Archive for Услуги

Търсим Тийм Лидер – Forex.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

– Владеенето на перфектен английски език /устно и писмено/ е задължително;
– Опитът в продажбите е задължителен /поне 2 години опит с FOREX, CFD, бинарни опции или други;
– Доказан опит от 3 години като Тийм Лидер или подобна управленска роля във Форекс сектора;
– Презентаторски умения, дълбоки познания в разчитането на графики, следене на световните новини и събития, с цел предоставяне на достоверна, продажна информация на агентите;
– Силни комуникативни умения и умения за водене на преговори;
– Професионално отношение и ангажираност към постигане целите на Компанията;
– Отборен играч – отворен да споделя своите знания, умения и опит с цел подкрепа на своите колеги за постигане и/или надвишаване на зададените от компанията цели;
– Умения за управление на хора, за изграждане на силен и ориентиран към резултатите екип;
– Работа директно с генералния мениджър относно изготвянето на препоръки, планове за реклама, промоции за продажби, различни нужди на персонала и други;
– При необходимост ще участва в разговорите и ще затваря сделките на агентите;
– Да помага на агентите да разберат и коригират грешките си, за да подобрят крайния си резултат;
– Необходими са отлични компютърни умения, търпение, издръжливост, способност за намиране на бързи и ефективни решения, точност и надеждност, отлично ниво на бизнес прозорливост;
– Разработва нови стратегии, мотивира и вдъхновява персонала, за да осигури възможно най-високият коефициент на успешни продажби и поемане на пълна отговорност за крайните резултати на екипа си;

Ние предлагаме:
– Професионални обучения на местно ниво и в чужбина и възможности за развитие;
– Възможности за изкачване на ръководни позиции;

Read More

We are looking for a person with fluent German and English and Retention experience in Forex and proven financial background.
Candidates with background experience more than one year would be considered with higher priority.

Your Duties
• Evaluating potential clients.
• Communicate and schedule tell meetings with our customers from all over the World by phone calls, chat & Emails.
• Negotiate and close high-value deals, as much as possible.
• Full cooperation with clients and the company management.
• Ability to react to customers’ requests promptly in a professional and kindly manner.
• Keep up to date with the worlds’ economic situation and financial markets and make a connection for our purposes, using your personal own way.
• Working directly with the general manager on making recommendations on both short and long-range advertising plans, sales promotions, staffing needs, lease promotions, and compensation plans.

Our ideal candidate
• Fluency in German and English is a Must – both spoken and written.
• Expert on business structuring, financial analyst and management.
• To have at least 1 year at retention position in a Forex operating company.
• Team player – open to share knowledge, experience and to support colleagues.
• To plan and implement objectives for achieving sales and gross profits.
• To have empathy, endurance, ability to find solutions, sales talent, punctuality and reliability excellent level of business insight.
• Excellent time management and leadership skills.
• Strong communication and negotiation skills.
• Excellent computer skills.
• Sales driven personality.
• Professional Attitude.

What we offer
• Big attractive base salary.
• Unlimited net bonuses system.
• Full-time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sports day (Football) + catering in the office
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

We are looking for a person with fluent English and Retention experience in Forex and proven financial background.
Candidates with background experience more than one year would be considered with higher priority.

Your Duties
• Evaluating potential clients.
• Communicate and schedule tell meetings with our customers from all over the World by phone calls, chat & Emails.
• Negotiate and close high-value deals, as much as possible.
• Full cooperation with clients and the company management.
• Ability to react to customers’ requests promptly in a professional and kindly manner.
• Keep up to date with the worlds’ economic situation and financial markets and make a connection for our purposes, using your personal own way.
• Working directly with the general manager on making recommendations on both short and long-range advertising plans, sales promotions, staffing needs, lease promotions, and compensation plans.

Our ideal candidate
• Fluency in English is a Must – both spoken and written.
• Expert on business structuring, financial analyst and management.
• To have at least 1 year at retention position in a Forex operating company.
• Team player – open to share knowledge, experience and to support colleagues.
• To plan and implement objectives for achieving sales and gross profits.
• To have empathy, endurance, ability to find solutions, sales talent, punctuality and reliability excellent level of business insight.
• Excellent time management and leadership skills.
• Strong communication and negotiation skills.
• Excellent computer skills.
• Sales driven personality.
• Professional Attitude.

What we offer
• Big attractive base salary.
• Unlimited net bonuses system.
• Full-time position – 5 days a week.
• Social benefits – Multisport card.
• Paid Vacations, Holidays & Team buildings.
• Special educational program for the first month.
• Weekly sports day (Football) + catering in the office
• Abroad training for personal development with mutual benefits.
• Opportunities for growth to a higher position in the Company.
• Variety of different food and drinks in the office.

Read More

За наш клиент търсим: Риск Мениджър / Форекс Дилър.

Основни изисквания:

– Перфектно ниво на Английски език(писмен и устен);
– Познания в областта на световните финансови пазари, финансови инструменти;
– Предишен опит на позицията Риск мениджър / Форекс Дилър – минимум 1 година;
– Опит с платформи като: METATRADER 4 и METATRADER 5, CRM, MS Office – по-специално EXCEL и изготвяне на различни репорти;

Основни отговорности:
– Осъществява дейността си при стриктното спазване на Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ).
– Докладване на Ръководството и свързаните с него членове на изпълнителни отдели за
неотложни технически или софтуерни проблеми на клиентите с уебсайтa на компанията,
платформи, съмнителна активност и/или опити за измама.
– Изпълнява и други задачи, възложени му от Управителя на Компанията

Read More

За наш клиент – Forex брокер, търсим QA Specialist.

Характер на работата:
– Следи за правилното спазване на писмената и устна кореспонденция;
– При необходимост изготвя нови или коригира стари документи, за нормите на писмената и устна кореспонденция;
– Слуша разговори в релано време, проверява имейл и чат кореспонденции между служителите и клиентите на Компанията;
– Изготвя набор от репорти и статистики, относно нивото на качеството на обслужване, както и
профилирани анализи спрямо всеки член на проактивните департаменти;
– Информира своевременно Управителя на Компанията, Борда на Директорите и Мениджъра на
отдел Риск, при наличието на нередности (физически, технически, софтурни), рискови казуси или некоректно поведение на един или повече служители;

Основни изисквания за заемане на длъжността:
– Перфектен Английски – устен и писмен;
– Опит на посочената позиция в индустрията: минимум 1 година;
– Опит в следенето на правилното съставяне на писмената и устна кореспонденция на служителите към клиентите на Компанията и прилагане на установените от Компанията нормативни актове и процедури, както и спазване на законовите мерки за авторско право;
– Познания и опит с: Microsoft Office, MT4, MT5, Zendesk, Live chat, CRM;
– Предишен опит с регулирани компании се счита за голямо предимство;

Read More
Menu