплатно кафе и минерална вода, еднократен паричен бонус при раждане на дете и сключване на брак, бонус „Препоръчан служител“, месечни инициативи за сплотяване на екип, тиймбилдинги и Коледни партита и др.
• Отлични условия за работа.

Read More

Търсим ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР (Инженер проекти).

Основна цел на позицията:

Организиране на технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип;
Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени и при дейностите по приключване на жизнения цикъл на продуктите;

Основни задължения:

• Участие при внедряването на нови изделия и процеси в производството;
• Определя последователността на целия производствен процес за дадено изделие, създава
работни инструкции за операторите, задава характеристиките на процеса и неговото
валидиране;
• Определя инструментите и приспособленията, които ще се използват по време на
технологичния процес, като дефинира изискванията за оборудване и техническите
спецификации;
• Осигурява наличността на оборудването и други инструменти, включително валидирането на
определени за проекта инструменти и оборудване;
• Провежда обучение на оператори за специфични процеси;
• Участие в оптимизацията на производствените процеси (Lean Manufacturing);
• Проследява времената на операциите, определени за производството на продукта
• Осъществява контрола на последващи технически/инженерни промени по продукта, така че
да гарантира тяхното адекватно управление, проследяване, запис и реализиране.
• Води и контролира процеса по производство на мостри;
• Извършва подготовката за първия ден на производство на продукта на пълен капацитет и
осигурява чек лист за одит на производствения процес;
• Осъществява контакт с широк кръг от специалисти в компанията – инженери качество,
инженери процеси, инженери поддръжка, специалисти анализ на отказите, специалисти
метрология, специалисти закупуване и връзка с клиентите, специалисти осигуряване
качеството на компонентите, началник смени, оператори;
• Работа в производствена среда и прекарване на повече от 60 % от работното време по
линиите за асемблиране на модули с цел проследяване на процеси и евентуални проблеми;
• Активно участие в анализа на дефектирали модули от производствения цикъл на изделията,
за които отговаря.

Изисквания:

• Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, машинното
или индустриално инженерство;
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) – работа с техническа документация
и кореспонденция с контрагенти;
• Компютърни умения – MS office (Excel, Power Point, Word) – задължително;
• Опит и познания по технологичните процеси, свързани с асемблиране на електронни модули
и по стандартите за качество се смята за сериозно предимство;
• Опит в автомобилна индустрия – 1-2 години е предимство;
• Практически опит в производствена среда на подобна позиция е препоръчителен;
• Способност за работа в динамична среда;
• Мотивиран, проявява инициативност и аналитично мислене;
• Способен да работи самостоятелно и да подрежда задачите си по приоритет;
• Умения за работа в екип;
• Готовност за ежедневно пътуване до Ботевград, където се намират производствените
мощности на компанията.

Ние предлагаме:

• Социални придобивки – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна;
• Работа в екип от професионалисти в сферата на електрониката;
• Фирмено обучение;

Read More

Търсим Механичен дизайнер- автоматизация.

Основни задължения:

• Създава концепции за цялостна автоматизация на производствените процеси, свързани с
асемблиране на електронни модули; Внедрява тези концепции в реални условия в цеховете на
компанията;
• Проектира уреди и средства за автоматизация на процесите;
• Отговорен за разработване на техническа документация за изработка на проектираните
устройства или изделия;
• Прави оценка на механичния дизайн от гледна точна на време и разход за проектиране и
изработка на обрудването;
• Осъществява контакти с проектни лидери, електронни дизайнери, процесни инженери, инженери инструментално производство, техници автоматизация, специалисти доставка на материали;
• Определя спецификацията на материалите, които ще се използват при изработката на
оборудването и подава данните към отдел Закупуване;
• Изготвя принципни схеми за свързване на отделните детайли;
• Разследва проблеми в дизайна на оборудването и търси първопричината за възникналия
проблем;
• Контролира производството на уреди и средства за автоматизация;
• Проучва, предлага и внедрява нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания:

• Висше техническо образование – машинно инженерство;
• Професионален опит в сферата на автоматизацията като механичен дизайнер е сериозно предимство;
• Опит с 3D CAD софтуер – работа с PTC Creo (преди Pro/E) се счита за плюс;
• Владеене на английски език – на добро ниво писмено и говоримо (работа с техническа документация и контакт с чуждестранни колеги;
• Добра компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип;
• Инициативност и способност за бърза реакция в кризисни ситуации.

Ние предлагаме:

• Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
• Фирмено обучение;

Read More

We are looking for: a QUALITY ENGINEER

Main Deliverables:
• Participation in the implementation phase of new products as well as in the process validation in the production lines;
• Participation in all trials, performing data analysis, and pushing for improvements/corrective actions;
• Organizing and being actively involved in SPC, FMEA, QRQC activities and analysis for the projects(products) that he/she is responsible for;
• Driving a documented continuous improvement program;
• Preparation and compiling of all necessary documentation that has to be submitted to the customer(s) – PPAP, APQP;
• Customer claims handling and follow-up, root cause analysis, suggesting and implementing corrective actions by defining and coordinating an interdisciplinary team;
• Preparation of regular reports/analysis on scrap rate, level of defects, and customer claims; Preparing and updating assignment sheets for every problem encountered;
• Acting as an internal auditor within the company and as an active participant during external customer audits;
• Involved in the training process of operators about defining and clarifying quality criteria;
• Daily interface with customers on quality topics from project startup up to the end of the product lifecycle.

Requirements:
• Engineering Degree – at least Bachelor’s Degree in Electronics, Industrial Engineering, or Mechanical Engineering preferably;
• Very good command of English language – oral and written (everyday communication with foreign customers via email/phone);
• Quick learner, proactive, ready to work on his/her own and in a team;
• Ability to work under pressure;
• Excellent communication skills and positive attitude;
• Autonomous (including fast adaptation and willingness for self-learning);
• Computer literacy – MS Office (Excel and PowerPoint);
• Knowledge of TQM and Quality Tools (SPC, FMEA, PPAP, PDCA/RCA) is a plus;
• Knowledge of quality systems – ISO 9001, IATF 16949 – considered an advantage;
• Internal auditor qualification – considered a plus;
• Willingness to commute to Botevgrad during the workweek;
• Relevant professional experience in a production environment is a serious advantage.

Our offer:
• Good remuneration package including food vouchers, additional medical insurance, company transport;
• In-house training;

Read More

В момента търсим мотивиран Ръководител лаборатория Анализ.

Основна цел на работата:

• Осъществява цялостно управление на аналитичната дейност на лабораторията и пряко участва в анализа на откази, проблеми, свързани с компоненти, материали или технологични процеси;
• Извършва оценка на резултатите от изпитания за надеждност при въвеждането на нови продукти и гарантира успешно управление на разходите, качеството и навременното осъществяване на стъпките на анализа.

Основни задължения:

• Ръководи лаборатория по анализ на откази, осъществява физически анализ на електронни
модули и идентифициране на дефектни компоненти и материали с наличното оборудване;
• Осигурява планирането на приоритетите и стъпките на анализа съобразно конкретните
случаи;
• Осигурява навременното осъществяване на стъпките на анализа;
• Своевременно планира анализ във външни лаборатории и подготовката на образци за
изследване;
• Специфицира и заявява оборудване, консумативи и резервни части, необходими за
работата на лабораторията;
• Следи техническото състояние на оборудването, при необходимост осигурява поддръжка и
ремонт;
• Отговорен за проследяване на разходи за стандартни операции при анализа на откази и
дефекти в лабораторията и във външни лаборатории, разходи за консумативи и резервни
части, NRE разходи (разходи за еднократни дейности по ремонт на оборудването,
проучване и въвеждане на нови техники за анализ, анализ, свързан с внедряване на нови
продукти, приходи от анализ за външни фирми.
• Съдейства с провеждане на обучение на новопостъпили служители на инженерни
длъжности;
• Съдейства със споделена информация, методически указания и физически анализ за
осъществяване на аналитичната дейност;
• Има широк кръг от вътрешни контакти с различни звена в организацията като мениджмънт, Проектни екипи, Производство, Финанси, Качество, Метрологична лаборатория, Поддръжка на оборудването, Инфраструктура, Логистика, Специалисти закупуване;
• При необходимост и наличие на технически и финансови възможности проучва и въвежда
нови методи за анализ.

Изисквания:

• Висше образование (физика или електроника), степен магистър или доктор;
• Поне 5 години опит в анализа на откази, познания по други видове анализи, извършвани
във външни лаборатории;
• Познаване стратегията, основните методи и технически средства на анализа
• Владеене на английски език на ниво Upper Intermediate/ниво B2/
• Компютърна грамотност
• Умения за ефективно управление на ресурсите на лабораторията
• Умения за управление на хора/екипи
• Отлични аналитични умения и умения за вземане на решения
• Умения за справяне с междуличностни взаимоотношения
• Устойчивост на стрес
• Способност за приоритизиране на задачи

Ние предлагаме:

• Социални придобивки – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, годишни
профилактични прегледи, противогрипни ваксини, програма за отстъпки в над 50 обекта в
цялата страна, преференциална цена за карта MultiSport;
• Фирмено обучение

Read More

We are looking for Software developer PLC.

Your tasks:

Development of the control software according to IEC 61131 for our machines and lines;
Development of new machine functions and maintenance of existing software;
Creation and design of user interfaces;
Use and further development of already existing software tools and infrastructure;
Participation in the development and further development of all TVI products;
Support of the service department and helpdesks in case of need, 2nd level support.

Your profile:

Completed studies in one of the following fields: automation technology, mechatronics, electrical engineering/information technology, technical computer science, or comparable studies;
Knowledge of control programming according to IEC 61131-3, structured text, preferably based on the Beckhoff TwinCAT3 and Codesys development system;
Initial experience in software development for control systems in mechanical engineering;
Knowledge of object-oriented programming would be considered an advantage;
Language ability: English is a must or/and German will be an advantage;
Distinct ability to work in a team as well as a reliable and structured way of working.

THE COMPANY OFFERS:

An interesting and varied job with a long-term perspective;
Excellent working environment;
To be part of an international company world leader in its field;
Opportunity for development in a growing multinational company;
Social package: food vouchers 200 BGN, additional health insurance, multisport card, fitness, organized transport to the company, temporary housing;
Five days working week with flexible working time and home office.

Read More

We are looking for a professional and humanely convincing personality (m/f/d) for the position of “Mechanical Product Designer – Tray & Pouch Packaging”.

Your Tasks:

Creation and adaptation of complex assemblies and components in 3D-CAD as well as drawings and bills of materials based on predefined 3D datasets, technical specifications, manufacturing requirements, norms, guidelines, internal principals, and directives.
Modification and revision of designs in connection to project-specific requirements
Carrying out special tasks as required

Your Education/Experience:

Higher technical education or Bachelor’s degree with at least two semesters of technical drawing or mechanical engineering
Ideally two years of experience with 3D-CAD software (ideally SolidWorks)
The first experience with SAP would be considered an advantage
Upgradable English skills, German language skills preferable
Pronounced team player
High communication skills with colleagues and involved departments

Your skills:

Independent, systematic, and reliable working methods
High level of commitment and organizational skills
Every once in a while traveling to Germany

The Company Offers:

An interesting and varied job with a long-term perspective;
Excellent working environment;
To be part of an international company world leader in its field;
Opportunity for development in a growing multinational company;
Social package: food vouchers 200 BGN, additional health insurance, multisport card, fitness, organized transport to the company, temporary housing;
Five days working week with flexible working time and home office

Read More

We are looking for Test Engineer.

Tasks and Responsibilities:

Responsible for the development of automated test workbench which includes electrical design, automation software development, troubleshooting, and maintaining all aspects including documentation.

Work in a multi-disciplinary team developing test methods for a complex, electro-mechanical system.
System design with the ability to plan, specify and carry out the development of new test systems from quote through acceptance.

Through the extensive use of LabVIEW and TestStand software development, maintain test software.

Plan testing activities milestones: identify and analyze risks and their potential business impact to determine proper prioritization of the testing activities;

Prepare and maintain adequate and up-to-date documentation during development;

Responsible for the development and implementation of continuous improvement initiatives within the production areas.

Skills and Professional background:

Technical competencies in electronics (analog and digital), software, and test practices;

Practical experience with LabVIEW, TestStand (advantage CVI);

Basic knowledge and experience in the definition and control of manufacturing processes;

Good understanding of the techniques for validation and verification of new HW & SW solutions;

Good written and verbal communication in English;

Team worker with excellent communication skills;

2+ years of relevant working experience

The following knowledge and previous working experience would be an advantage:

*Knowledge and experience in data acquisition board (National Instruments or other);
*Experience with creation of FMEA, control plan, and problem-solving approach;
*Experience with SQL databases.
*Experience with statistical methods (MSA, Cpk, Cgk, R&R)
*Reverse engineering mindset.

We offer:

Competitive remuneration package;

Opportunity to be an essential part of a dynamic, successful, and continuously growing international company;

International knowledge transfer opportunities in other production sites of the company;

A friendly and open working environment;

Flexible working time.

Read More

We are looking for: Embedded Software Engineer.

Key responsibilities:

• Specify (Codebeamer ALM), implement and test the embedded SW modules:
o Perform proof of concept for SW technical solutions, HSI & low-level drivers;
o Analyse the product system & SW requirements, specify & implement the SW architectural & design requirements;
o Identify & propose the technical solutions for SW implementation & SW architectural design improvements;
o Perform the analysis of measurement data and test outcomes with defect root cause analysis and bug correction;
o Perform the SW quality assurance activities: unitary/module SW qualification, intrusive & integration SW testing;

• Develop specific tools/scripts for SW/HW development support (Python based);
• Contribute to the consolidation of the system and software development plan according to SW architecture & system development strategy expectations with product testability & maintainability focus;
• Contribute and support the product Industrialization & production deployment activities;

Profile:

• University degree in Software / Electrical / Control Systems and Instrumentation Engineering;
• Confirmed experience in embedded SW implementation with strong proficiency in C programming;
• Team worker with strong communication skills able to take charge the tasks in an autonomous way;
• English level: B2;

Skills:

• Strong knowledge of real-time constraints of embedded targets and programming languages (C language, OS, µC interfaces);
• SW integration & scheduling (OS based & bare-metal implementation experience):
o Deep understanding of compiler & linker processing;
o µC target & toolchain support knowledge is an asset;

• Deep understanding of communication interfaces: CAN, LIN, SPI, I2C, Ethernet;
o Automotive CAN & UDS communication protocol knowledge is an asset;
o Ethernet and related API protocols knowledge is an asset;

• Knowledge of Vector toolchain and/or Python test framework is an asset;
• Understanding of the electrical measurement and laboratory tools (signal generators, multimeter, oscilloscope, logical analyzer, etc);
• Knowledge of quality and/or safety standards way of working (MISRA, SIL, SSIL, ASIL, ASPICE, REQ);

What we offer:

• Opportunity to be part of an essential part of a dynamic, successful, and continuously growing international company;
• International knowledge transfer opportunities in other company locations (Tech France);
• A friendly and open working environment;
• Home office and flexible working time.

Read More

Търсим Софтуерен Инженер.

Основна цел на позицията: Да разработва, тества и надгражда софтуер за вътрешно-фирмени нужди и да администрира използваните бази данни във фирмата.

Задължения:

• Да анализира нуждите на вътрешните клиенти и да пише фунционални спецификации за софтуерни продукти;
• Да разработва и интегрира разнообразни софтуерни приложения за различните отдели/звена в компанията;
• Да координира създадените приложения със съответния вътрешен клиент и с ИТ мениджъра;
• Да отстранява дефектите на съществуващи програмни продукти и да тества нови програми, да оптимизира протичането на процесите и да идентифицира възможности за подобряване им;
• Да поддържа, оптимизира, планира и осъществява задания по възстановяване на бази данни при аварии/извънредни ситуации;
• Да пише техническа документация и да подготвя указания за потребителите на съответния продукт.

Изисквания:

• Завършено висше образование или последна година студент – Компютърни системи и технологии, Информатика или др. релевантно;
• Опит в разработването на уеб базиран софтуер и работа с бази данни;
• Владеене на английски език на работно ниво;
• Готовност за работа в производствена среда;
• Опит с някой от следните програмни езици се счита за предимство:
– ColdFusion;
– Delphi;
– Oracle/PL SQL.
• Опит в администрирането на някое от следните:
– HP/UX/Oracle;
– Linux/Mail сървър;
– Windows сървър, активни директории, работни станции, офис приложения.

Ние предлагаме:

• Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;

Read More

We are looking to recruit a Senior Developer.

Do you want to be part of the future of networking?

Join our team to:

– Build products that will drive Tomorrow’s Telecom and Enterprise network infrastructure, relying on Network Virtualization and Containers;
– Accelerating the network throughput and flexibility, by perfecting Linux fast path frameworks (such as VPP and DPDK)
– Develop software that will run on fat x86 Servers, tiny Raspberry PI ARMs, in the public Cloud and many more.

What we expect from you:

– University degree
– Passionate about new technologies
– At least 3 years of experience as a Developer
– Solid programming and problem-solving skills
– Experience in one or more of:
– Linux [Network] programming
– [ Kubernetes || Docker || Qemu ]
– Experience with Azure or AWS
– Self-motivated and able to learn independently

Our Offering:

– Professional environment and great colleagues in a stable, multicultural company, with opportunities for long-term professional development
– Standard 40-hour work week; Work-from-home is allowed
– Good work-life balance, including 25 days annual paid leave (increasing with 1 day per year up to 31 in total), flexible working hours
– Additional health and dental insurance
– Food vouchers
– 6 days annual sick leave, without the necessity to present an official sick leave sheet
– Your own training budget (for conferences, courses, etc.)
– Cutting-edge equipment and tools that make you feel more productive
– Financial assistance for car and property credit
– Annual bonus

Read More

We are looking to recruit an Embedded Software Developer.

Do you want to be part of the future of networking?

Join our team to:

To develop network infrastructure equipment, which drives many telecom networks worldwide,
using various languages in our products: C, Python, Perl, Bash

What we expect from you:

University degree;
Knowledgeable in network or system programming;
Experienced in Linux;
Fast learner and researcher;

Our Offering:

– Professional environment and great colleagues in a stable, multicultural company, with opportunities for long-term professional development
– Standard 40-hour work week; Work-from-home is allowed
– Good work-life balance, including 25 days annual paid leave (increasing with 1 day per year up to 31 in total), flexible working hours
– Additional health and dental insurance
– Food vouchers
– 6 days annual sick leave, without the necessity to present an official sick leave sheet
– Your own training budget (for conferences, courses, etc.)
– Cutting-edge equipment and tools that make you feel more productive
– Financial assistance for car and property credit
– Annual bonus

Read More

Търсим Процесен Инженер, който да организира технологичната дейност и да отговаря за установяване и проследяване на технологични процеси.

Основни задължения:

• Участва в разработката и внедряването на нови процеси в производството;

• Прилага мерки за оптимизиране на процесите, контрол на процесите и осигуряване на работа съгласно установената технология;

• Участва във валидирането на оборудване и процеси;

• Извършва периодична проверка на пригодността на технологичното оборудване и процесите и при необходимост предприема действия за тяхното възстановяване или подобряване;

• Ангажиран е при приемането и инсталирането на нова производствена екипировка, участва в проектирането и изграждането на монтажни линии за отделните продукти;

• Предлага мерки за подобряване на цената и качеството на изделията;

• Участва при определяне на нормовремена за отделните операции;

• Създава технически спецификации и работни инструкции;

• Участва в обучението на операторите по отношение на процеса/процесите, за който/които отговаря;

Изисквания:

• Висше техническо образование – специалност електроника, машинно инженерство или др. релевантно;

• Английски език – добро ниво;

• Отлична компютърна грамотност – MS Office;

• Умения за работа с CAD или Gerber файлове – предимство;

• Познания и/или опит в производствена среда по отношение организацията на процесите за насищане на електронни модули – плюс;

• Основни познания по програмиране на машини с цифрово-програмно управление;

• Нагласа за работа с широк кръг хора – производствен персонал и инженерен състав.

Read More

We invite applications from ambitious, high caliber, and hard-working professionals to join our Sofia office in the position of Audit Manager.

Duties and Responsibilities

· Manage a portfolio of clients.

· Provide on-site coordination to audit clients, including among others, planning, day-to-day monitoring of the audit team, and completion of audit assignments.

· Identify client expectations and challenges faced, in turn determining and recommending solutions.

· Review the audit team’s work, ensuring deliverables are in line with the company’s audit methodology, predetermined timeframes, and quality standards.

· Submit progress reports related to audit assignments to the Director in Charge.

· Have responsibility for the timely billing and collection of fees from clients.

· Maintain business relationships with existing customers, associates, and governmental authorities.

· Engage in business development activities, aiming to increase brand awareness and expand the firm’s network and customer base.

· Prepare competitive audit proposals.

· Enhance cooperation among the company`s offices in the region.

· Lead, inspire, and motivate the financial services audit team.

Requirements

· Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or related field.

· Master’s degree in Accounting & Finance, or a related field will be considered an advantage.

· Holder of a related professional qualification (e.g. ACCA, ACA).

· At least 3 years of related experience in the Audit department of an audit firm.

· Results orientation, business development and strong negotiation skills.

· Excellent verbal and written communication skills in both Bulgarian and English.

· Computer literacy.

Remuneration and Benefits

· A competitive salary and benefits package will be offered to the successful candidate, depending on qualifications and experience.

· Professional experience in an international setting;

· Access to the company’s network-wide knowledge database;

· Highly encouraged personal development and growth;

· Comprehensive employee benefits program;

· Up-to-date technologies and methodology;

· Professional, positive, and team-oriented working environment

Read More

We are looking for a professional and humanely convincing personality (m/f) for the position of Product Designer – Baking Machinery:

Your Tasks

Creation and adaptation of complex assemblies and components in 3D-CAD as well as drawings and bills of materials based on predefined 3D datasets, technical specifications, manufacturing requirements, norms, guidelines, internal principles, and directives;
Modification and revision of designs in connection to project-specific requirements;
Close cooperation with the development team at headquarters;
Modification and revision of 3D designs for project-specific requirements;
Carrying out special tasks as required.

Your Education/Experience

Ideally two years of experience with 3D-CAD software (ideally SolidWorks);
Higher technical education or Bachelor’s degree with at least two semesters of technical drawing or mechanical engineering;
The first experience with SAP would be considered an advantage;
Good command of English, and good command of German is a plus;
Pronounced team player;
High communication skills with colleagues and involved departments.

Your personal skills

Your approach to work is independent, systematic, and reliable;
High analytical ability to implement technical specifications into regulations;
High level of commitment and organization skills;
Genuine team player;
High level of communication skills, both with colleagues and involved departments;
Occasional trips to Germany.

The Company Offers

The interesting and varied job with a long-term perspective;
Excellent working environment;
To be part of an international company world leader in its field;
Opportunity for development in a growing multinational company;
Social package;
One month of training.

Read More

We are looking for a professional and humanely convincing personality for the position: Product Designer Knowledge-Based Engineering (KBE)

Your Tasks

Developing and adjusting 3D CAD master models (modules and components) and drawings
Working with DriveWorks for developing CAD models and drawings
Close cooperation with the development team at headquarters
Modification and revision of 3D designs for project-specific requirements
Implementing special tasks on demand

Your Education/Experience

Higher studies in a technical degree course or Bachelor’s degree with at least two semesters in technical drawing or engineering
Ideally two years of experience in working with 3D CAD software (ideally SolidWorks)
Good command of English and good command of German are preferred

Your personal skills

Your approach to work is independent, systematic, and reliable
High analytical ability to implement technical specifications into regulations
High level of commitment and organization skills
Genuine team player
High level of communication skills, both with colleagues and involved departments
Occasional trips to Germany

The Company Offers

Interesting and divesting tasks and a long-term perspective
Excellent working environment
Social package – additional health insurance, fitness, food vouchers
Five days working week with flexible working time and home office.
Being part of an international company that is a world market leader in its sector
Opportunities for professional development in a growing, multi-national company

Read More

DevOps is an advanced role responsible for working in collaboration with software engineering to deploy and operate company’s development environment and systems. It also entails automating and streamlining the firm’s operations and processes, building and maintaining tools for deployment, monitoring and operations as well as troubleshooting and resolving issues in our development, testing and production environments.

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE:

 • Strong Amazon Web Services experience that includes creation of cloud formation templates to build AWS services that can support our custom Java application.
 • Strong background in Linux/Unix Administration
 • Experience with automation/configuration management using either Puppet, Chef or an equivalent
 • Ability to use a wide variety of open source technologies and cloud services (experience with AWS is required)
 • Experience with Oracle
 • A working understanding of code and script (PHP, Python, Perl and/or Ruby)
 • Knowledge of best practices and IT operations in an always-up, always-available service
 • Excellent problem-solving skills with a desire to take on responsibility
 • Excellent written and verbal communication skills with the ability to communicate technical
  issues to both technical and nontechnical audiences
 • Networking knowledge of firewalls, VPNs, proxies and load balancers
 • Web/Application servers Apache, Tomcat, JVM environments
 • Familiarity with monitoring and logging systems such as LogRobot, Graphite, LogicMonitor, Logentries, SumoLogic, ELK Stack is an advantage
 • Storage, any of the following – NFS, SANs, RAID, lvm
 • Experience using and administering software version control systems (SVN, Git etc.)
 • Familiarity with Atlassian Suite (Confluence, JIRA, HipChat etc.) is an advantage
 • Ability to work independently, learn quickly and be proactive
 • Ability to join a 24×7 on-call roster on occasion
 • Ability to work off-routine hours on occasion

KEY ADVANTAGES:

 • Competitive Compensation
 • Good Benefits
 • Flexible and Friendly Environment
 • Challenging Industry Landscape

 

Read More

CAREER OPPORTUNITIES

We invite applications from ambitious, highly motivated, and hard-working professionals to join our Sofia office as Audit Associates.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

• Acting as a member of the audit team, providing assurance services to both local and international clients.
• Maintaining excellent professional relationships with clients.
• Liaising with other departments of the firm to provide client support and advice, as required.
• Ensuring compliance with relevant internal and external quality standards and procedures.

REQUIREMENTS

• Bachelor’s degree in Accounting & Finance, or related field.
• Studying or willingness to study towards a related professional qualification (incl. ACA or ACCA)
• Relevant experience will be considered an advantage.
• Excellent verbal and written communication skills in both English and Bulgarian.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Ability to interact in a team environment.
• Positive, mature, and professional attitude.
• Very good knowledge of Microsoft Office suite.

REMUNERATION AND BENEFITS

A competitive salary and benefits package will be offered to the successful candidates, depending on qualifications and experience.
• ACCA Professional qualification, financially supported by the firm.
• Additional health insurance.
• Food vouchers.
• Other – telephone allowance, additional annual leave, etc.

Read More

CAREER OPPORTUNITIES

We invite applications from ambitious, highly motivated, and hard-working professionals to join our Sofia office as Senior Auditors.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

• Provide audit services to local and international clients of various industries and sizes.
• Review small audit and accounts assignments for the attention of audit managers.
• Provide high-quality client service, within predetermined budgets and timeframes.
• Cooperate with representatives of the client for audit planning purposes.
• Liaise with other departments of the firm to provide client support and advice, as required.
• Maintain excellent business relationships with existing customers, associates, and governmental authorities.
• Identify client needs and areas of audit work.
• Provide training, coaching, and support to more junior team members.
• Ensure compliance with internal policies and procedures.

REQUIREMENTS

• Bachelor’s degree in Accounting & Finance, or related field.
• Holder or studying towards a related professional qualification (i.e. ACCA).
• 2-4 years of related experience in the Audit department of an audit firm.
• Results orientation and ability to work in a dynamic and team environment.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Positive, mature, and professional attitude.
• Excellent verbal and written communication skills in both Bulgarian and English.
• Computer literacy.

REMUNERATION AND BENEFITS

A competitive salary and benefits package will be offered to the successful candidates, depending on qualifications and experience.
• ACCA Professional qualification, financially supported by the firm.
• Additional health insurance.
• Food vouchers.
• Other – telephone allowance, additional annual leave, etc.

Read More

Who Are We?

We are a small Crypto / Fintech startup, backed by one of the largest international investors in the space, aiming to solve some of the biggest open problems in the current crypto field. Our niche is very specific, without direct competition and we are hungry to make our impact. The business is built and backed by people with a great track record in the space and we are looking for partners to join us on the journey.

About The Role:

We are looking for a Senior Back-end Engineer (or a prospective Mid), with experience in building reliable/scalable backend systems. Тhe engineering team is still very compact and we are looking for someone who can own a significant portion of the technical solution.

What we value in candidates:

Builder & doer mentality – people who simply love to create things
Hunger for knowledge and growth – we expect that our business will have a diverse set of challenges and responsibilities that will be available for people who are hungry to step up
Owner mentality – we desire to be surrounded by people who have the urge to own different parts of the business or tech solution.

What will working with us look like?

Live through the romantic part and craziness of starting a great new product
Dynamic environment, direct impact on the product and decision processes
Hackathon retreats, family-like team, the opposite of corporate culture
Challenging technical problems, the opportunity for the delivery of first of a kind solutions
Overall, an experience that is just different

So, what will your day at work look like if you join us?

Participate in our daily agile process
Discuss with the business/product owners on important architectural decisions
Work on shipping high-quality code
Partnering with the UX/UI & product team to create prototypes that allow us to test what is the best user experience that we can deliver to the end-users
Constantly learn new things (especially about crypto!)

What technical capabilities are we looking for?

Experience in building high quality, reliable and scalable backend systems
We believe good engineers can switch languages fairly quickly, so experience in any of the following is a plus: Java, Kotlin, C#, Scala
Experience or good understanding of technologies like Kafka, RabbitMQ, Kubernetes, etc.
Experience with any of the following storage solutions: Redis, NoSQL databases, PostgreSQL, HDFS, Spark
Experience with TDD and Unit Testing
Source control (Git / TFS)
Appreciation of UI/UX
A pragmatic and level-headed approach to all aspects of your responsibilities
What can you expect from the working environment?

Expertise – Your colleagues are experts in their field – you can expect their work to be of high quality. The team will expect the same from you.
Opportunities – You will be working on services/applications that you and your team can call your own.
Flexible Working Hours – Flexible working hours, as long as the work process remains efficient.
Remote Work – We offer a mixed model, that allows you to work from anywhere you like for two weeks a month.
Make A Difference – You will have the power to be an individual, not just a resource. Your voice will be heard on all matters.
Social Activities – Achievement celebrations, team retreats, team buildings, board games, happy hours, outdoor activities
Talent Development – For developing your talent we offer various training – PluralSight, Udacity, etc.
Wellbeing – We offer additional health insurance and MultiSport Cards
Compensation Packages – Last but not least, we offer a highly competitive compensation package.

Read More

Търсим Електронен дизайнер – Автоматизация (Инженер автоматизация).

Основна цел на работата: Да създава концепции за цялостната автоматизация на производствените процеси, да внедрява в практиката тези концепции, да проектира уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения:
• Контакти с ръководителите на проекти и с екипа на процесни и продуктови инженери с цел
уточняване на спецификациите по машините/приспособленията, които отдел Автоматизация трябва
да проектира и изработи по съответния проект;
• Проектиране на електрониката и пускане в действие на машини за автоматизиране на
производството; разработка на хардуера и софтуера за конкретна машина;
• Изпълняване на проекти и контрол над производство на уреди и средства за автоматизация;
• Проучване, предлагане и внедряване на нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания:
• Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, автоматиката или електротехниката;
• Добри хардуерни познания (опит в разработка на хардуер) – цифрова и аналогова схемотехника;
• Умения за работа с Atmel Microcontrollers и/или PLC;
• Опит с програми за проектиране на платки;
• Много добро ниво на владеене на програмен език C++ или C;
• Владеене на OrCAD и умения за тестване на електронни устройства се считат за предимство;
• Опит в изработването на потребителски софтуер за специфични машини е плюс;
• Английски език – устно и писмено на добро ниво (активна работа с техническа документация и
писмена кореспонденция);
• Комуникативност и желание за работа в екип;
• Инициативност и готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;

Read More

We are looking for: AWS DevOps Engineer.

Job Description:
• Participate in all phases of the software development lifecycle
• Work with the latest development and technologies
• Closely collaborating with project manager and/or client
• Sharing knowledge, providing support to team members when needed
• Maintaining high standards of quality for code, documentation, and other deliverables

Qualifications:
• Has extensive working experience in an IT infrastructure role with a strong background in Linux and AWS Cloud management and troubleshooting.
• Has experience developing and maintaining CI/CD, pipelines for builds, deployments, and automation tests.
• Is familiar with web servers, load balancers, and has a solid understanding of networking, HTTP/S protocol, public traffic management, and processing.
• Has experience building Infrastructure as a Code, software-defined networking.
• Has some experience with Docker and container orchestration eco-systems such as Kubernetes.
• Has scripting and coding experience.
• Has experience implementing monitoring tools and executing performance testing and optimizations for existing infrastructure.
• Responsible and team-oriented person
• Particularly good knowledge of English
An advantage would be:
• Experience with Jenkins, Code Pipeline
• Experience with tools such as NGINX, Web servers
• AWS Certified Cloud Practitioner, SysOps Administrator – Associate or DevOps Engineer – Professional

What we offer:
• Small, integrated, and very friendly team
• Upskilling training programs
• Flexible working hours
• Possibilities for home office
• Multiple additional benefits – additional health coverage, sport card, transport card
• Additional paid time off for loyal employees
• Performance-based bonuses

Read More

We are looking for: DevOps Engineer.

YOUR ROLE:

Support cloud-based software as a service (SaaS) applications
Collaborate with R&D teams for app infrastructure, deployment, and operations
Use monitoring tools to find problems, resolve and/or escalate to development
Build and manage development and testing environments, assisting developers in debugging app issues using tools
Participate in the building of tools and processes to support the infrastructure
Contribute to the creation of system support documents
Leverage scripting to build required automation and tools (e.g., configuration management)
Learn on the job and explore new technologies with little supervision

REQUIRED SKILLS:

2-3 years of experience as a DevOps Engineer/SRE
Experience in cloud environments (AWS/GCP/Azure)
Good background in Linux administration
Proficiency in writing scripts for automation (Ruby, Python, Bash, etc.)
Experience in monitoring and alerting tools
Strong interpersonal and customer care skills
Experience in microservices
Experience in CD systems for K8s (ArgoCD, Spinnaker, etc.)

WHAT WE OFFER:

An attractive remuneration + additional social benefits and exclusive discounts & offers.
Work with professionals from Israel, Ukraine, and the UK on one of the most famous apps in the world.
We are flexible – you can work from home or in the office.
Training and extensive performance improvement programs.
Open-minded management team promoting innovation, personal and professional development.
Up to 25 days of paid leave per year.
Employee referral bonuses.
Permanent employment; full-time.

Read More

We are looking for: PROCESS DEVELOPMENT ENGINEER.

As a Process Development Engineer you will be a part of a great team and altogether you will:

• Lead projects for industrialization of new products in development phase;
• Coordinate a team for creation of machine specification, FAT and SAT definition;
• Lead projects for implementation and validation of new industrial machines, processes and technologies in a mass production ;
• Lead the transfer projects of new and/or current production lines and transfer the knowledge to ensure smooth start of regular manufacturing ;
• Manage continuous improvement projects within production areas;
• Manage projects for supplier change of product raw materials;
• Define specifications for production equipment and interact with equipment suppliers to ensure equipment will meet specifications;
• Participate in development of new production processes and/or automation of existing production processes for assembly, calibration and testing;
• Develop synergies across multiple product lines;
• Proactively identify risk mitigation opportunities and process improvements;
• Lead the successful launch of new products;
• Prepare and maintain adequate and up-to-date project documentation during development and/or transfer of products;
• Define the resource needs for a successful project execution;
• Conduct regular review meetings (external and internal) ensuring all risks, issues, actions and dependencies are clearly documented, communicated and understood.

Skills and professional background

• Experience as a process or project engineer in an industrial environment;
• Project management skills;
• Experience in SWOT and Risk Analysis methods;
• Knowledge of FMEA and experience as a FMEA leader.
• Experience with various machines in industrial production;
• Fluent communication in English;
• Skilled in MS Office and Internet savvy;

Advantages

• Experience with Six sigma methods (SPC, control charts);
• Knowledge in analog and digital electronics.

Key personal skills

• Strong risk mindset and ability to balance potential risks vs time and money;
• Adapt successfully to changing situations & environments
• Team worker with excellent communication skills;
• Ability to define, implement and follow up action plans in order to achieve particular goals.
• Willingness to travel.

Education

• Engineering degree in Electronics, Automation, Physics or equivalent, industrial management.

We offer

• Opportunity to be part of a dynamic, successful and continuously growing international company;
• Continuous learning and development opportunities;
• A friendly and open working environment;
• Flexible working time;
• Motivating remuneration and employee benefits.

Read More

We are looking for Back-End Developer

What would be helpful:

1,5 years of experience in programming backend or business solutions and applications using languages like PL/SQL, T-SQL, JavaScript, and C# or other languages such as Python, Ruby, C++, PHP
Experience in relational database design using a popular RDBMS (MsSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.)
Experience in relational databases modeling using a popular database (MsSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.)
Good knowledge of English
Advantage: experience in the development of solutions in the financial industry (Core banking, CRM, ERP, BPM systems)
Advantage: basic knowledge of HTML, CSS, JQuery, Ajax
Advantage: experience with building SOA applications

What we offer:

Competitive salary
Career development opportunities within the company
Additional health insurance
Preferential prices for a multisport card for you and your family

Read More

We are looking for Java Back-End Developer.

Once here, you will:

Design and develop new features in our Java solution for in-store lending
Receive education from our experienced developers
Closely work together with your team members, consisting of other Java developers, front-end developers, QA and a Scrum master,
Develop business logic and APIs for our Angular front-end
Develop integrations with our 3rd party solutions.

What would be helpful:

Two years of experience in developing web applications in Java
Familiar with Object-Oriented design principles.
Proven experience implementing applications using Spring Boot
Knowledge and experience with Apache Tomcat, Postgress DB, Flyway is recommended
Experience in relational databases modeling using a popular database (MsSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.)
Good knowledge of English

What we offer:

Competitive salary
Career development opportunities within the company
Additional health insurance
Preferential prices for a multisport card for you and your family

Read More

We are looking for a Software Developer.

Once here, you will:

Develop new applications and/or new modules for the in-house developed systems based on functional specifications provided by the departments
Review the functional specifications for new developments and provide guidance and expert opinion
Be responsible for the proper functioning of the in-house developed software products and systems, including issue resolution
Monitor, maintain, and support internally developed applications
Periodically monitor the accuracy of the databases and software products he/she has developed
Prepare detailed technical documentation for the in-house developed software products
Administer and update the program products created by the department
Collaborate with other software developers by sharing knowledge and providing advice on programming techniques and best industry practices

What would also be helpful:

At least a year of experience in C#, ASP.NET Web Forms, ASP .NET MVC, SQL, Web API, REST, Front-end technologies (JS, HTML, CSS)
Ability to learn fast and work in a dynamic, multicultural environment
Business acumen, internal consulting skills, strong communications skills, and project management skills
Strong ability to work independently, however, value the advantage of co-creation and collaboration
Proactive, Solution-orientated, Curious & Out of the box Thinker

What we offer:

Competitive salary
Career development opportunities within the company
Additional health insurance
Preferential prices for a multisport card for you and your family

Read More

Looking for DevOps Engineer:

– BS/MS Degree in Computer Science or equivalent, with at least 1 year for work experience;
– Experience in Linux and Scripting language;
– Analytical and problem solving skills
– Self-motivated and able to learn independently

Following are considered as an advantage:

– Knowledge in networking (TCP/IP, Routing, Firewall, etc.)
– Experience in virtualization: Openstack and/or Docker/Containers;

You will be able to:

– Work in cutting edge technological engineering team , exploring the next generation network virtualization products;
– Design and implement software that improves the stability, scalability and performance of existing Virtualization applications;
– Maintain existing applications; Create deployment and monitoring automation;
– Influence and evaluate new designs, architectures for future products;
– Understand third party components and integration with them;
– Assist in problem troubleshooting, root-cause analysis and providing workarounds or hot-fixes;

Read More

We are looking for: SOFTWARE DEVELOPER.

Position – main objectives:
➢ To develop and modify software applications as per predefined functional or
technical specifications.
➢ To collect, research and analyze the requirements on existing and new
applications.
➢ To develop, test and support applications corresponding to company needs.

Duties:
• To develop and support software applications as per in-house needs;
• To implement the programs developed, to organize and perform software
testing and validation procedures;
• To modify and support existing software applications to debug the programs
and to adapt to new software environment; to update the interface and boost
its productivity;
• To discuss the assigned tasks with his/her direct manager as well as with the
departments that requested these tasks; to consult with the technical staff to
fine-tune the interaction between software and hardware;
• To debug and test new programs, to optimize the process flows and identify
areas for improvement;
• To maintain, optimize, plan and carry on disaster recovery tasks of company
databases;
• To document properly new software applications and any modifications on the
same;
• To plan and report accurately the time spent on different tasks/projects;
• To prepare, update and document relevant procedures for support of the
programs developed

Requirements:
• Bachelor/Master in IT/Software Engineering or Informatics;
• Strong skills in Oracle PL/SQL
• Delphi/Pascal, C++ or C#
• WEB development – HTML, Javascript, CSS, jQuery;
• ColdFusion, PHP or other web programing platforms;
• Ability to write database driven applications;
• Good level of written and spoken English;
• Ability to react fast in stressful situations;
• Good communicator and team player;

The Ideal candidate would possess one, possibly two skills from the following
categories:
• Experience in software development with any of the following:
o Delphi/Pascal, C++ or C#
o WEB, JavaScript, ColdFusion;
o Oracle/PL SQL, PostgreSQL, MSSQL, MySQL;
• Experience with industrial computers, managing of real-time processes,
communication via RS interface;
• Experience with Delphi and ColdFusion;
• Skills in administrating Linux/Oracle will be considered a plus;

Read More

We are looking for: Backend Developer.

Responsibilities:
● Lead and deliver high scale projects
● Create new, awesome features for millions of users
● Design and write efficient, maintainable code supporting billions of operations per second

Requirements:
● 3 years of experience in server development
● Deep knowledge of Java
● Linux and server experience – a must
● Conversational level of English
● Excellent oral and written communication skills
● Higher technical education

Will be a plus:
● Good understanding of C ++ code with the ability to write and debug it
● Experience in asynchronous programming and functional programming (e.g. RxJava)
● Experience in high-load projects (using Akka)
● Experience with asynchronous network structures such as Netty, Vert.x
● Knowledge of AWS and its services

Read More

We are looking for: Test Engineer

Duties:
• Well acquainted with the test specifications of products;
• Participates in the meetings and activities related to FMEA (Failure mode and effects analysis );
• Defines the test parameters and confirms the duration of the testing cycle time
• Develops, implements in production and performs functional maintenance of IC tester heads;
• Involved in the go-live in production stage of test equipment;
• Maintains the test programs for the testers that are already implemented in production;
• Defines, documents and guarantees the availability of so called golden samples
• Validates and approves the test systems in the production lines as per the functional and safety requirements and signs an acceptance protocol ;
• Participates in cooperation with the Automation team in the industrialization of new equipment;
• Prepares work instructions and performs trainings to the operators for proper work with the test equipment;
• Follows up on the work of the testing systems operating in the production lines
• Updates in a timely and detailed manner the test results database;
• Uses SPC(Statistical Process Control) methods to analyze the test/measurement results;
• Performs failure analysis based on the test results;
• Supervises the maintenance activities on the test systems for which he/she is responsible, supports the maintenance staff if needed in case of more complex issues with the functioning of the testers;

Requirements:
• University Engineering Degree in Electronics/ Automation/ Computer Science;
• Knowledge and experience with general measuring equipment in electronics;
• Very good knowledge in the area of digital and analogue schematics design;
• Skills to work with any of the following program languages/ development tools – C, C++, C#, VB.NET, LabVIEW, CVI;
• Knowledge and experience with microcontrollers;
• Skills to perform deep analysis in case of issues with testers on the production lines;
• English language – good written and oral level of proficiency;
• Team player;

Read More

We are looking for: Senior Software Developer

Key Deliverables:
• Participate during the feasibility study of new products;
• Design and develop products respecting customer specifications and
development rules;
• Creation and analysis of Software Requirements;
• Software architectural and detailed design (Software model driven
development);
• Unitary construction, Software Integration and Software Tests creation;
• Create module and unit test specification and environment;
• Work in collaboration with customer for technical added value, respecting
project rules set by the Project Leader/Program Manager;
• Work with the rest of the Software team and in close cooperation with the Hardware Designers when needed;

Day to day challenges:

Work with software and hardware products such as but not only:
– BLDC/DC Motors
– Stepper Motors
– Touch panels
– Side mirrors
– Window lifters

Work with different microcontrollers based on popular solutions but not olny:
– MSP430
– ARM Cortex-M series

Analyze and use drivers for communications:
– LIN
– CAN
– SPI

Implement or work with already implemented Control Theory modules such as:
– Regulators (e.g. PID regulators)
– Filters (e.g. Low pass filters)

Required competences and qualifications:
• University degree in the area of Computer Systems, Electronics, Automation
or Information Technologies;
• 3+ years post-graduate experience in the automotive industry;
• Experience in system and software design;
• Expert level in embedded software design based on C/ C++ and Assembler
programs;
• Proven expertise in system architecture, software and hardware integration,
test and industrialization;
• Excellent communication skills;
• Strong verbal and written skills in English.

Desirable experience/skills:
• Experience with automotive MCUs
• Experience CAN/LIN/SPI protocols.
• Understanding of the software development lifecycle (ASPICE).
• Experience with engineering tools for architecture, requirements, source
control and bug tracking – IBM Rhapsody, IBM DOORS, IBM RTC

We offer:
• Flexible start of the workday and home office options.
• Very good compensation package.

Read More

We are looking to recruit a QA (Software Quality Assurance) engineer in Network Virtualization.

Duties:
* Design, execute and automate testing procedures, for verification of the next generation network virtualization software products;
* Maintain detailed testing documentation;
* Review designs, identify and analyze defects and help improving overall quality of the software products;
* Help Software developer teams in testing of comprehensive functionality;
* Help Technical support teams in initial on-site installation of new or enhanced modules;
* Maintain sophisticated knowledge in relevant networking and virtualization standards and technologies.

Requirements:
* Passionate about quality, punctuality, troubleshooting and problem-solving;
* Working experience at least 1 year;
* Experience in one or more of the following:
– Unix/Linux experience;
– CCNA or other networking experience;
– Kubernetes, Docker or KVM experience;
* Fluent in English.

Benefits:
* A challenging and dynamic area of work involving competition against world’s leaders in networking;
* Professional environment, working in a team of qualified engineers;
* Competitive remuneration package.

Read More

We are looking for: SENIOR MICROSOFT AND VIRTUALIZATION ENGINEER

Key Responsibilities:
Design, build, install and configure servers in our hosted environment;
Automate processes to increase stability and reduce delivery times;
Respond to Support and NOC escalation requests;
Work with clients and troubleshoot day-to-day issues;
Participate in the on-call rotation for handling production incidents during off-hours;
Be able to function and priorities work load and meet time-lines;
Monitor and maintain integrity of servers, applications, and software components;
Make recommendations for improvements;
Analyze and isolate issues.

REQUIREMENTS
An Experienced Microsoft and VMware System Engineer – at least 5 years of proven and relevant professional experience;
Experience and knowledge with Windows 2012R2/2016/2019 Servers, Active Directory, DNS, GPO’s, IIS, CA and Certificates, Failover Clusters.
Experience with VMware ESXI 6.x installation, management, design and implementation.
Problem solving skills with server applications in Windows environments.
Experience with large organizations’ networks and server farms.
Project management and documentation capabilities.
Scripting capabilities (either PowerShell or Python).
Great desire to learn and adopt new technologies and improve one’s skills.
English Language – Full professional Proficiency – i.e. Very good skills in speaking and writing.

It’s nice to have:
Experience with various backup methods and products.
Experience with Automation and Orchestration.
Experience with NetApp storage devices (NAS/SAN).
Previous experience with Google Cloud Computing, AWS or with other Cloud Vendors.

Read More

Looking for Software Developer:

BS/MS Degree in Computer Science or equivalent
Experience in C[++], Python, Linux, Bash;
At least 3 years for experience as developer in one of:
virtualization: Openstack and/or Docker/Containers and/or Qemu/KVM/Hypervisor;
system programming: CPUs ( Intel or ARM ) programming for Kernel/drivers or system applications;
network programming: TCP/IP services and applications;
Analytical and problem solving skills;
Self-motivated and able to learn independently;

You will be able to:
Work in cutting edge technological engineering team , exploring the next generation network virtualization products for x86 and ARM architecture;
Design and implement software that helps migration ot Service providers to Virtual environment;
Influence and evaluate new software and hardware architectures for future products;

Read More

We are looking for: Senior Java Developer

In this role as Lead Java Developer, you will develop and enhance new and existing functionality of the comprehensive wealth management technology platform.
The role will work within a growing team of developers both locally and internationally.
If you are a driven and imaginative individual this is the place for you.

KEY RESPONSIBILITIES:
• Take ownership of any step in the software development process, from design through maintenance.
• Deliver high-quality code while working and communicating in a team environment.
• Extend testing capabilities by writing unit tests and assisting in basic QA testing during new feature development.
• Will be asked to lead or mentor other team members.

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE:
• 5-7 years plus of enterprise-level Java development.
• Solid understanding of design principles, and algorithmic skills.
• Self-organized/motivated; and excellent spoken and written English skills.
• Strong experience with Oracle databases, experience working with Hibernate.

BONUS SKILLS:
• Oracle
• Hibernate
• Message driven architecture
• Test driven development
• Financial services

Read More
Menu