Archive for Хотелиерство и ресторантьорство

Ако сте енергичен и усмихнат човек с желание за развитие, то тогава заповядайте и се присъединете към екипa ни като Нощен администратор – рецепция на хотел.

Основни изисквания и описание на длъжността:

– посрещане, настаняване и изпращане на гостите на хотела
– оформяне на сметки и фактури, работа с различни платежни методи
– актуализиране базата данни на хотела в специализиран софтуер, обработване на входящи резервации, водене на писмена кореспонденция.
– следене на наличности и статус на стаи
– представяне и промотиране на услугите, предлагани в хотела
– тясна комуникация с останалите отдели в хотела за безупречното обслужване и престой на гостите на хотела
– стриктно спазване на хотелската политика и стандарти за обслужване
– работа в много динамична среда, висока мотивация и умения за работа в екип

Изисквания към кандидатите:

– добро владеене писмено и говоримо на английски език
– отлични комуникативни умения, любезност, организираност и отговорност
– компютърна грамотност
– дискретност, лоялност, инициативност, съобразителност

Предимство ще имат кандидати:

– владеещи втори чужд език
– с предишен опит с хотелски софутер Oracle Suite 8 / Fidelio / Opera PMS
– с образование в сферата на хотелиерството и туризма
– имащи опит на такава или подобна позиция
– притежаващи шофьорска книжка.

Ние Ви предлагаме:

– встъпателно и по-нататъшно обучение
– коректно отношение, трудов договор, осигуровки,платен годишен отпуск
– атрактивно и редовно заплащане, нарастващо спрямо личните качества и постигнати резултати
– допълнително заплащане при положен извънреден труд
– динамична и предизвикателна работа, в която да покажете и доразвиете уменията си
– работа сред млад и позитивен екип
– храна по време на работния ден
– гъвкав график и работни смени, подходящи и за студенти.

Read More

Търсим усмихнати и мотивирани хора с желание за работа, които да станат част от нашият екип на позицията – Готвач закуска.

Нашите изисквания:

– Професионален опит;
– Добри познания в топла и студена кухня;
– Добри комуникативни умения;
– Способност за самостоятелна работа и работа в екип;
– Организираност, сръчност и бързина;
– Инициативност, познаване и прилагане на системите HAACP и ДПП;
– Кандидати с препоръки ще имат предимство;

Вашите отговорности:

– Приготвяне на храна съобразно нашите авторски рецепти
– Придържане към вътрешно фирмените стандарти;
– Съобразяване с желанията на клиента;
– Поддържане на безупречна хигиена и чистота на работното място;
– Правилното съхранение и съблюдаване върху сроковете на годност на продуктите;
– Правилна експлоатация на материалната база, инвентара и съоръженията в кухнята;
– Спазване на правилника за вътрешния ред;
– Спазване на всички изисквания на БАБХ за хигиена и работа с хранителни продукти;

Предложенията ни:

– Отлични условия за работа на комуникативно място;
– Приятна работна атмосфера;
– Работа в динамична среда сред млад екип;
– Възможност за развитие;
– Дълготрайна заетост и коректност в трудовите отношения;
– Работа на график 2/2.

Read More

Търсим служител с технически познания за осигуряване на безупречна функционалност на материално-техническата база на хотел.

Изисквания:

– Завършено средно образование, с предимство са кандидатите с техническо образование;
– Познания по електрически инсталации, ВиК, ОВК системи и строителни дейности;
– Точност и организираност;
– Шофьорска книжка;
– Умения за работа в екип.

Отговорности:

– Извършва различни ремонтни дейстности, възникнали в хотела;
– Поддръжка изправността на базата;
– Анализира неизправностите и предлага решения за ликвидирането им;
– Контролира работата на подизпълнителни фирми,
извършващи дейности на територията на хотела;
– Качествено и срочно изпълнение на задачите, касаещи заеманата длъжност;
– Изпълнява и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител.

Ние предлагаме:

– Трудов договор на пълно работно време
– Добри условия на труд

Read More

Търсим усмихнат и ведър колега за позицията Сервитьор закуски в хотел.

Отговорности:

– спазване на фирмените стандарти;
– осигуряване на отлично обслужване на клиентите;
– поддържане на приятна и конструктивна работна атмосфера;
– поддръжка на оборудването в ресторанта;
– спазване на санитарно – хигиенните условия за работа;

Изисквания към кандидатите:

– комуникативност;
– умение за работа както в екип, така и самостоятелно;
– отговорност и точност;
– търпение, тактичност и дипломатичност;
– устойчивост при стресови ситуации;
– мотивация за работа;

Предишен опит на тази позиция ще се счита за предимство.

Добро владеене на английски език също ще се счита за предимство.

Read More
Menu