Търсим Мениджър Развитие.

Задължения:

• Извършава цялостно управление на всички дейности в Регионалния офис;
• Разпределя, съдейства и контролира изпълнението на целите на Регионалния офис;
• Извършва проучване на пазара, организира и контролира маркетинговите активности на регионално ниво;
• Развива и разширява пазарната ниша на компанията;
• Подбира и управлява екип от Мениджъри Развитие и контролира подбора им;
• Отговаря за ефективността на офиса;
• Управлява цялостната администрация на офиса с помощта на касиер;

За нас е важно да притежавате:

• Опит и задълбочени познания в ръководенето и реализацията на търговската дейност;
• Опит в управление на хора – мин. 3 години;
• Аналитично мислене и систематичност;
• Отлична компютърна грамотност;
• Подходящо образование;
• Активна шофьорска книжка;

Възможност:

• Професионално развитие;
• Хармонична работна среда и сплотен екип;
• Специализирано вътрешно обучение;
• Гъвкаво работно време;
• Пакет с преференции;
• Участие в множество фирмени събития;

Read More