Archive for Bulgaria

В момента търсим ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЦЕХ, който да се присъедини към екипа на Инструменталното производство.

Основна цел на работата: Да осигурява качеството на произвежданата продукция съгласно изискванията и извършва метрологични измервания, анализи и изготвя отчети.

Основни задължения:

Да съставя и редактира процедури и работни инструкции за контролни операции в Инструменталното производство;
Да обработва документи, свързани с рекламации;
Да обявява извънредна ситуация в случай на несъответствие;
Да въвежда корективни и превантивни действия и проследява резултатите от прилагането им;
Да участва в разработката и внедряването на нови продукти;
Да създава и проверява програми за измерване на детайли и сглобени възли на трикоординатна измервателна машина използвайки PC-DMIS софтуер;
Да участва в обучението на операторите и индиректен персонал и да прави записи за проведените обучения;
Да участва в заявяването и усвояването на ново оборудване;
Да извършва контролни операции и калибриране на измервателно оборудване съгласно годишния график;
Да взема решение при констатирани несътветствия и да анализира получените несъответствия;
Да провежда вътрешни одити съгласно одобрения план;
Да изготвя 8D отчети и да участва в QRQC дейностите;
Да изпълнява и други задачи, възложени от прекия ръководител в рамките на притежаваните компетенции;

Изисквания:
Висше техническо образованиe (магистърска/ бакалавърска степен) по машинно инженерство;
Познаване на технологичния процес и производственото оборудване в ИП;
Опит и умения за работа с прецизна измервателна техника – измервателен микроскоп, 3D измервателна машина, компаратор, микрометър,измервателни часовници;
Разширени познания за принципите на GD&T – geometric dimensioning and tolerancing – ISO 1101 и тяхната връзка с извършваните измервания.
Способност да се използват тези знания за улесняване на комуникацията между конструктори, производство и метрология;
Умения за разчитане на сложни технически чертежи и спецификации и определяне на методи за измерване на съответните изделия;
Ползване на CAD/CAM софтуер CREO – основни познания;
Oпит и умения за намиране на първопричините за отчетени несъответствия и идентифициране на модели за предотвратяване на повторното им появяване;
Опит в създаването на измервателни приспособления със съдействието на конструктори и технолози;
Засилено внимание към отделните елементи на измерването, позволяващо необходимата точност и надеждност на процеса;
Познаване на стандарт IATF 16946;
Владеене на английски език на ниво B2– работа с техническа документация;
Компютърна грамотност- MS Office
Умения за работа в екип и спазване на поставените крайни срокове;
Готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;
Умение за работа с конструктивна и технологична документация, стандарти, норми.

Ние предлагаме:
Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Фирмено обучение;

Read More

We are looking for a person with fluent English, proven experience as Web and Graphic designer!
Candidates with background experience more than one year would be considered with higher priority!

YOUR DUTIES:
Professional experience with Photoshop, CSS3, WordPress, HTML5 – mandatory
Good working knowledge of JavaScript, jQuerty, illustrator.
Experience with creating digital marketing materials (landing pages, banners and email marketing campaigns) in multiply languages.
Design visually impressive websites.
Implement mobile and responsive designs.
Create wireframes for internal and client review.
Create UI/UX designs for small and large-scale websites.
Create design comps for websites, mobile, email, and digital marketing needs.
Expert knowledge in Adobe Creative Suite CC, Sketch, or equivalent industry tools.
Knowledge of responsive web design conventions, user experience, web standards, optimization and best practices.

OUR IDEAL CANDIDATE:
Fluent English both written and spoken and additional languages is a big advantage.
Strong portfolio of responsive web design work that shows an attention to detail, typography, color, and composition.
B.A. or B.S. in Graphic Design, Web Design, HCI, Art or equivalent industry experience.
Creative thinking and fast mind for new ideas.
Ability to keep deadlines, personal motivation and responsibility.
Experience in forex/binary or other relevant fields is considered а big advantage.

WHAT WE OFFER:
Attractive base salary.
Full time position – 5 days a week.
Social benefits – Multisport card.
Birthday Gifts.
Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
Special educational program for the first month.
Weekly sport day (Football) + catering in the office.
Abroad training for personal development with mutual benefits.
Opportunities for growth to a higher position in the Company.
Variety of different food and drinks in the office.

Read More

We are looking for a person with fluent English, previous experience as Automated Fraud Office in Forex.
Candidates with background experience of more than 2 years, as well as experience in regulated companies would be considered with higher priority.

Your Duties:
• Administer and develop systems and processes for customer verification and fraud detection.
• Create, update and monitor customer verification flows.
• Monitor customer accounts and their verification statuses.
• Build and maintain relationships with clients.
• Keep close communication with Compliance, IT departments and providers of anti-fraud services.
• Review available data and work actively to automate the collection of important information.
• KYC, PEP, Sanctions screening, adverse media checks.
• Complete various ad-hoc projects assigned by the Management team.

The ideal candidate has:
• Fluent language skills in English.
• Good knowledge of KYC and fraud prevention tools.
• Previous experience and knowledge regarding Certification, Licensing regimes, Data protection, Forex, Equities, CFD’s and other financial products.
• Able to think outside the box and have the desire to pull out all the stops to solve issues.
• Excellent communication, interpersonal and organizational skills.
• Excellent time management skills and ability to work independently.
• Analytical thinking and attention to detail.
• Professional work ethics and attitude.
• Advanced MS Office skills.

What we offer:
• Attractive base salary.
• Full time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Birthday Gifts.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sport day (Football) + catering in the office.
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

We are looking for a person with fluent English, previous experience as Backoffice and Finance in Forex.
Candidates with background experience of more than 2 years, as well as experience in regulated companies would be considered with higher priority!

Your Duties:
• To follow up financial transactions in processors dashboards
• Follow up and keep trаck of transactions in different software like CRM, MT5, processors, banks, cashier system
• Communicating with banks and processors
• To prepare reconciliation report, follow up balances, report missing settlements, unmatched amounts
• To generate daily / monthly reports
• To perform daily financial transactions – online bank wires, manual deposits and withdrawals
• Follow up daily approval ration and decline reasons.

The ideal candidate has:
• Excellent English – verbal and written, native speaker level.
• Other languages would be considered as a big advantage.
• Previous working experience as a Backoffice – minimum 1 year!
• Previous experience and knowledge regarding Forex, Equities, CFD’s and other financial products.
• Proficiency in MS Office, particularly Excel.
• Able to think outside the box and have the desire to pull out all the stops to solve issues.
• Excellent computer skills.
• Past sales experience is a plus.

What we offer:
• Attractive base salary.
• Full time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Birthday Gifts.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sport day (Football) + catering in the office.
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

Currently we are looking Quality Engineer.

Main Deliverables:
Participation in the implementation phase of new products as well as in the process validation in the production lines;
Participation in all trials, performing data analysis and pushing for improvements/corrective actions;
Organizing and being actively involved in SPC, FMEA, QRQC activities and analysis for the projects(products) that he/she is responsible for;
Driving a documented continuous improvement program;
Preparation and compiling of all necessary documentation that has to be submitted to the customer(s) – PPAP, APQP;
Customer claims handling and follow-up, root cause analysis, suggesting and implementing corrective actions by defining and coordinating a interdisciplinary team;
Preparation of regular reports/analysis on scrap rate, level of defects and customer claims; Preparing and updating assignment sheets for every problem encountered;
Acting as an internal auditor within the company and as an active participant during external customer audits;
Involved in the training process of operators with regard to defining and clarifying quality criteria;
Daily interface with customers on quality topics from project startup up to the end of the product lifecycle.

Requirements:
Engineering Degree – at least Bachelor Degree in Electronics, Industrial Engineering or Mechanical Engineering preferably;
Very good command of English language – oral and written (everyday communication with foreign customers via email/phone);
Quick learner, proactive, ready to work on his/her own and in a team;
Ability to work under pressure and to keep self-control;
Excellent communication skills and positive attitude;
Autonomous (including fast adaptation and willingness for self-learning);
Computer literacy – MS Office (Excel and Power Point);
Knowledge of TQM and Quality Tools (SPC,FMEA,PPAP,PDCA/RCA) is a plus;
Knowledge on quality systems – ISO 9001, IATF 16949 – considered an advantage;
Internal auditor qualification – considered a plus;
Relevant professional experience in a production environment is a serious advantage.

Our offer:
Good remuneration package;
In-house trainings;

Read More

We are looking for: QUALITY ENGINEER PLASTICS

Main Deliverables:
Organizing and being actively involved in SPC, PPAP, FMEA, QRQC activities and analysis for the projects/products that he/she is responsible for;
Participation in the design and implementation of new products as well as in the process validation on the production lines;
Preparation and compiling of all necessary documentation that must be submitted to the customer(s);
Customer claims handling, root cause analysis, suggesting and implementing corrective actions by defining and coordinating a team of specialists;
Preparation of regular reports/analysis on scrap rate, level of defects and customer claims;
Interaction with customers and sub-suppliers on quality issues from project startup until the end of the product lifecycle;
Involved in the training process of plastics operators regarding defining and clarifying of quality criteria;
Responsible for a group of quality operators and plastics quality technicians – monitoring of their performance and work schedules, preparing clear and specific work instructions for their daily tasks;
Acting as internal auditor within the company and as an active participant during external customer audits;
Right to declare emergency on the shopfloor in case of non-conformity, analyses of non-conformities.

Requirements:
Engineering Degree – Mechanical or Chemical Engineering;
Good command of English language – oral and written;
Willingness to work in a highly demanding environment (extensive internal and external communication);
To be able to acquire and analyze data using appropriate standard quantitative methods;
Autonomous (including fast adaptation and willingness for self-training);
Computer literacy – MS Excel and MS Word;
Knowledge on quality systems – ISO 9001, IATF 16949 – considered an advantage;
Internal auditor qualification – considered a plus;
Relevant professional experience in a plastic molding/injection production environment is a serious advantage.
Strong communication and analytical skills;
Ability to work under pressure and handle multiple tasks;
Team player.

Our offer:
Good remuneration package;
In-house trainings;

Read More

We are looking for: Senior System Administrator

What are we looking for?

We’re growing rapidly and are searching for a Senior Engineer for our Technical Operations team to design, build, and support our core infrastructure and information security systems, both in the cloud and on the premises. Our team consists of forward-thinking individuals who want to disrupt the traditional mold through progressive design, automation, and system implementation practices. We are growing as TechOps/DevOps organization that believes in Scaling, Transforming, Automating, Innovating, having fun, and making a difference.

Core Responsibilities of the role include:

Maintain, secure, deploy, and optimize Corporate IT infrastructure to ensure all employees can perform their daily responsibilities without interruption.
Reduce operational bottlenecks with regards to IT Administration through automation and advancements in technology.
Help to develop metrics to measure system performance and implement best practices.
Work as part of a team to discuss and collaborate on ideas and solutions.
Solve difficult challenges while providing high-level platform uptime and availability.

Requirements

Ideally, you have 5 -7 years of Windows and Linux system administration experience.
Strong knowledge of TCP/IP network fundamentals. Aruba/Juniper network infrastructure.
Ability to configure NGFW policy such as the Fortinet and Sonicwall NSa platforms.
Comfortable with scripting languages such as Python or Powershell.
Experience working within AWS cloud infrastructure (VPC, S3, EC2, SSM, Lambda, EBS, ELB, Route 53, RDS, IAM, AWS Workspaces).
Experience with configuration management & automation tools such as Terraform, Ansible or Chef.
Metric collection and analysis using monitoring tools such as Datadog, Cloudwatch, LogicMonitor and Cacti.
Experience deploying and monitoring EDR solutions such as CarbonBlack, Lima Charlie & Minerva
Proven hands-on experience with administration of Exchange Online and Active Directory
Management of Mimecast E-Mail protection suite. Creation of policy rules and exclusions.
Knowledge of centralized logging infrastructure and log querying, such as ELK.
Atlassian product knowledge, Jira and Confluence
Comfortable working with IAAS solutions to automate as much as possible.
Thirst to understand new technologies and engineer integrations between systems.
Ability to translate engineered solutions to detailed technical documentation.
Can-do attitude and adaptive to a rapidly changing environment.
Excellent time management skills, handling multiple priorities with individual deadlines.

Read More

We are looking for: Site Reliability Engineer

Your Role:

As an SRE Infrastructure Engineer you will run production systems On-premise and in Cloud, help to increase automation, ensure systems are reliable and scalable and promote a DevOps culture. You’ll take an engineering approach to infrastructure and operations, solving business problems with software and automation; take ownership of the hosted infrastructure ensuring that it meets the needs of the product with a particular focus on security, resilience and build. You’ll be working with a modern technology IaC and CCA stack. You will be joining a team of top-notch engineers.

Essential functions:

Deployment and management of the company’s Linux based Production and Staging infrastructure, Cloud Environment, and K8S infrastructure;
Develop CI/CD processes;
Setup and maintain software configuration systems and repos;
Understand AGILE methodologies and participate in planning and support delivery;
Analyze and adopt new tools related to building, deploying, and monitoring software systems, while informing best practices;
Building automation to reduce operational overheads and allow teams to focus on what adds business value;
Automation of support processes and documentation of existing and newly integrated systems.
Performing software maintenance, security updates, upgrades and configuration.
Solve critical problems in production and staging environments.

Requirements

3+ years of experience in supporting large Linux based deployments;
Strong background in Linux System Administration;
Experience with a Scripting language;
Networking skills and understanding;
Monitoring and visualization tools (Grafana, Prometheus, Elasticsearch, Kibana etc.);
Cloud infrastructure experience with GCP, AWS, VMWare;
Configuration as code and automation tools (e.g., Terraform, Ansible, Puppet, Vagrant, Packer);
Docker or equivalent container platform, and orchestration (Kubernetes, GKE, Helm, etc.);
Build tools for CI/CD and quality (Git, Jenkins/Jenkins Pipeline, etc.);
Experience with HTTP Load Balancers;
Experience with CDNs;
Knowledge in Vault, Consul, Fabio, Kong, Kafka, RabbitMQ, AeroSpike, ELK stack are considered a plus.

Read More

We are looking for: Backend Developer (Python)

YOUR ROLE:

Leveraging the Actor and Stream Models to produce high throughput / low latency data pipelines.
Integrating and optimizing Computer Vision algorithms.
An efficient and fast serving of Machine Learning models.
Designing and implementing an application-level protocol to interact with production lines.
Producing quality and system data to feed customer-facing dashboards and internal alerting tools.

REQUIRED SKILLS:

Experience with Python 3.7+
Proficient knowledge of Linux systems and networking architecture.
Familiar with concurrent and parallel computation.
A fast learner who can quickly master concepts and methods and has experience working with remote teams.
Degree in Computer Science or equivalent.
Fluent in English.

Nice to have experience with:

Scala.
Actor Model, Streaming, Event-Driven frameworks (Akka, Kafka Streaming), or computation graphs.
SQL and NoSQL databases and their engine.
Metrics and tracking technologies (Prometheus, Jaeger).
Load testing and benchmarking.

WHAT WE OFFER:

Competitive salary.
Opportunity to work remotely with flexible working hours.
Additional health insurance and other social benefits. Exclusive discounts & offers.
Open-minded management team promoting innovation, personal and professional development.
Permanent employment; full-time.

Read More

Търсим Процесен инженер, който да се присъедини към екипа.

Основна цел на заемащия позицията:
Да организира технологичната дейност и да отговаря за установяване и проследяване на технологичните процеси – спойка-вълна, селективна спойка, автоматизирани спояващи устройства и заварки.

Основни задължения:

Участва в разработката и внедряването на нови процеси в производството;
Прилага мерки за оптимизиране на процесите, контрол на процесите и осигуряване на работа съгласно установената технология;
Участва във валидирането на оборудване и процеси;
Извършва периодична проверка на пригодността на технологичното оборудване и процесите и при необходимост предприема действия за тяхното възстановяване или подобряване;
Ангажиран е при приемането и инсталирането на нова производствена екипировка, участва в проектирането и изграждането на монтажни линии за отделните продукти;
Предлага мерки за подобряване на цената и качеството на изделията;
Участва при определяне на нормовремена за отделните операции;
Създава технически спецификации и работни инструкции;
Участва в обучението на операторите по отношение на процеса/процесите, за който/които отговаря.

Изисквания:

Висше техническо образование – специалност електроника, електротехника, машинно инженерство или др. релевантно;
Английски език – добро ниво;
Отлична компютърна грамотност – MS Office;
Умения за работа с CAD или Gerber файлове – предимство;
Познания и/или опит в производствена среда по отношение организацията на процесите за насищане на електронни модули – плюс;
Основни познания по програмиране на машини с цифрово-програмно управление;
Нагласа за работа с широк кръг хора – производствен персонал и инженерен състав.
Готовност за работа под напрежение;
Умения за работа в екип;
Подход при взаимодействие с клиенти и доставчици.

Ние предлагаме:

Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Работа в международен екип от професионалисти в сферата на асемблиране на автомобилна електроника;
Фирмено обучение.

Read More

We are looking for: Quality Specialist / Calls monitoring.

Your Duties:
• Monitor the quality and performance of our call center representatives and all communications channels.
• Review and score collector calls to ensure compliance with office policy.
• Perform quality review to ensure a high level of customer service.
• Investigate and resolve complex call center quality issues.
• Provide feedback on calls to management team.
• Perform quality check and audits of inbound and outbound calls to ensure adherence to policies and procedures and high level of customer service.
• Provide feedback on quality review to call center employees and management.
• Identify and monitor trends and quality risks and serve as a resource regarding quality concerns or issues.
• Review various reports to ensure that contact service forms have been resolved timely and accurately.
• Participate in continuous quality improvement initiatives.
• Serve as a resource to staff regarding quality concerns.

The ideal candidate has:
• Previous working experience as QA – Mandatory!
• Excellent English – verbal and written, native speaker level.
• Certificate in Quality Assurance is a plus.
• Strong analytical and troubleshooting skills.
• Ability to learn complex software, new technologies and product.
• Documenting quality assurance activities and creating audit reports
• Previous experience and knowledge regarding Certification, Licensing regimes, Data protection, Forex, Equities, CFD’s and other financial products would be considered as a big advantage.
• Proficiency in MS Office, particularly Excel.
• Excellent computer skills.

What we offer:
• Attractive base salary.
• Full time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Birthday Gifts.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sport day (Football) + catering in the office.
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

We are looking for a individual with previous experience as Product Manager.
Candidates with background experience of more than 4 years as well as experience in forex would be considered with higher priority.

Job Description:
The Product Manager is responsible for the product planning and execution throughout the Product Lifecycle, including: gathering and prioritizing product and customer requirements, defining the product vision, and working closely with engineering, sales, marketing and support to ensure revenue and customer satisfaction goals are met. The Product Manager’s job also includes ensuring that the product supports our company’s overall strategy and goals.

The Product Manager is expected to:
• Define the product strategy and roadmap.
• Deliver MRDs and PRDs with prioritized features and corresponding justification.
• Work with external third parties to assess partnerships and licensing opportunities.
• Run beta and pilot programs with early-stage products and samples.
• Be an expert with respect to the competition.
• Act as a leader within the company.

Requirements:
• Minimum of 4 years experience as a Product Manager.
• Demonstrated success defining and launching excellent products.
• Excellent written and verbal communication skills.
• Technical background, with experience in UAI, UX, developing languages.
• Excellent teamwork skills.
• Proven ability to influence cross-functional teams without formal authority.
• Examples and at least one sample of an effective document delivered in the past.

What we offer:
• Attractive base salary.
• Full time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Birthday Gifts.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sport day (Football) + catering in the office.
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

We are looking for a individual with previous experience as Marketing Automation Manager.
Candidates with background experience of more than 3 years as well as experience in forex would be considered with higher priority.

Job Description:
The role of a Marketing Automation Manager is to manage software that streamlines processes, automates manual workflows, and sets up measurement tools that generate actionable insight. Ultimately, the Marketing Automation Manager’s goal is to use automation to improve operational efficiencies and grow the bottom line. They combine strategy, creativity, and technical skills to build a brand and increase leads.

Skills Breakdown
Strategy:
The Marketing Automation Manager must be able to envision how automating a workflow could help a business. They must have the clear insight to be able to see a goal, and then use technology to help achieve it faster and more efficiently than ever before. They must develop and implement global strategies to increase leads, improve campaigns, and build databases. These strategies must be innovative enough to set our company apart from everyone else in the market sector.

Creativity:
Marketing Automation Managers figure out what tools to use to reach potential leads. They will often collaborate closely with designers and copywriters to help determine how automation could help a campaign. Key to this process is the creativity necessary to carve out an eye-catching message to a target audience. Sending very specific and personalized messages via sophisticated automated campaigns is an important part of the role of a Marketing Automation Manager. To do this, this expert must have a “think outside the box” creative attitude with careful attention to testing and analytics.

Technical Skills:
In mid-market and enterprise-level organizations, a Marketing Automation Manager may supervise the design and IT team necessary for the automation to occur. That could consist of web, UX, and graphic designers, email specialists, analysts, CRM-certified technology experts, or others that make automation happen. Understanding their processes, both front-end and back-end, will be a necessity for a Marketing Automation Manager to keep things moving forward. If the organization has a marketing automation software tool, the Marketing Automation Manager will be responsible for it. Finally, the role requires this manager to review and analyze data to spot trends and develop lead scoring mechanisms that help guide campaign effectiveness.
Marketing automation helps companies nurture relationships over the long term by staying in front of customers so that when they’re ready to buy, they think of our company first. The Marketing Automation Manager develops the strategy, then reverse-engineers the processes that help organizations reach their goals. They drive both inbound and outbound marketing efforts by leveraging technology to help marketing and sales teams work a lot smarter and a lot faster.

Additional characteristics:
• Business acumen in order to develop market strategies.
• An understanding of consumer psychology and behavior.
• Strong collaboration skills to work with interdepartmental disciplines.
• Project management skills that develop and follow a roadmap to better client engagement.
• A digital expert in web, email, social media, smartphones – and more.
• Outstanding written and verbal communication skills.
• Savvy technologists, but also organized enough to not need technology to move projects forward.
• Flexibility to adapt to fickle consumer behavior.
• Analytical and driven by data metrics.
The Marketing Automation Manager must have equal skills in technology and people. The role has high visibility; it potentially touches multiple departments, so this executive must be a team player as well as being keenly aware of the latest software tools to drive marketing.

What we offer:
• Attractive base salary.
• Full time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Birthday Gifts.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sport day (Football) + catering in the office.
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

We are looking for: SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Your Duties:
• Responsible for the company brand awareness execution cross social network.
• Hands on accountability – setting up online performance campaigns cross the social network arena, such as Facebook, Twitter, YouTube, Instagram – Including uploading ads, targeting groups, adjusting bids and implementing tracking links.
• Responsible for optimization, including ensuring that the campaigns reach ROI goals.
• Re-targeting new groups, pausing inefficient or expensive campaigns and constantly reallocating the funds to the highest performing target groups on the mobile channels WhatsApp, Telegram, other.
• Responsible for initiate and develop social campaigns ideas.
• Responsible for conducting ongoing A/B testing.
• Identify new opportunities and search new target groups in order to hit targets by using different research tools either internal within the social networks or external from third party providers.
• Work closely with the designers and sales team to promote new promotions and ideas.

The ideal candidate has:
• Fluent/Native English speaker – must.
• CREATIVITY.
• At least 1-2 years of experience working with the Facebook, Twitter, YouTube advertising platforms.
• Experience in managing pages and groups.
• Previous experience in a digital agency or in-house online marketing team.
• E-commerce experience – preferable.
• Strong analytical, excel and quantitative skills.
• Results orientated individual with focus on delivery, agility and control.
• Deep understanding of BI, capability of analyzing large data sets.
• Strong understanding of digital advertising practices.
• Excellent analytical skills and social networks savvy.
• Strong web analytical skills and multi task abilities.
• Strategic thinker with excellent communication skills.
• Ability to see trends and patterns in data and relate changes to performance.

What we offer:
• Attractive base salary.
• Full time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Birthday Gifts.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sport day (Football) + catering in the office.
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

We are looking for: Technical Writer

Main Responsibilities Description:
To prepare technical guides, logistical support plans, product management roadmaps, online help and user/administrator guides and other supporting documents within the company. Interpret and explain business and technical information in comprehensive and clear content for users.

And also:
• Work with software developers, product managers, quality assurance engineers, and technical support engineers to develop technical documentation in English.
• Write online help and user/administrator guides in English, from scratch, in parallel with software development.
• Create other documentation for enterprise-level software products (best practices, hardware configuration guides).
• Create from scratch, validate, and publish new content in the documentation repositories.
• Edit and maintain existing content in a timely, accurate and organized manner.

What to expect from us:
• Full-time position that comes with competitive performance driven remuneration package
• Excellent work atmosphere and culture
• Mini-team buildings and other local company events that run throughout the year
• Additional social benefits
• Additional health insurance that guarantees fast access to contracted health services
• Refreshments and fruits at our offices
• Lively office environment with game and relax area.
• Great location in one of the newest business buildings in Plovdiv.

What we expect:
• Previous experience in a technology company.
• Graduate or post-graduate degree in Technical Communication, Philology, Journalism or a related discipline.
• Technical background or certification as a technical communicator is a big advantage.
• Proficiency in written English.
• Ideally 1+ year experience in technical communications.
• Have knowledge in technical writing according to standards and guidelines.
• Experience developing the following types of documentation:
Technical Manuals and user guides
Policies and procedures
Document updating
API Documentation
Knowledge Articles
• Proficiency in timely and effective oral and written communication. To have excellent communication skills.
• Excellent organization and time management skills
• Have the ability to organize and structure information in a meaningful manner.
• Be technically savvy.
• Be detail-oriented and deadline-driven.
• Be able to multitask and prioritize.
• Be adaptive, curious about technology and a team player.

Read More

We are looking to recruit a QA (Software Quality Assurance) engineer in Network Virtualization.

Duties:
* Design, execute and automate testing procedures, for verification of the next generation network virtualization software products;
* Maintain detailed testing documentation;
* Review designs, identify and analyze defects and help improving overall quality of the software products;
* Help Software developer teams in testing of comprehensive functionality;
* Help Technical support teams in initial on-site installation of new or enhanced modules;
* Maintain sophisticated knowledge in relevant networking and virtualization standards and technologies.

Requirements:
* Passionate about quality, punctuality, troubleshooting and problem-solving;
* Working experience at least 1 year;
* Experience in one or more of the following:
– Unix/Linux experience;
– CCNA or other networking experience;
– Kubernetes, Docker or KVM experience;
* Fluent in English.

Benefits:
* A challenging and dynamic area of work involving competition against world’s leaders in networking;
* Professional environment, working in a team of qualified engineers;
* Competitive remuneration package.

Read More

We are looking for: UI DESIGNER

Responsibilities
Collaborate with product management, UX designers, and engineering to define and implement innovative solutions for the product visuals and user experience
Execute all visual design stages from concept to final hand-off to engineering
Conceptualize original ideas that bring simplicity and user-friendliness to complex design roadblocks
Design intuitive Web Applications that are used by all company departments
Design Data dashboards that are clear and easy to comprehend
Create wireframes, storyboards, user flows, process flows and site maps to effectively communicate interaction and design ideas
Present and defend designs and key milestone deliverables to peers and executive level stakeholders
Establish and promote design guidelines, best practices, and standards

Requirements
At least 2 years of proven UI Designer experience in Creating Web Applications
Experience in designing complex data dashboards
Experience in creating wireframes, storyboards, user flows, process flows, and site maps
Proficiency in Photoshop, Illustrator, Axure, or other visual design and wire-framing tools
Excellent visual design skills with sensitivity to user-system interaction
Ability to present your designs and sell your solutions to various stakeholders.
Ability to solve problems creatively and effectively
Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript for rapid prototyping (advantage)
Up-to-date with the latest UI trends, techniques, and technologies
BS/MS in Human-Computer Interaction, Interaction Design, or related

Read More

We are looking for: SENIOR DEVOPS ENGINEER

Responsibilities
Responsible for DevOps, Cloud and Monitoring environments – Build infrastructure, tools and services to improve delivery and availability
Be part of product architectural and infrastructure design – Design and leverage the backend infrastructure and its security aspects
Responsible (together with the team members) for the Moon Active platform, up-time, infrastructure, scale and costs
Work alongside Architects, Developers, System administrators and other tech leads in the company

Requirements
5+ years of experience with DevOps
At least 3 years of experience with Python and Scripting Fundamentals
In-depth knowledge of build/release systems, CI/CD systems, Jenkins, GIT
Experience with cloud architectures such as AWS or GCP
At least 2 years of experience administrating Linux based systems
Experience with configuration management tools (Ansible/Puppet/Chef)
Understanding of monitoring tools such as SignalFX, Datadog, Nagios and other monitoring technologies
Innovative and ability to quickly learn new and existing technologies
Experience with containerized environments and microservices (i.e. Docker, AWS ECS or Kubernetes)
A state of mind and approach to automate away from manual efforts
A strong sense of ownership and accountability
Experience with Redis, AWS ElasticCache or any other key value DBs

Read More

We are looking for: MOBILE USER ACQUISITION

Responsibilities
Hands-on campaign management on various mobile ad networks
Build and maintain strategic relationships with key acquisition partners
Manage fast-paced and dynamic projects in a highly organized manner on schedule and on budget
Collaborate with different teams members within the marketing department to deliver and execute successful mobile marketing campaigns
Data Analysis (Identifying trends, opportunities, discrepancies)

Requirements
3 + years in mobile user acquisition and ad buying analysis experience at scale
Campaign management on self-served platforms – a must
Highly analytical and technical: Understands components of ad calls across various channels
Ability to manipulate and analyze large quantities of data and present it in reports
Deep understanding of mobile attribution
Willingness to learn and use third party ad systems such as ad servers, DSPs, and analytics tools
Ability to take on multiple projects at the same time
Strong organizational, analytical, presentation and problem solving skills
Profound knowledge of MS-Office Products (Excel in particular)
Fluent English – verbal and written

Read More

We are looking for: MARKET RESEARCH EXPERT

Responsibilities
Check our competitor APPs daily to analyze the mobile market (top competitors), features and marketing strategies to understand the opportunity and potential value for our APP
Monitor the status of soft launches, unannounced APP, pre-registrations and major new releases across the industry
Work with Product, Feature design & Marketing teams to share insights about innovative app practices within the mobile industry, aligned with the company’s strategy
Work closely with our business partners to advise them and encourage them to go above and beyond the latest market trends and technological advances in app
Deliver presentations with relevant findings in order to convey complex problems and identified solutions in a creative way
Investigate how specific features influence APP Economy and user behavior and clearly communicate findings
Work with the most advanced market research tools to refine data-driven actions

Requirements
At least 2 years in a role related to analysis, research, or marketing research
Strong quantitative and qualitative analysis skills
Excellent presentation skills
Strong verbal and written communication skills in English
Ability to multitask, prioritize and meet deadlines
Knowledge of social media platforms as well as a keen curiosity about technology and the industry
Previous experience in Competitive Intelligence in mobile games industry
Knowledge of online research tools
Demonstrated knowledge of data collection and measurement methodologies.

Read More

We are looking for: MOBILE QA ENGINEER

Responsibilities
Writing and working with test case documentation (STD, STP)
Cross platform manual testing: Android, iOS, Web
Working with in-house backend and BI systems
Working with in-house and external test tools
Manual exploratory and regression testing
Investigating issues in production
Working in cross-functional teams that also include Unity APP developers and Backend developers.

Requirements
At least 4 years experience with mobile app testing
Basic familiarity with SQL
Familiarity with server testing tools
Ability to read logs and identify critical information
Experience with test documentation and planning (STD,STP)
Excellent English verbal and written communication skills – A must
Passion for games – Huge advantage

Read More

We’re looking for a talented Full Stack Developer to join our amazing and growing R&D Infrastructure team.

Responsibilities
You will develop, debug, deliver and maintain a highly-complex system, that is the core of our company’s growth.
You will work in an agile development environment.
You will deliver high quality and well-structured code

Requirements
3+ years of experience as a software developer with front-end and back-end development.
1+ years of experience with node.js.
Excellent JavaScript (including ES6), HTML and CSS/CSS3 skills.
Exposure to front end, single page application oriented frameworks such as Angular, ReactJS, etc.
Experience with SQL and NoSQL databases.
Working with web services (e.g. REST services) and good understanding of network concepts (e.g. HTTP protocol, sockets etc.).
knowledge of browser troubleshooting and debugging practices and techniques.

Read More

We’re looking for a proactive Cyber Security Engineer to join our top-notch security team and establish our security operations center.

Responsibilities:
Lead design and implementation of security response automation, integrating various information and cyber defense tools using scripting languages such as Python, Bash and PowerShell to create fast, intelligent responses to common and/or critical cyber incidents
Monitor security events and perform triage analysis to identify security incidents
Respond to security incidents by collecting, analyzing and preserving digital evidence and ensuring that incidents are tracked in accordance with SOC requirements
Improve our in-house incident response capabilities by building and developing new threat management practices, authoring and adapting playbooks
Work closely with IT and R&D teams to develop and deliver security tools, configuration and policies in both IT and Cloud environments to improve information security detection reporting

Requirements
3+ years information security hands-on experience
Passionate about technology and security, and well informed on information security principles and practices, cybersecurity trends, news, and best practices.
Experience with security solutions on both on-prem and Cloud environments (Network Firewalls, IDS/IPS, Web content filters, WAF, DB-FW).
Scripting skills (e.g. Python, Bash, PowerShell scripting)
In-depth understanding of SIEM technology (i.e. ELK), incident handling, incident response & Automation
In-depth technical knowledge of IT systems and cloud production environments
Ability to effectively prioritize and execute tasks
Familiar with Malware Research, Forensics, Threat Hunting

Read More

We are looking for: BUSINESS DATA ANALYST

Responsibilities:
Be on the cutting edge of analysis, leveraging our data sources to propose new ideas that you’ll then see implemented
Analyze large, complex data sets representing users’ behavior, see beyond numbers and help to inform, influence, support and execute our business decisions
Work closely with Product, monetization and management, be proactive and provide actionable recommendations and conclusions from game data to shape features, game economies and future product roadmaps and business strategies
Plan and analyze effective A/B tests in order to improve business KPIs
Balance and monitor flows from all the features in the APP
Measure and improve performance of promotions and live-ops for each segment
Build reports and dashboards to monitor product performance, key business metrics and player’s experience

Requirements
1-3 years of analytical work experience, preferably for a web or mobile company, Online Gaming industry
BSs/BA in highly quantitative field such as mathematics / Industrial Engineering / Economics / Statistics or equivalent academic knowledge
Outstanding analytical & technical skills
Strong SQL with experience in querying large, complex data sets
Self-motivated and independent
Ability to turn complex concepts into actionable recommendations
Previous experience as a product analyst in the gaming industry – advantage
Python, R or any other scripting language – advantage
Previous experience in business analysis management position – advantage

Read More

We are looking for: PRODUCT OWNER (BETTING)

The position is part of one of our crucial departments, working on our Betting and Settlement microservices solutions.

The team is ultimately responsible for the life cycle of all sports bets in our system.

Responsibilities:

Building a well-defined product roadmap for a large set of Betting and Settlement microservices
Capturing requirements, researching upstream and downstream processes, understanding and coordinating dependencies, documenting and communicating the product features to all relevant stakeholders
Connecting the product vision to the technical implementation by creating user stories, product requirement definitions, and specifications, and by communicating daily with scrum teams to ensure swift, effective and high-quality development output

REQUIREMENTS
Proven product management experience or in a related field such as business analysis, preferably in the enterprise software domain
Familiar with agile software development practices
Feel comfortable in using a variety of modern task management and documentation tools (JIRA, Confluence)
Understand, discuss and influence software architecture and data models, and be confident in using technical language
Excellent communicator
Effective documentation skills
Perfect command of English (both verbal and written)
Interest/knowledge of Sports generally – would be considered as an advantage
Experience in the online gambling industry – would be considered as an advantage

Read More

What are we looking for?

Your role as a Team Leader will be to motivate the team members and contribute to their development. In technical perspective you will be expected to lead, monitor and control the entire software development life cycle. If you like continuous improvement, working close to business, the concept of taking agile principles and methods to its limit by making use of new techniques — then this is the perfect opportunity for you. You could be part of this constant growth and success!

Your role:

Function as a technical team leader, support and motivate team members, contribute to their development
Manage the software development life cycle of your team — requirements gathering, planning, architectural design, implementation, code review, testing and deployment
Adhere to quality standards and team working procedures
Initiate improvements and adjust development methodology
Work closely with business owners and project managers to plan work and update on status and progress
Support and evolve the technical documentation

REQUIREMENTS
5+ years of experience with C# and .Net Frameworks
Experience of leading a technical team
Experience with Microservices architecture
Experience with RabbitMQ, Apache Kafka, SOAP, REST, TCP IP
Excellent problem solving and analytical skills
Experience with MSSQL ,My SQL, Postgres
Previous experience on similar position will be considered as an advantage
Good organizational skills
Fluent in English

Read More

We are looking for: Advanced Buyer – D&D

Purpose of the job:
• Act as advanced buyer for all internal D&D and customer-initiated projects, including handling of all procurement needs in the department

Main duties and responsibilities:
• Manage all mass production BOM quotations in which D&D dept. is involved respecting the group purchasing strategy;
• Develop the prototype supplier network;
• Prepare quotations for prototypes and manage the procurement process for the samples;
• Maintain a database with the suppliers’ delivery terms;
• Order equipment and software platforms for D&D dept.; Follow the expiry dates for all items/licenses;
• Prepare the necessary documents and order the necessary materials for the department;
• Analyze and manage the supply of materials;
• Analyze and manage all deliveries from and to the department;
• Collect, process and send to finance department all documents related to the department’s activities;
• Work closely with the project teams to assess the materials used in products and services;
• Organize workshops with suppliers for them to present their new products/technology platforms;
• Identify and inform the Management and the design team about (potential) problems that might have negative impact on the execution of the project;
• Organize shipments from D&D to customers, suppliers, other plants all over the world; Prepare shipment documents (invoices, pro-forma invoice, packing list, AWB);
• Inform the Safety & Environment Coordinator when introducing new materials, operations and processes, which can have impact on the environment.

Required personal and professional skills:
• University Degree – Engineering or Logistics related major;
• Fluent written and spoken English;
• Previous experience in supplier negotiations and logistics is a must;
• Very good knowledge of electronic components/materials used in electronics;
• Advanced user of MS Office – MS Excel and Power Point;
• Detail-oriented and strict with following deadlines;
• Outstanding organizational and data analysis skills;
• Excellent communication and negotiation skills;

Our offer:
• Good compensation package;
• Additional medical insurance and food vouchers;

Read More

Търсим Тийм Лидер – Forex.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

– Владеенето на перфектен английски език /устно и писмено/ е задължително;
– Опитът в продажбите е задължителен /поне 2 години опит с FOREX, CFD, бинарни опции или други;
– Доказан опит от 3 години като Тийм Лидер или подобна управленска роля във Форекс сектора;
– Презентаторски умения, дълбоки познания в разчитането на графики, следене на световните новини и събития, с цел предоставяне на достоверна, продажна информация на агентите;
– Силни комуникативни умения и умения за водене на преговори;
– Професионално отношение и ангажираност към постигане целите на Компанията;
– Отборен играч – отворен да споделя своите знания, умения и опит с цел подкрепа на своите колеги за постигане и/или надвишаване на зададените от компанията цели;
– Умения за управление на хора, за изграждане на силен и ориентиран към резултатите екип;
– Работа директно с генералния мениджър относно изготвянето на препоръки, планове за реклама, промоции за продажби, различни нужди на персонала и други;
– При необходимост ще участва в разговорите и ще затваря сделките на агентите;
– Да помага на агентите да разберат и коригират грешките си, за да подобрят крайния си резултат;
– Необходими са отлични компютърни умения, търпение, издръжливост, способност за намиране на бързи и ефективни решения, точност и надеждност, отлично ниво на бизнес прозорливост;
– Разработва нови стратегии, мотивира и вдъхновява персонала, за да осигури възможно най-високият коефициент на успешни продажби и поемане на пълна отговорност за крайните резултати на екипа си;

Ние предлагаме:
– Професионални обучения на местно ниво и в чужбина и възможности за развитие;
– Възможности за изкачване на ръководни позиции;

Read More

We are looking for: SENIOR MICROSOFT AND VIRTUALIZATION ENGINEER

Key Responsibilities:
Design, build, install and configure servers in our hosted environment;
Automate processes to increase stability and reduce delivery times;
Respond to Support and NOC escalation requests;
Work with clients and troubleshoot day-to-day issues;
Participate in the on-call rotation for handling production incidents during off-hours;
Be able to function and priorities work load and meet time-lines;
Monitor and maintain integrity of servers, applications, and software components;
Make recommendations for improvements;
Analyze and isolate issues.

REQUIREMENTS
An Experienced Microsoft and VMware System Engineer – at least 5 years of proven and relevant professional experience;
Experience and knowledge with Windows 2012R2/2016/2019 Servers, Active Directory, DNS, GPO’s, IIS, CA and Certificates, Failover Clusters.
Experience with VMware ESXI 6.x installation, management, design and implementation.
Problem solving skills with server applications in Windows environments.
Experience with large organizations’ networks and server farms.
Project management and documentation capabilities.
Scripting capabilities (either PowerShell or Python).
Great desire to learn and adopt new technologies and improve one’s skills.
English Language – Full professional Proficiency – i.e. Very good skills in speaking and writing.

It’s nice to have:
Experience with various backup methods and products.
Experience with Automation and Orchestration.
Experience with NetApp storage devices (NAS/SAN).
Previous experience with Google Cloud Computing, AWS or with other Cloud Vendors.

Read More

We are looking for: SRE Senior R&D Manager.

Responsibility:

Guide and mentor 2 development teams
Provide technical leadership to team leaders and developers
Collaborate with other managers, product owners and software architects to plan, design, develop and maintain web- and desktop-based business applications
Commitment to high-quality development while delivering solutions on-time

Requirements:

What experiences are we looking for?

3+ years of proven leadership and managerial experience
5+ years of Strong Technical hands-on experience. Proven experience in development, design, analysis.
Experience with maintenance and debugging of complex applications
Hands on experience in the following technologies: JavaScript, C#/.NET, MSSQL, HTML, AJAX, OOP/OOD, Multi-Threading, Microsoft client/server environment
Experience with Agile / SCRUM
Excellent management and interpersonal skills
Ability to motivate and drive employees
“Can do” approach
Fluent in English

Read More

We are looking for: Product Owner

As product owner, you will be responsible for developing, delivering and improving products by working with stakeholders in the business and monitoring the marketplace.
You must have experience of working in an AGILE environment and will work closely with the technical development team and a number of other functions including Business owners, Finance, Sales and Marketing and 3rd party Suppliers.
Responsibilities:
New Product Development/ Product improvement
• Plan and prioritize product feature backlog and development for the product
• Generate ideas for future products or product enhancements based on market landscape, competitor analysis and trends, customer feedback, financial insight and product performance
• Ensure that the team always has an adequate amount of prior prepared tasks to work on
• Define product vision, road-map and growth opportunities
• Using Agile methodology follow the Product Development Life cycle with its associated documentation, meetings and governance to articulate product requirements and outcomes.
• Research and analyse market, the users, and the roadmap for the product
• Follow our competitors and the industry
• Break down product requirements and outcomes into user stores
• Provide the clarity and leadership at Scrum meetings to drive forward development
• Prioritise the backlog
Requirements
• Proven Product Owner
• Experience of working in Agile environment and providing leadership to the scrum team
• Knowledge of Betting/Sports/iGamaing Industry
• Product expertise in web based or mobile apps
• Experience of technical team agile processes.
• Team spirit and good communication abilities

Read More

Currently, we are looking to employ a MECHANICAL DESIGNER.

Main Deliverables:
• Design of mechanical products and validation of mechanical technical choices;
• Participate during the feasibility study of new products;
• Design and develop products respecting customer specifications and the development rules;
• Perform DFMEA and risk analysis for new products;
• Conduct engineering analysis, sizing, calculations, and materials selection;
• Work in close collaboration with the toolmakers for achieving best manufacturability of the product;
• Document the results of the designed products;
• Collaborate with the customer for achieving technical added value, respecting project rules set by the Project Leader;
• Work closely with company production plants at the beginning of the development (process engineer, test engineer, project leader) to assure a smooth transfer of the product to the plant at the end of the development;
• Give approval of the developed products in his/her area of expertise;

Requirements:
• University degree in mechanical engineering or other relevant;
• Excellent knowledge of design and development processes with a focus on plastic 3D modeling;
• PTC Creo and/or CATIA V5 software modules: 3D modeling, drafting, and automotive product design experience;
• Basic knowledge of thermal, mechanical and magnetic simulations – Ansys;
• Very good knowledge of plastic materials choice;
• Deep understanding of the plastic manufacturing process;
• Experience in a manufacturing environment;
• Good computer skills (general purpose and specialized software);
• Knowledge of English at Upper Intermediate Business Level.
• Strong communication and analytical skills;
• Ability to work under pressure and handle multiple tasks;
• Team player.

Our offer:
• Flexible start of the workday;
• Good compensation package – food vouchers, fuel vouchers, additional medical insurance;
• On the job training;

Read More

We are looking for a person with fluent German and English and Retention experience in Forex and proven financial background.
Candidates with background experience more than one year would be considered with higher priority.

Your Duties
• Evaluating potential clients.
• Communicate and schedule tell meetings with our customers from all over the World by phone calls, chat & Emails.
• Negotiate and close high-value deals, as much as possible.
• Full cooperation with clients and the company management.
• Ability to react to customers’ requests promptly in a professional and kindly manner.
• Keep up to date with the worlds’ economic situation and financial markets and make a connection for our purposes, using your personal own way.
• Working directly with the general manager on making recommendations on both short and long-range advertising plans, sales promotions, staffing needs, lease promotions, and compensation plans.

Our ideal candidate
• Fluency in German and English is a Must – both spoken and written.
• Expert on business structuring, financial analyst and management.
• To have at least 1 year at retention position in a Forex operating company.
• Team player – open to share knowledge, experience and to support colleagues.
• To plan and implement objectives for achieving sales and gross profits.
• To have empathy, endurance, ability to find solutions, sales talent, punctuality and reliability excellent level of business insight.
• Excellent time management and leadership skills.
• Strong communication and negotiation skills.
• Excellent computer skills.
• Sales driven personality.
• Professional Attitude.

What we offer
• Big attractive base salary.
• Unlimited net bonuses system.
• Full-time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sports day (Football) + catering in the office
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

We are looking for: Senior Frontend Developer

Your role and objectives:

As a Senior Frontend Developer you will be joining our team to develop and enhance web-based applications, infrastructure & mobile solutions.
Actively will communicate and cooperate with the system analysts, backend developers and QA and for guarantee of the quality of the finished product.
Design and get architecture decision together with the company’s architect.
Actively involved in product planning and brainstorming sessions.

You are the ideal candidate if you:

– Have excellent knowledge in xHTML and HTML5, CSS 2.1 and CSS 3;
– Very good experience in JavaScript and JavaScript OOP;
– Deep knowledge of jQuery with ability to extend it;
– Deep knowledge in browser compatibility programming including their mobile versions;
– Good working knowledge of how to implement a responsive layouts;
– Ability to write/architect good templates, in any form (Twig, Smarty);
– Knowledge of CSS pre compilers (LESS, SASS);
– Knowledge in grid based layouts;
And advantages:
-Having an idea of ECMAScript standards;
– Experience with JavaScript frameworks (Angular, Backbone, React, Vue);
– Experience in NodeJS;
– Experience with handling data structures – JSON, XML;
– Experience with REST applications;

Our reward to you is:

– Workflow helping you write awesome code;
– Implement and tweak awesome features;
– Stay on top of the latest advancements in JavaScript/HTML5/CSS3;
– To develop mobile device optimized web applications;
– Opportunity to turn your creative ideas and approach into real implementation;
– Excellent working environment;

Read More

We are looking for a person with fluent English and Retention experience in Forex and proven financial background.
Candidates with background experience more than one year would be considered with higher priority.

Your Duties
• Evaluating potential clients.
• Communicate and schedule tell meetings with our customers from all over the World by phone calls, chat & Emails.
• Negotiate and close high-value deals, as much as possible.
• Full cooperation with clients and the company management.
• Ability to react to customers’ requests promptly in a professional and kindly manner.
• Keep up to date with the worlds’ economic situation and financial markets and make a connection for our purposes, using your personal own way.
• Working directly with the general manager on making recommendations on both short and long-range advertising plans, sales promotions, staffing needs, lease promotions, and compensation plans.

Our ideal candidate
• Fluency in English is a Must – both spoken and written.
• Expert on business structuring, financial analyst and management.
• To have at least 1 year at retention position in a Forex operating company.
• Team player – open to share knowledge, experience and to support colleagues.
• To plan and implement objectives for achieving sales and gross profits.
• To have empathy, endurance, ability to find solutions, sales talent, punctuality and reliability excellent level of business insight.
• Excellent time management and leadership skills.
• Strong communication and negotiation skills.
• Excellent computer skills.
• Sales driven personality.
• Professional Attitude.

What we offer
• Big attractive base salary.
• Unlimited net bonuses system.
• Full-time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sports day (Football) + catering in the office
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

We are looking for: PROJECT LEADER – PLASTICS

General purpose of the job: To organize the entire work to win, implement, follow up the
execution of the project in the production, as well as to maintain the already implemented
projects in the production during their life cycle, ensuring maximum profit at a minimum
cost with a guaranteed quality and quantity according to the customers’ requirements.

Main duties and responsibilities:
• Manage the industrialization of new products and processes, process validation and
documentation according to company APQP procedures;
• Manage a cross-functional team in a matrix organization;
• Accountable for the overall success of assigned projects;
• Prepare Quotations;
• Involved in optimization of manufacturing process performance;
• Coordinate activities between Toolshop and Production (Trials, Repairs etc.)
• Contact with the internal and external customers of Plastic Injection Department on
technical and technological issues;
• Liaise with suppliers and sub-suppliers;
• Organize, control and lead the participants in the project, which he/ she is
managing;
• Support the communication within and out of the project team – with clients, BU
Managers, other managers of functional departments etc.;
• Responsible for the internal coordination and communication with the client while
implementing new processes and products or changes to already existing ones;
• Initiate and offer specific actions for the improvement of the profit from the
products and decrease the cost price of their production;
• Participate in the selection, requirement clarification and implementation of new
equipment;
• To coordinate with the Business Unit Coordinator/Project Director the decisions
concerning the financial expenses exceeding the budget.

Required personal and professional skills:
• Technical University degree (preferably in Mechanical or Chemical Engineering);
• Project Management tools proficiency (Gantt charts, risk analysis);
• Experience and knowledge of the technological process and the products;
• Ability to read drawings and identify critical quality characteristics;
• Quality standards knowledge (preferable);
• Good communication and presentation skills;
• Strong analytical skills and interpretation of data;
• Team player, result-oriented;
• Flexibility, adaptability and high personal motivation to work;
• Ability to set priorities and follow them;
• Ability to work under pressure;
• Experience in Plastic Injection Moulding and Tools development is a plus;
• Knowledge of English at Upper Intermediate Business Level – written and spoken;
• Second language (French/ German) is a plus;
• Computer literacy – excellent Excel knowledge is a must;

Read More

We are looking for: SENIOR DATA SCIENCE DEVELOPER

What will be your role?
Work within the data science team to develop, test and deploy data science products to production.
The data science teams’ primary responsibilities are to create data science products to be used within our existing architecture. These products include our live trading models for sports and automated customer profiling for the sportsbook.

Responsibilities:
Ensure flawless information flow between different computational units
Optimise existing data science architecture and code for better efficiency and scalability
Minimise downtime of mission critical components
Ensure quality of production code is at a high level and has sufficient metrics and logging
Support and improve CICD processes and automation

REQUIREMENTS
Excellent competency in Python in particular: performant design principles (eg. parallelisation), a typical data-science style stack (eg. numpy, pandas) and web application frameworks (eg. flask, fastapi)
Competency in C# or other OOP language
Familiarity with GCP, AWS and cloud-based tools
Familiarity with mathematical optimisation
Familiarity with automation testing frameworks and concepts
Familiarity with UI tools
Understanding of version control concepts
Knowledge of Kafka and Kubernetes
Excellent communication & organization skills with the ability to articulate key business information quickly and effectively.

Behavioral Competencies:
Effective collaborator – individual works with others within the team and the wider organisation, whilst communicating effectively across a range of channels and audiences
Strategic mindset – individual takes a long-term view and anticipates future trends and implications
Business insight – individual understands the business and the problems it faces
Innovative – individual always looking for new opportunities that will grow the business

Nice to have:
Dev-Ops experience
Any understanding of data science and statistical modelling principles

Read More

We are looking for: SENIOR PYTHON ENGINEER

Your role:

● Take ownership of the design, implementation, and maintenance of real money game engines and related functionality as part of our Remote Gaming Service (RGS), being both a hands-on contributor and providing guidance to your team

● Own the operational quality of your team’s deliverables, following software and gaming best practices, to plan, build, and use operational metrics and automation, including game simulation, forced outcome, and test reporting tools

● Collaborate with internal and external teams to maintain a well-integrated product at scale and maintain great working relationships

● Care about agility and scalability. Work with your team under fast deadlines to design, build, and deliver innovative applications

● Lead your team’s Agile/SCRUM practices and co-own its backlog

● Develop your team members thru balanced feedback and mentoring

● Write automated comprehensive test suites at all levels of the architecture. Strong experience in debugging, performance/memory profiling, code review, and refactoring

● Lead your team through various technical activities (e.g., technical planning and documentation, detailed code review activities, and being leading releases).

REQUIREMENTS
What experiences are we looking for:

● At least 2 years of experience in Python.

● Experience with an object-oriented programming language like C# or Java

● Familiarity with AWS services and infrastructure

● Experience in designing and implementing APIs

● Knowledge of software development cycle in Agile/Scrum environment

● Ability to plan, build, and maintain mechanisms for operating these real money gaming products in a highly regulated environment.

● Strong analytical and problem – solving skills, mathematics foundation, and data structures understanding

Nice to have:

● Experience with Node.JS

● Experience in multithreading, concurrency, multitenant architecture, design/architecture patterns

Read More

We are looking for: FRONT-END TEAM LEADER

Your role as a Team Leader will be to motivate the team members and contribute to their development. In technical perspective you will be expected to lead, monitor and control the entire software development life cycle. If you like continuous improvement, working close to business, the concept of taking agile principles and methods to its limit by making use of new techniques — then this is the perfect opportunity for you. You could be part of this constant growth and success!

About the team

You will join a Front-end development team, part of one of our biggest departments, working on our SportsBook platform.

This includes developing widgets based on TypeScript/JavaScript, React and MobX with accordance to best practices for TDD and CI.

Essential functions:
Function as a technical team leader, support and motivate team members, contribute to their development
Manage the software development life cycle of your team — requirements gathering, planning, architectural design, implementation, code review, testing and deployment
Adhere to quality standards and team working procedures
Initiate improvements and adjust development methodology
Work closely with business owners and project managers to plan work and update on status and progress
Support and evolve the technical documentation

REQUIREMENTS
5+ years of experience with Development of High Performance Web Applications
Experience of leading a technical team
Experience with TypeScript, ReactJS 16.x, JavaScript, HTML/CSS, MobX, LESS
Excellent problem solving and analytical skills
Previous experience on similar position will be considered as an advantage
Good organizational skills
Fluent in English

Read More

We are looking for: Senior Ruby Developer

Primary objectives of the position:
Developing web apps that would look good on a computer, tablet or mobile phone and building back-end systems, exposing an API for native applications.

Main responsibilities
– developing the backend of web applications (building APIs, working with automated tests, supporting the team in designing and building new systems from scratch, implementing new features or maintaining the existing apps, setting up integration with payment providers, refactoring code, bug fixing, etc.)
– being in direct contact with the client (discussing the client’s expectations and suggesting solutions, preparing estimations of new features or code changes)
– sharing knowledge and mentoring junior and mid developers
– taking responsibility for the project and leading the technical team

What type of personality will work well in your team?
– open-minded
– transparent in communication (especially when communicating issues)
– well- organized
– responsible
– team-player
– good communication skills
– mentoring skills
– leadership skills

Specific experience and skills:
– Excellent knowledge of Ruby on Rails.
– Great knowledge of the PostgreSQL database.
– Preferably good knowledge of JavaScript framework – Vue.js
– Very good skills in using Redis, MQTT, Sidekiq and Heroku
– At least 5+ years of commercial experience.
– Ability and motivation to lead a team of developers.
– Mentoring sills

Language skills:
English – Level: C1

Remuneration:
Salary (net) from 2 600 EUR to 3 800 EUR

Additional benefits:
MacBook Pro, holiday package, co-funding of healthcare package, sports activities and English classes, conference & programming courses fund, co-funding of co-working space

Time for personal growth:
Book Club, Investment Club, Stack Exchange, Travel Club

Training:
– introduction into the project
– stack exchange call once a week with other developers
– access to e-book library with programming/coding materials
– possibility to consult with senior developers and our CTO

Probation period:Length: 3 months

Read More

Търсим: Продуктов инженер.

Основна цел на позицията:
Организиране технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване на изделията, за които отговаря съответния продуктов (проектен) екип и инженер.

Основни задължения:
• Участие при внедряването на нови високотехнологични изделия и процеси в производството;
• Създаване на технически спецификации и работни инструкции за съответните изделия;
• Ангажимент за организиране на производството на мостри на изделията;
• Актуализация на документацията, свързана с проектите, за които отговаря;
• Участие в оптимизацията на производствените процеси (Lean Manufacturing);
• Осъществяване и поддържане на контакт с клиентите на компанията по технически и технологични въпроси при отсъствие на
проектен лидер;
• Обучение на оператори за специфични процеси;
• Контакт с широк кръг от специалисти в компанията – инженери качество, инженери процеси, инженери поддръжка, специалисти
анализ на отказите, специалисти метрология, началник смени, оператори;
• Работа в производствена среда и прекарване на повече от 60 % от работното време по линиите за асемблиране на модули с цел проследяване на процеси и евентуални проблеми.

Изисквания:
• Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, машинното или индустриално инженерство;
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) – работа с техническа документация и кореспонденция с контрагенти;
• Компютърни умения – MS office (Excel, Power Point, Word) – задължително;
• Опит и познания по технологичните процеси, свързани с асемблиране на електронни модули и по стандартите за качество се
смята за сериозно предимство;
• Опит в автомобилна индустрия – 1-2 години е предимство;
• Практически опит в производствена среда на подобна позиция е препоръчителен;
• Способност за работа в динамична среда;
• Мотивиран, проявява инициативност и аналитично мислене;
• Способен да работи самостоятелно и да подрежда задачите си по приоритет;
• Умения за работа в екип;
• Готовност за ежедневно пътуване до мястото, където се намират производствените мощности на компанията.

Ние предлагаме:
• Социални придобивки – осигурен фирмен транспорт, допълнително здравно осигуряване;
• Работа в екип от професионалисти в сферата на автомобилната електроника;
•Фирмено обучение.

Read More

We are looking for: Mid Ruby Developer

Primary objectives of the position:
Developing web apps that would look good on a computer, tablet or mobile phone and building back-end systems, exposing an API for native applications.

Main responsibilities:
– developing the backend of web applications (building APIs, working with automated tests, supporting the team in designing and building new systems from scratch, implementing new features or maintaining the existing apps, setting up integration with payment providers, refactoring code, bug fixing, etc.)
– being in direct contact with the client (discussing the client’s expectations and suggesting solutions, preparing estimations of new features or code changes)

What type of personality will work well in your team?
– open-minded
– transparent in communication (especially when communicating issues)
– well- organized
– responsible
– good communication skills
– team-player

Specific experience and skills:
– At least 3+ years of commercial experience
– Good knowledge of Ruby on Rails
– Quite good knowledge of the PostgreSQL database
– Good skills in using Redis, MQTT, Sidekiq and Heroku
– Preferably good knowledge of JavaScript framework – Vue.js

Language skills: English Level: C1

Remuneration:Salary (net) from 1 850 EUR to 2 450 EUR

Additional benefits:
MacBook Pro, holiday package, co-funding of healthcare package, sports activities and English classes, conference & programming courses fund, co-funding of co-working space

Time for personal growth:
Book Club, Investment Club, Stack Exchange, Travel Club

Training:
– introduction into the project
– stack exchange call once a week with other developers
– access to e-book library with programming/coding materials
– possibility to consult with senior developers

Probation periodLength: 3 months

Read More

We are looking for: Node.js Developer

MISSIONS:
• Develop various tools based on Node.js
– Database tools – migrations, performance analytics
– Stress testing tools
– Workflow automation tools
– Electron based internal desktop apps
• Analyse different workflow/deployment problems and develop help tools
• Collaborate with different teams to improve their work with different tools they need
• Research and suggest new methods or tools to do the required task

REQUIREMENTS:
• Real hands-on experience with Node.js (latest versions)
• Good knowledge of MySQL and analyzing performance issues
• Good understanding of Linux (debian/ubuntu) AND Windows
• Very good care of security
• Understanding of continuous development and ability to produce working prototypes early in the process.
• We are NOT interested in Express! The work will not include web server development

ADVANTAGES:
• Electron JS
• Automation software or testing
• Heavy MySQL load
• Data aggregation and statistics

THE NICE PART:
• If you like having new projects all the time, different problems to solve, or to research and test new stuff – this is the job for you!
• No requirement for constant QA
• Most of the work will be focused on developing internal tools, used by internal teams and not users/clients
• Interesting, always-changing requirements
• Wide variety of tasks and ways to complete them

Read More

Looking for DevOps Engineer:

– BS/MS Degree in Computer Science or equivalent, with at least 1 year for work experience;
– Experience in Linux and Scripting language;
– Analytical and problem-solving skills
– Self-motivated and able to learn independently

Following are considered as an advantage:

– Knowledge in networking (TCP/IP, Routing, Firewall, etc.)
– Experience in virtualization: Openstack and/or Docker/Containers;

You will be able to:

– Work in cutting edge technological engineering team, exploring the next generation network virtualization products;
– Design and implement software that improves the stability, scalability, and performance of existing Virtualization applications;
– Maintain existing applications; Create deployment and monitoring automation;
– Influence and evaluate new designs, architectures for future products;
– Understand third party components and integration with them;
– Assist in problem troubleshooting, root-cause analysis and providing workarounds or hot-fixes;

Read More

Your new role
As a Senior .NET/C# Engineer, you will help us build our next-gen multi-product platform so we can help independent website publishers grow. You will create software solutions from scratch, configure existing systems, and integrate various advertising providers (e.g. SSPs, ad exchanges) on different websites.

If you’re curious and constantly looking to expand your knowledge, and love collaborating with other people, join our team of experienced software engineers who love solving problems, not just writing code.

Key responsibilities:

Analyze user requirements to derive software design and performance requirements;
Design, code and test new software or modifies existing software to add new features;
Debug existing software and correct defects;
Take responsibility for the written code;
Refactor code as necessary;
Perform code reviews for best practices;
Provide development estimates, be a part of planning sessions;
Effectively communicate with various stakeholders;
Support, coach and share knowledge with other team members.

What do you need to succeed
Ideal qualifications:

5+ years of experience as a .Net (C#) developer;
Experience with developing web applications using the .NET Framework (ASP.NET MVC, ASP.NET Web API);
Excellent theoretical and practical knowledge of OOP;
Excellent knowledge of relational/NoSQL databases;
Good level of English;
Experience with Unit testing;
Experience working with third-party services and interfaces;
Experience developing applications and systems with SOA (optional);
Experience in AdTech (Google Ad Manager, Google AdX, PubMatic etc) (optional);
Experience with Postgres (optional);
Experience with .Net Core on Linux (optional);
Experience using gRPC or Protocol Buffers (optional);
Experience with HTML5, CSS3, and JavaScript (optional).

What you’ll get in return
Excellent opportunities for career development

Full and tailored company training;
Personal growth with a top brand;
A career in a dynamic and challenging industry;
Knowledge sharing – you will work with some of the most talented people in the industry;
You will join a team of bright people in a growing company with a clear strategy and broad opportunities for development.
Attractive company benefits

Individual budget for training and development;
Unlimited resources in our digital library;
Additional annual paid holiday;
Additional health care;
Free sports card.

Read More

As a Senior JavaScript Front-end Engineer, you will help us build our next-gen multi-product platform so we can help independent website publishers grow. You will have the opportunity to apply your JavaScript skills and develop functionalities related to the adtech (e.g. Header Bidding, Smart React, Smart View).

You will work on the integrations of various websites (SPA, MPA, WordPress sites, etc.), on the UI of our software platform, and will develop solutions that are compatible with different browsers and websites.

If you’re curious and constantly looking to expand your knowledge, and love collaborating with other people, join our team of experienced software engineers who love solving problems, not just writing code.

Кey responsibilities:

Build and maintain the company software solutions in the AdTech ecosystem;
Build and maintain responsive user interfaces;
Analyze user requirements to derive software design and performance requirements;
Design, code and test new software or modifies existing software to add new features;
Debug existing software and correct defects;
Take responsibility for code that you’ve written;
Refactor code as necessary;
Perform code reviews for best practices;
Provide development estimates, be a part of planning sessions;
Effectively communicate with various stakeholders;
Support, coach and share knowledge with other team members.

What you’ll need to succeed

Ideal qualifications:

4+ years of experience in JavaScript/ES6 development;
Strong understanding of JavaScript Design Patterns/OOP;
Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX;
Deep functional knowledge or hands-on design experience with Web Services (REST, SOAP, etc);
Excellent knowledge of HTML5, CSS3;
Experience with JQuery, Bootstrap, Sass or Less, and responsive web design;
Good command of English;
Strong analytical skills, attention to details and problem-solving aptitude.

What you’ll get in return

Excellent opportunities for career development

Full and tailored company training;
Personal growth with a top brand;
A career in a dynamic and challenging industry;
Knowledge sharing – you will work with some of the most talented people in the industry;
You will join a team of bright people in a growing company with a clear strategy and broad opportunities for development.
Attractive company benefits

Individual budget for training and development;
Unlimited resources in our digital library;
Additional annual paid holiday;
Additional health care;
Free sports card.

Read More

Looking for Software Developer:

BS/MS Degree in Computer Science or equivalent
Experience in C[++], Python, Linux, Bash;
At least 3 years for experience as developer in one of:
virtualization: Openstack and/or Docker/Containers and/or Qemu/KVM/Hypervisor;
system programming: CPUs ( Intel or ARM ) programming for Kernel/drivers or system applications;
network programming: TCP/IP services and applications;
Analytical and problem solving skills;
Self-motivated and able to learn independently;

You will be able to:
Work in cutting edge technological engineering team , exploring the next generation network virtualization products for x86 and ARM architecture;
Design and implement software that helps migration ot Service providers to Virtual environment;
Influence and evaluate new software and hardware architectures for future products;

Read More

We are looking for: NODE.JS/ BACK-END DEVELOPER

Your role:
Lead the design and implementation of a new product – new codebase, using latest open-source technologies
Build an updated architecture of the existing product and oversee its technical implementation
Following highest standards of Agility and Quality methodologies

REQUIREMENTS
What experiences are we looking for
At least 1 year SW Developer experience in large-scale web environment
Experience with Node.js, including in production environment
Technical knowledge and experience in one or more of the technologies – .NET Framework/C#, SQL Server/PostgreSQL, Java, JavaScript on client and server side
Experience with software system and analysis (OOA and OOD)
Ambition to write high-quality code covered with unit tests for back-end and front-end
Outstanding communication and presentation skills
Fluent in English- written and verbal

Nice to have:
Experience with React.js
Experience with TypeScript
Experience with actor model frameworks Orleans/AKKA
Experience with NoSQL / in-memory Database
Experience with messaging queues such as RabbitMQ

Read More

We are looking for: SENIOR JAVASCRIPT DEVELOPER

Essential functions:
Create reactive components as part of an atomic design system
Implement responsive UIs following guidelines provided by the UX team
Measure and optimize the performance of existing features
Collaborate with our team including our back-end developers, and UX team
Find solutions to new daily challenges
Write functional documents and specifications
Proactively identify new opportunities to broaden skill set and knowledge in emerging technologies and products

REQUIREMENTS
4+ years of professional experience in front-end web development
Proven experience in building high performing UIs
Experience with TypeScript, WebSockets/SSE/REST, ReactJS 16.x, HTML/CSS, MobX, LESS, NPM, GIT
Understanding of the SOLID principles
Understanding of code reuse patterns and packaging of software
Clean code and refactoring techniques
Experience with automated code testing
Strong interpersonal skills
Fluent in English

Read More

We are looking for: Frontend Developer

YOUR ROLE AND OBJECTIVES:
• Execute user interface designs from product requirements and UI specification
• Implement design into working web and styles
• Collaborate with Project / Product manager
• Develop componentized UI architecture providing UI elements
• Apply design principles and user experience to implement high-fidelity Mock-ups as well as interaction flows
• Collaborate with back-end developers and architects to develop a scalable, standardized and flexible UI
• Investigate and address possible security issues in the UI
• Bug fixing

YOU ARE IDEAL CANDIDATE IF YOU HAVE:
• Minimum 1 year of Front End Development experience
• Be proficient in Core JavaScript and ES6+
• HTML5, CSS3, SASS/LESS
• AJAX, REST, Web API design
• Photoshop and image editing
• Knowledge of responsive design
• Good analytical and problem solving skills
• Ability to meet deadlines
• Attention to details
• Good written and spoken English

NICE TO HAVE
• experience with Angular/ReactJS/Vue.js
• Knowledge of unit testing frameworks
• Experience with Agile, Scrum

OUR REWARD TO YOU IS:
• Friendly environment with colleagues ready to share their experience;
• Challenging and interesting projects;
• Workflow helping you write awesome code;
• Implement and tweak awesome features;
• Opportunity to turn your ideas and approach into real implementation;
• Competitive remuneration package and social benefits
• Location in Vertigo Building, Sofia
• Happy hours and other regular team events

Read More

We are looking for: SENIOR .NET DEVELOPER

Essential functions:
• Taking active part in all development stages starting – building the architectural design of new features, break down and implementation
• Developing performance-oriented code, fully covered with unit and automated integration tests
• Following and working according to software development standards and methodologies
REQUIREMENTS
• 4+ years experience in a client/server environment with a strong focus in .NET Framework/C#, SQL Server, JavaScript
• Knowledge in .NET Core
• Established experience in Multithreading Programming
• Strong knowledge with Design and Analysis
• Ambition to write high-quality code covered with unit tests for back-end and front-end
• Being familiar with source control systems like GIT
• Еxperience with any of ReactJS, TypeScript, MobX, RabbitMQ, Kafka, will be considered as an advantage
• Fluent in English

Read More

We are looking for: JavaScript Frontend Developer – Vue.js, Web apps, Desktop apps

What We Do:
-Advanced components
-Desktop apps
-Great UX
-Responsive apps
-Internal libraries

Our Tech Stack We change it every few months:
-Vue
-Vuetify
-Stylus
-Webpack
-Cypress
-GSAP
-Git
-Gitlab

We care about the code we write and we carefully choose our tech stack to futureproof.
That is why we chose Vue.js.

Our Projects:
-We use Vue a lot… obviously
-All of our apps follow the Vue recommended style guide
-Our apps have e2e tests with Cypress (not all of them but most of them)
-Our apps follow the Airbnb code standard
-Our apps are commoditized friendly
-Our apps use semantic release
-Our apps actually have docs and README’s

You WILL:
-Work with Vue.js on a daily basis
-Build web, mobile and desktop apps
-Write e2e tests
-Automate your workflow

Must Haves:
-Experience with Vue.js, Vuex, Vue Router
-Experience in building web apps
-Experience with Webpack
-Experience with git

Bonus Skills:
-Building large apps with Vue.js, Angular or React
-Automated testing (Cypress, Nightwatch, Mocha)
-You write neat and tidy and use JSDoc
-Performance optimizations

Read More

We are looking for: JAVASCRIPT GAME DEVELOPER

What you’ll do:
– Build complex, graphic
-intensive online games
– Choose the tech stack for new features or projects

Must Haves:
– Experience with PIXI.js or Easel.js or just vanilla JS
– Experience in Building online games
– Experience with Browserify or Webpack
– Experience with git Bonus skills:
– Building complex multiplayer online games
– You know what 16ms is
– Automated testing (Mocha, Selenium)
– You write neat and tidy and use JSDoc AboutExceeding expectations, changing the industry.

Our software has an unmistakable vibe.
A truly brilliant team of professionals works hard to develop unique user experience.
We call in the “Science of Fun”.

We offer…
– Modern office in the city center with an amazing view
– Significant bonuses based on personal performance
– Tailor-made personal career program for development
– Optional indoor parking space
– Working with a group of bright and creative minds

Read More

We are looking for: PHP Developer

We would like you to have:

– Strong experience with PHP
– Advanced knowledge of MySQL
– SVN/Git Experience
– Node.js experiеnce(optional)

What you would do:

– Develop our game platforms
– Integrate our systems with partners APIs

What we offer:

– Collaboration with real tech masters;
– Clear goals and continual challenges;
– Friendly and informal environment;
– The opportunity to do what you do best every day;
– Excellent salary, based on your skills;To apply, please send us your CV in Bulgarian or English.

Read More

Looking for Senior Quality Assurance Engineer:

– BS/MS Degree in Computer Science or equivalent, with at least 3 years for relevant experience;
– Good understanding of existing testing methodologies and technologies, experience in test automation;
– Good understanding of DevOps/CI/CD princibles;
– Knowledge in networking (TCP/IP, Routing, Firewall, etc.)
– Analytical and problem solving skills
– Team player

You will be able to:

– Work in cutting edge technological engineering team , exploring the next generation network virtualization products;
– Design and implement software that improves the stability, scalability and performance of existing Virtualization applications;
– Influence and evaluate new designs, architectures for future products;

Read More

We are looking for: Customer Support with English

YOUR DUTIES:
Maintain relationship with existing and new customers over the phone, emails and live chat.
Provide assistance based on customers’ needs and type.
Keep close communication with upper management and follow up with upcoming cases.
Handling customers’ accounts, solving account problems and providing information via emails, telephone and on-line chat.

THE IDEAL CANDIDATE HAS:
Excellent English – verbal and written, native speaker level.
Other languages would be considered as a big advantage.
Previous working experience as a Customer support – minimum 1 year
Past experience with regulated companies will be considered with higher priority
Experience with Live chat, Zen-Desk, CRM, MT4, MT5, KYC, Ticket systems and other.
Able to think outside the box and have the desire to pull out all the stops to solve issues.
Past experience as sales would be considered as a plus.
Proficiency in MS Office, particularly Excel.
Excellent computer skills.

WHAT WE OFFER
Attractive base salary.
Full time position -5 days a week.
Sport Thursday (Football) + catering in the office.
Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
Special educational program for the first month.
Other social benefits – Multisport card.
Variety of different food and drinks in the office.
Abroad training for personal development with mutual benefits.
Opportunities for growth to a higher position in the Company.

Read More

We are looking for: REACTJS DEVELOPER

Essential functions:
Create reactive components as part of an atomic design system
Implement responsive UIs following guidelines provided by the UX team
Measure and optimize the performance of existing features
Collaborate with our team including our back-end developers, and UX team
Find solutions to new daily challenges
Write functional documents and specifications
Proactively identify new opportunities to broaden skill set and knowledge in emerging technologies and products

REQUIREMENTS
3+ years of professional experience in front-end web development
Proven experience in building high performing UIs
Experience with TypeScript, WebSockets/SSE/REST, ReactJS 16.x, HTML/CSS, MobX, LESS, NPM, GIT
Understanding of the SOLID principles
Understanding of code reuse patterns and packaging of software
Clean code and refactoring techniques
Experience with automated code testing
Strong interpersonal skills
Fluent in English

Read More

We are looking for: UI Developer

Key Responsibilities:

Build and support complex web apps using JavaScript and React with Redux
Develop components and libraries that are reusable and future-proof
Confident in using UI/UX designs or wireframes to create the respective code and the application
Use your knowledge on React.js and its lifecycle to maximize components performance across different devices and browsers
Integrate with server-side RESTful APIs

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE:

Minimum of 2 years of experience
Self-organized/motivated
Good spoken and written English skills
Experience with Git
Experience with JavaScript, React with Redux
Experience with developing cross-browser web applications
Experience with HTML5/CSS3

Bonus Skills:

Experience with Responsive design
Experience working with CSS pre-processors such as SASS or LESS
Understanding of design principles and algorithmic skills

Read More

We are looking for: Frontend Developer with Vue (Mid/Senior)

Summarizing joining us means:

independence in setting up your salary twice a year
open company financial records (example: income, expenses, forecast)
transparent communication and company documents
various benefits (MacBook Pro, co-funding of healthcare package, sports activities, co-work space and English classes, holiday package, etc.)
treating you as an equal partner, not an employee
participating in every-day decisions regarding the direction of the company growth
growing and specializing in the technology you like the most
opportunity to develop in non-programming fields (project management, customer relations, recruitment, marketing, sales)

What do we expect from you?

3+ years of proven commercial experience in Javascript creating interfaces for web apps
1+ year of commercial experience in Vue.js and React
Working experience with HTML, scalable and modular CSS (SASS) and CSS frameworks (bootstrap)
Familiarity in configuring Webpack v4
Experience working with databases MongoDB, PostgreSQL
Good knowledge of Typescript and Vuex
Work experience with GIT, JIRA, CI/CD
Good understanding of OOP and Design Patterns
Experience in connecting client applications with REST APIs

Additionally:

A good command of written and spoken English (minimum B2)
A consulting mindset and readiness to help clients/PO lead their projects from the technical side

Nice to have:

Familiarity with Ruby on Rails
Experience in microservices integrations
Experience with GraphQL
Knowledge of Javascript code testing (eg. karma)
Background in creating UX for mobile or web apps

Read More

We are looking for: SENIOR FRONT END DEVELOPER

Your role:

Take responsibility on code quality and on-time completion of tasks
Develop new user-facing features
Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
Apply quality standards and team working procedures
Initiate improvements and determine development methodology
Providing technical support to company products
Build reusable code and libraries for future use
Front-end development

REQUIREMENTS
What experiences are we looking for

2 years of relevant professional experience
Very good knowledge of web standards
Proficient understanding of client-side scripting, strong in HTML,CSS and JаvaScript
Еxperience with Typescript,ReactJS would be considered as an advantage
Highly motivated,creative and strong team player
Fluent in English

Read More

We are looking for: React Native Developer

What do we expect from you?

At least 2+ years of experience in mobile apps development (including min 1 year of React Native development)
Good knowledge of JavaScript frameworks (especially React.js)
Ability to work with Apple Developer Center and Google Play Console
Commercial experience in 3rd party services integration
Being familiar with state/data management libraries (e.g. Redux)
Being familiar with code signing on Android and iOS
Experience with Continuous Integration tools, especially CircleCI
Experience with JS testing frameworks, E2E testing of mobile apps and application debugging

Additionally:

Good command of written and spoken English (min B2)
A consulting mindset and readiness to help client/PO lead their projects from the technical side

Nice to have:

Being familiar with Ruby
Experience in developing Android (Java, Kotlin) and/or iOS (Objective-C, Swift) applications

Read More

Key Responsibilities:

Build and support complex web apps using JavaScript and React with Redux
Develop components and libraries that are reusable and future-proof
Confident in using UI/UX designs or wireframes to create the respective code and the application
Use your knowledge on React.js and its lifecycle to maximize components performance across different devices and browsers
Integrate with server-side RESTful APIs

We are looking for: Senior UI Developer

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE:

Self-organized/motivated
Good spoken and written English skills
Experience with Git
Experience with JavaScript, React with Redux
Experience with ES6
Understanding SOLID principles
Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX
Test-driven development
Understanding of design principles and algorithmic skills
Experience with developing cross-browser web applications
Experience with HTML5/CSS3

Bonus Skills:

Experience with Responsive design
Experience working with CSS pre-processors such as SASS or LESS
Performance optimizations

Read More

We are looking for: Development Team Leader – Sports Team

As a Development Team Leader in Sports team you will:
– Get deep knowledge in the complex but rewarding world of Sports betting and Online gaming
– Manage the software development life cycle of your team
– Requirements gathering, planning, architectural design, implementation, code review, testing and deployment
– Set quality standards and team working procedures
– Work closely with business owners and product to plan and update on an progress
– Mentor and develop the team including recruitment, training, motivating and developing their skills.

What Are we looking for

Technical (hard skills)
• Experience of leading a technical team
• Excellent skills in using PHP, Node.js , Python
• Advanced architecture understanding both on a theoretical level and on applied level
• Knowledge of software engineering best practices that minimize tech debt
• Working experience with real time solutions that involve Sockets, Queues, distributed data streams and APIs.
• Experience with RabbitMQ, Apache Kafka, SOAP, REST, TCP IP
• Excellent problem solving and analytical skills
• Experience with My SQL / Postgres
• Advanced knowledge of at least one programming language, and of OOP patterns
• Database design (Relational and nosql)
• Commitment to quality, performance, and efficiency

Advantages:
• Experience in online gaming / sports betting industry (Major advantage)
• Experience with Microservices architecture
• Working in agile environment and methodologies.
• Kafka / RabbitMQ
• MongoDB
• GCP or other cloud platform

Non-technical (soft skills)
• Commitment to quality, performance, continuous improvement and efficiency
• Experience in taking ownership
• Design and business insight
• Excellent abilities for cross-team collaboration and communication
• Fluent in English

Read More

We are looking for: Senior Software Engineer

YOUR ROLE AND OBJECTIVES:

As a Senior Software Engineer on you will dig into the complex but rewarding world of Sports betting and Online gaming, real-time calculation, odds services, CRM and reporting, all at massive scale.

YOUR RESPONSIBILITIES:

You will participate in design and decision taking of technical solution implementation, Troubleshoot, analyze, provide workarounds and resolve various software problems, mentor and train new team members.

YOU ARE THE IDEAL CANDIDATE IF YOU HAVE:

Technical skills:

• Advanced architecture understanding both on a theoretical level and on applied level
• Knowledge of software engineering best practices that minimize tech debt
• Working experience with real time solutions that involve Sockets, Queues, distributed data streams and APIs.
• knowledge of the entire web stack and how each piece impacts performance and reliability
• Advanced knowledge of at least one programming language, and of OOP patterns
• Database design (Relational and nosql)
• Commitment to quality, performance, and efficiency
• Experience in taking ownership
• Design and business insight

Soft skills:

• Commitment to quality, performance, continuous improvement and efficiency
• Experience in taking ownership
• Design and business insight
• Excellent abilities for cross-team collaboration and communication

OUR REWARD TO YOU IS:

-Friendly environment with colleagues ready to share their experience.
-Challenging and interesting projects.
-Workflow helping you to teach new things all the time.
-Opportunity to turn your ideas and approach into real implementation.
-Full-time employment and labor contract.
-Social benefits, regular Happy hours, teambuilding events.

Read More

We are looking for: Software Architect

JOB DESCRIPTION:
Conceive, experiment with, and present architectural approaches for software applications, including web, client, server, and others;
Ensure architectural integrity and consistency across the entire product;
Collaborate with the Development, Software and Business Analysis team to deliver high quality;
Create architectural workflows, diagrams and technical design documents based on business requirements;
Research developing technologies and apply information towards future platform developments;
Assist in debugging complicated production faults and ensure system stability;
Involvement across the full project life cycle (to successful deployment);
Be an active part of the continuous improvement of the development processes.
Mentor development teams, participate in discussions, perform code reviews;
Make sure that the development is done in accordance with the architectural requirements.

REQUIREMENTS:
Minimum 3 years of experience in designing effective, scalable, high performance and responsive enterpise-grade software;
Proficient in .NET, C#;
Proficient in NoSQL and Relational DBs;
Experience with Microservice architecture;
Experience with Enterprise Service Bus (preferably RabbitMQ);
Experience with cloud solutions / cloud transition processes;
Experience and desire to create testable software;
Understanding of current enterprise software technologies and development practices/tools;
First class design skills including the ability to draw up extremely accurate specifications that could be effectively utilized by development teams;
Analytical mind-set and high attention to detail, ability to understand complex business logic, dive into complex code and debug software systems;
Computer Science or Engineering graduate /post-graduate/;
Motivated, assertive, responsible, proactive and creative; strong team player.

Read More

We are looking for: Senior QA Automation Engineer

The Senior QA Automation Engineer is an advanced role responsible for developing, executing and maintaining automated test cases designed for functional, system, performance and regression testing for the company’s comprehensive wealth management technology platform.

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE:
• Ability to read and understand functional and technical specification and participate in its development and maintenance
• Create from scratch functional tests and implement them
• Create performance monitoring tests and implement them
• Maintain and extend the existing library of functional and load tests

BONUS SKILLS:
• Selenium
• Scripting
• Basic SQL and Java knowledge
• Automated testing on AJAX-driven web application

Read More

We are looking for: Database Administrator

Your role and objectives:
• Building database systems of high availability and quality depending on each end user’s specialized role
• Designing and implementing databases in accordance to end users information needs and views
• Defining users and enabling data distribution to the right user, in appropriate format and in a timely manner

Your responsibilities:
• A professional database administrator (DBA) will keep the database up and running smoothly 24/7.The goal is to provide a seamless flow of information throughout the company, considering both backend data structure and frontend accessibility for end-users.
• Build database systems of high availability and quality depending on each end user’s specialized role
• Design and implement database in accordance to end users information needs and views
• Define users and enable data distribution to the right user, in appropriate format and in a timely manner
• Use high-speed transaction recovery techniques and backup data
• Minimize database downtime and manage parameters to provide fast query responses
• Provide proactive and reactive data management support and training to users
• Determine, enforce and document database policies, procedures and standards
• Perform tests and evaluations regularly to ensure data security, privacy and integrity
• Monitor database performance, implement changes and apply new patches and versions when required

You are the ideal candidate if you:

• Have proven working experience as a Database administrator
• Hands-on experience with database standards and end user applications
• Excellent knowledge of data backup, recovery, security, integrity, SQL and NoSQL engines
• Familiarity with database design, documentation and coding
• Previous experience with DBA case tools (frontend/backend) and third party tools
• Familiarity with programming languages
• Problem solving skills and ability to think algorithmically
• BS degree in a computer discipline or relevant certification

Our reward to you is:

• This is a full-time position that comes with competitive performance driven remuneration package
• Excellent work atmosphere and culture
• Mini-team buildings and other local company events that run throughout the year
• Additional social benefits
• Additional health insurance that guarantees fast access to contracted health services
• Refreshments and fruits at the office
• Lively office environment with game and relax area.
• Great location in one of the newest business buildings in Sofia

Read More

За наш клиент търсим: Compliance & Customer Support

Основни изисквания за заемане на длъжността:
– Перфектен Английски – устен и писмен
– Опит на посочената позиция в индустрията: Forex / CFD’s / Бинарни опции – минимум 1 година
– Опит с компютърни програми, като: Microsoft Office, CRM и KYC (Excel доклади)
– Бързи реакции и силни комуникативни умения за разрешаване на различни казуси
– Работа с клиенти на Компанията, по телефона, емейл, чат, друго
– Опит в боравене с документи и верификация на данни
– Опит във водене на преговори – предишен опит се счита за предимство
– Умения за разрешаване на различни казуси, касаещи клиентите и техните акаунти, МТ4 – МТ5 платформи, трейдове, друго
– Предишен опит с регулирани компании се счита за голямо предимство

Характер на работата:
– Работa с документи на клиенти за заверяване на техният акаунт и/или други искания
– Провеждане на редовни доклади (KYC) за клиентите на Компанията
– Предоставяне на информация и помощ на клиентите в зависимост от техните нужди
– Проверка на входящите документи на клиенти и уведомяване на Ръководството и свързаните с него членове на изпълнителни отдели за неточни, стари документи и/или опити за измама
– Предоставяне на обратна връзка до Ръководството и свързаните с него членове на изпълнителни отдели за състоянието на клиентските сметки, сделки, документация, заявки, въпроси и други
– Докладване на Ръководството и свързаните с него членове на изпълнителни отдели за неотложни технически или софтуерни проблеми на клиентите с уебсайтa на компанията, платформи, чат, и други

Read More

Търсим Механичен дизайнер – Автоматизация.

Основни задължения:
• Създава концепции за цялостна автоматизация на производствените процеси,
свързани с асемблиране на електронни модули;Внедрява тези концепции в реални
условия в цеховете на компанията;
• Проектира уреди и средства за автоматизация на процесите;
• Отговорен за разработване на техническа документация за изработка на
проектираните устройства или изделия;
• Прави оценка на механичния дизайн от гледна точна на време и разход за
проектиране и изработка на обрудването;
• Осъществява контакти с проектни лидери, електронни дизайнери, процесни
инженери, инженери инструментално производство, техници автоматизация,
специалисти доставка на материали;
• Определя спецификацията на материалите, които ще се използват при изработката
на оборудването и подава данните към отдел Закупуване;
• Изготвя принципни схеми за свързване на отделните детайли;
• Разследва проблеми в дизайна на оборудването и търси първопричината за
възникналия проблем;
• Контролира производството на уреди и средства за автоматизация;
• Проучва, предлага и внедрява нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания:
• Висше техническо образование – машинно инженерство;
• Професионален опит в сферата на автоматизацията като механичен дизайнер е
сериозно предимство;
• Опит с 3D CAD софтуер – работа с Creo (Pro/E) се счита за плюс;
• Владеене на английски език – на добро ниво писмено и говоримо (работа с
техническа документация и контакт с чуждестранни колеги);
• Добра компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип;
• Инициативност и способност за бърза реакция в кризисни ситуации

Read More

За наш клиент търсим: Риск Мениджър / Форекс Дилър.

Основни изисквания:

– Перфектно ниво на Английски език(писмен и устен);
– Познания в областта на световните финансови пазари, финансови инструменти;
– Предишен опит на позицията Риск мениджър / Форекс Дилър – минимум 1 година;
– Опит с платформи като: METATRADER 4 и METATRADER 5, CRM, MS Office – по-специално EXCEL и изготвяне на различни репорти;

Основни отговорности:
– Осъществява дейността си при стриктното спазване на Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ).
– Докладване на Ръководството и свързаните с него членове на изпълнителни отдели за
неотложни технически или софтуерни проблеми на клиентите с уебсайтa на компанията,
платформи, съмнителна активност и/или опити за измама.
– Изпълнява и други задачи, възложени му от Управителя на Компанията

Read More

Currently we are looking to hire a PROJECT LEADER for our TSD & Automation Dept.

Main activities of this team include design, assembly and implementation of dedicated
equipment and tools for the electronic production plants.

General purpose of the job: To perform general project planning and follow up on existing
Automation projects related to Toolshop production and standard equipment purchasing and delivery.

Main duties and responsibilities:
• Responsible for the planning, execution, monitoring and control of the projects as well as to
be ready to provide full support in terms of satisfaction of customer needs;
• To keep track of the active projects and assigned teams performance using a specific
scheduling tool;
• To be responsible for managing the delivery of materials and consumables for the
projects;
• To be actively involved in sourcing of suppliers/subcontracts; close interaction with
suppliers/subcontractors;
• To evaluate projects feasibility as well as production capacity;
• In charge of the internal coordination and communication with the client while implementing
new dedicated machines or changes to already existing ones;
• Responsible for the financial aspect of the project during all relevant stages of
implementation;
• Participate in the selection and implementation of new equipment, instruments and tools;
• Coordinate with the TSD and Automation Manager decisions concerning financial aspects
and process optimization;

Required personal and professional skills:
• University degree (preferably Mechanical Engineering or Electronics);
• 2-3 years of experience in an industrial environment;
• Good communication and negotiation skills, analytical thinking;
• MS products proficiency (Office, Project). CAD design software is a plus;
• Flexibility, adaptability and high personal motivation to work;
• To be ready to travel in/outside the country on business trips;
• English language – good written and oral communication;

Read More

Търсим Електронен дизайнер – Автоматизация (Инженер автоматизация).

Основна цел на работата: Да създава концепции за цялостната автоматизация на производствените процеси, да внедрява в практиката тези концепции, да проектира уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения:
• Контакти с ръководителите на проекти и с екипа на процесни и продуктови инженери с цел
уточняване на спецификациите по машините/приспособленията, които отдел Автоматизация трябва
да проектира и изработи по съответния проект;
• Проектиране на електрониката и пускане в действие на машини за автоматизиране на
производството; разработка на хардуера и софтуера за конкретна машина;
• Изпълняване на проекти и контрол над производство на уреди и средства за автоматизация;
• Проучване, предлагане и внедряване на нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания:
• Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, автоматиката или електротехниката;
• Добри хардуерни познания (опит в разработка на хардуер) – цифрова и аналогова схемотехника;
• Умения за работа с Atmel Microcontrollers и/или PLC;
• Опит с програми за проектиране на платки;
• Много добро ниво на владеене на програмен език C++ или C;
• Владеене на OrCAD и умения за тестване на електронни устройства се считат за предимство;
• Опит в изработването на потребителски софтуер за специфични машини е плюс;
• Английски език – устно и писмено на добро ниво (активна работа с техническа документация и
писмена кореспонденция);
• Комуникативност и желание за работа в екип;
• Инициативност и готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;

Read More

За наш клиент – Forex брокер, търсим QA Specialist.

Характер на работата:
– Следи за правилното спазване на писмената и устна кореспонденция;
– При необходимост изготвя нови или коригира стари документи, за нормите на писмената и устна кореспонденция;
– Слуша разговори в релано време, проверява имейл и чат кореспонденции между служителите и клиентите на Компанията;
– Изготвя набор от репорти и статистики, относно нивото на качеството на обслужване, както и
профилирани анализи спрямо всеки член на проактивните департаменти;
– Информира своевременно Управителя на Компанията, Борда на Директорите и Мениджъра на
отдел Риск, при наличието на нередности (физически, технически, софтурни), рискови казуси или некоректно поведение на един или повече служители;

Основни изисквания за заемане на длъжността:
– Перфектен Английски – устен и писмен;
– Опит на посочената позиция в индустрията: минимум 1 година;
– Опит в следенето на правилното съставяне на писмената и устна кореспонденция на служителите към клиентите на Компанията и прилагане на установените от Компанията нормативни актове и процедури, както и спазване на законовите мерки за авторско право;
– Познания и опит с: Microsoft Office, MT4, MT5, Zendesk, Live chat, CRM;
– Предишен опит с регулирани компании се счита за голямо предимство;

Read More

We are looking for: Senior Java Developer

In this role as Lead Java Developer, you will develop and enhance new and existing functionality of the comprehensive wealth management technology platform.
The role will work within a growing team of developers both locally and internationally.
If you are a driven and imaginative individual this is the place for you.

KEY RESPONSIBILITIES:
• Take ownership of any step in the software development process, from design through maintenance.
• Deliver high-quality code while working and communicating in a team environment.
• Extend testing capabilities by writing unit tests and assisting in basic QA testing during new feature development.
• Will be asked to lead or mentor other team members.

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE:
• 5-7 years plus of enterprise-level Java development.
• Solid understanding of design principles, and algorithmic skills.
• Self-organized/motivated; and excellent spoken and written English skills.
• Strong experience with Oracle databases, experience working with Hibernate.

BONUS SKILLS:
• Oracle
• Hibernate
• Message driven architecture
• Test driven development
• Financial services

Read More
Menu