Archive for Търговия

Търсим Мобилен Мърчандайзер.

Задължения:

Поддържа и развива асортимента на компанията в поверената мрежа от търговски обекти;
Интензивно пътуване за контролиране на договорните отношения с клиентите в региона;
Изготвя и поддържа регулярното и промоционално излагане на продуктите на компанията според мърчандайзинг стандарти в обектите от графика;
Оптимизиране на заявки от търговските обекти;
Приемане на заявки при необходимост;
Договаряне на промоционални активности в параметрите, определени от Регионален Мениджър Продажби;
Сътрудничество с дистрибутори и Търговски Агенти на дистрибутори в региона;
Съблюдава за спазване и изпълнение на търговската политика на компанията;
Изготвя отчети и справки за обектите, за които отговаря;

Изисквания:

Опит на сходна позиция 1-1,5 години;
Активен шофьор;
Английски език – предимство;
Компютърни умения – MC Office, PowerPoint, Excel – формули, попълване и обработка на данни;
Познания за търговска математика;
Висше Икономическо образование е предимство;
Търговски опит в сферата на бързо оборотни стоки е предимство;

Личностни качества:

Умение за самостоятелно приоритизиране и организиране на текущите задачи;
Умение да убеждава и отстоява позициите на компанията;

Предлагаме:

Възможности за развитие в бързо растяща компания с водещи пазарни позиции;
Заплащане и бонусна схема – адекватно на вложените усилия и постижения;

Read More

Търсим Мобилен Мърчандайзер.

Задължения:

Поддържа и развива асортимента на компанията в поверената мрежа от търговски обекти;
Интензивно пътуване за контролиране на договорните отношения с клиентите в региона;
Изготвя и поддържа регулярното и промоционално излагане на продуктите на компанията според мърчандайзинг стандарти в обектите от графика;
Оптимизиране на заявки от търговските обекти;
Приемане на заявки при необходимост;
Договаряне на промоционални активности в параметрите, определени от Регионален Мениджър Продажби;
Сътрудничество с дистрибутори и Търговски Агенти на дистрибутори в региона;
Съблюдава за спазване и изпълнение на търговската политика на компанията;
Изготвя отчети и справки за обектите, за които отговаря;

Изисквания:

Опит на сходна позиция 1-1,5 години;
Активен шофьор;
Английски език – предимство;
Компютърни умения – MC Office, PowerPoint, Excel – формули, попълване и обработка на данни;
Познания за търговска математика;
Висше Икономическо образование е предимство;
Търговски опит в сферата на бързо оборотни стоки е предимство;

Личностни качества:

Умение за самостоятелно приоритизиране и организиране на текущите задачи;
Умение да убеждава и отстоява позициите на компанията;

Предлагаме:

Възможности за развитие в бързо растяща компания с водещи пазарни позиции;
Заплащане и бонусна схема – адекватно на вложените усилия и постижения;

Read More

We are looking for: Regional Representative.

Main functions:

Responsible for the creation and maintenance of partner relations with national and local key accounts. Also, with distributors with the goal for a better position of the company products.

Main Responsibilities:

Manage relationships with local key accounts, focusing overall presentation of company products at the point of sale.
Listing.
Shelf positioning according to company standards.
Negotiating and building secondary displays in the correct locations in the store.
Negotiating brochures and/or other activities with the client.
Doing daily merchandising in the stores per schedule, striving to achieve display as per the company-defined standards.
Works closely with the Distributor’s sales agents.
Prevents OOS on the shelf and ensures that merchandise in the store is always in good condition.
Places promotional materials.
Takes and/or completes orders as needed.
Activates promotional activities (red tags, silent actions, brochures…).
Monitors the turnover that each of the stores makes in the schedule and seeks to increase it through his work in the store (assortment, displays, activities).
Makes sure labels are properly displayed about the product/flavor.
Monitors innovations and activities of the competition.
Works daily with various mobile apps about ongoing workflow reporting.
Manages the entrusted budget.

Requirements:

Higher education
Experience in a similar position – minimum 2 years
Working-level in English – written and spoken (B1)
Excellent MS Office knowledge
Active driver

Personal qualities:

Ability to prioritize and organize current tasks independently
Ability to work in a team
Motivational skills
Experience in trade
Very good at communication
Very good analytical skills and strategic skills

We offer:

Great opportunities for learning and development
Work in cross-functional teams in a highly dynamic environment
Be a part of a young, ambitious, modern & fast-paced organization
Competitive rewards
Additional social benefit program

Read More

Търсим Мобилен мърчандайзер.

Отговорности и задължения:

Подреждане продуктите, поддържане и развиване на асортимента на дивизия Non food в поверената мрежа от търговски обекти;
Интензивно пътуване за контролиране на договорните отношения с клиентите в региона;
Изготвяне и поддържане на регулярното и промоционално излагане на продуктите на Non food дивизията според мърчандайзинг стандарти в обектите от графика;
Оптимизиране на заявки от търговските обекти и приема заявки по необходимост;
Сътрудничество с дистрибутори и Търговски агенти на дистрибутори в региона;
Съблюдава за спазване и изпълнение на търговската политика на компанията;
Изготвя отчети и справки за обектите, за които отговаря;

Успешният кандидат:

Опит на сходна позиция 1-1,5 години;
Висше образование (Икономическо е предимство);
Търговски опит в сферата на бързо оборотни стоки е предимство;
Умение за самостоятелно приоритизиране и организиране на текущите задачи;
Компютърни умения – MC Office, PowerPoint, Excel – формули, попълване и обработка на данни;
Умение да убеждава и отстоява позициите на компанията;
Владеене на английски език е предимство;
Активен шофьор;

Предлагаме:

Възможности за развитие в бързо растяща компания с водещи пазарни позиции;
Заплащане и бонусна схема – адекватно на вложените усилия и постижения;
Служебен автомобил;

Read More

Търсим Регионален представител за дивизия Храни за Варна и регион.

Ключово за тази позиция е създаването и поддържането на партньорски отношения с локални ключови клиенти и с дистрибутори с цел по-добро позициониране на продуктите на компанията.

Задължения:

• Управление на отношенията с локални ключови клиенти, с фокус цялостно представяне на продуктите на компанията в точката на продажба
• Листване на продукти на компанията
• Управление на цялостен бюджет на ниво клиент
• Позициониране на рафта спрямо стандартите на компанията
• Договаряне и изграждане на вторични излагания на правилните места в магазина
• Договаряне на брошури и/или друг вид активности с клиента
• Прави ежедневен мърчандайзинг в обектите от графика си, като се стреми да постигне излагане спрямо зададените стандарти на компанията
• Работи в тясно сътрудничество с търговските агенти на Дистрибутора
• Не допуска OOS на рафта и следи винаги стоката в магазина да бъде в добър търговски вид
• Поставя рекламни материали
• Взима и/или допълва заявки при необходимост
• Следи за правилното изписване на етикетите спрямо продукта/вкуса
• Активира промоционални активности (червени етикети, тихи акции, брошури)
• Следи оборотите, които прави всеки един от магазините в графика и се стреми да ги повишава чрез работата си в магазина (асортимент, излагания, активности)
• Следи за иновации и активности на пазара на конкуренцията
• Работи ежедневно с различни мобилни апликации във връзка с текуща отчетност на работния процес

Изисквания:

• Висше образование
• Минимум 2 години опит на сходна позиция
• Средно говоримо и писмено ниво на английски език
• Компютърни умения – MC Office, PowerPoint, Excel – формули, попълване и обработка на данни
• Активен шофьор

Лични качества:

• Умение за самостоятелно приоритизиране и организиране на текущите задачи
• Умение да работи в екип
• Опит в търговията
• Много добри комуникационни умения
• Много добри аналитични умения
• Коректност, честност

Read More

Търсим Регионален представител за дивизия Храни за Бургас и регион.

Ключово за тази позиция е създаването и поддържането на партньорски отношения с локални ключови клиенти и с дистрибутори с цел по-добро позициониране на продуктите на компанията.

Задължения:

• Управление на отношенията с локални ключови клиенти, с фокус цялостно представяне на продуктите на компанията в точката на продажба
• Листване на продукти на компанията
• Управление на цялостен бюджет на ниво клиент
• Позициониране на рафта спрямо стандартите на компанията
• Договаряне и изграждане на вторични излагания на правилните места в магазина
• Договаряне на брошури и/или друг вид активности с клиента
• Прави ежедневен мърчандайзинг в обектите от графика си, като се стреми да постигне излагане спрямо зададените стандарти на компанията
• Работи в тясно сътрудничество с търговските агенти на Дистрибутора
• Не допуска OOS на рафта и следи винаги стоката в магазина да бъде в добър търговски вид
• Поставя рекламни материали
• Взима и/или допълва заявки при необходимост
• Следи за правилното изписване на етикетите спрямо продукта/вкуса
• Активира промоционални активности (червени етикети, тихи акции, брошури)
• Следи оборотите, които прави всеки един от магазините в графика и се стреми да ги повишава чрез работата си в магазина (асортимент, излагания, активности)
• Следи за иновации и активности на пазара на конкуренцията
• Работи ежедневно с различни мобилни апликации във връзка с текуща отчетност на работния процес

Изисквания:

• Висше образование
• Минимум 2 години опит на сходна позиция
• Средно говоримо и писмено ниво на английски език
• Компютърни умения – MC Office, PowerPoint, Excel – формули, попълване и обработка на данни
• Активен шофьор

Лични качества:

• Умение за самостоятелно приоритизиране и организиране на текущите задачи
• Умение да работи в екип
• Опит в търговията
• Много добри комуникационни умения
• Много добри аналитични умения
• Коректност, честност

Read More

Търсим Продавач-консултант в Пекарна и Кафе.

Кратко описание на длъжността:
– Изпичане на тестени продукти
– Зареждане на обекта и витрините със стока
– Обслужване на клиенти
– Работа на касов апарат
– Спазване на вътрешно-фирмените правила

Изисквания:
– Компютърна грамотност
– Комуникативност
– Опит в областта на търговията
– Желание за работа
– Умение за работа в екип

Предлагаме Ви:
– Въвеждащо фирмено обучение
– Работа на смени на 6 часа
– Постоянен трудов договор и осигуровки
– Възможност за развитие

Read More

За наш клиент Пекарна и Кафе “ЗИА” търсим Продавач-консултант.

Кратко описание на длъжността:
– Изпичане на тестени продукти
– Зареждане на обекта и витрините със стока
– Обслужване на клиенти
– Работа на касов апарат
– Спазване на вътрешно-фирмените правила

Изисквания:
– Компютърна грамотност
– Комуникативност
– Опит в областта на търговията
– Желание за работа
– Умение за работа в екип

Предлагаме Ви:
– Въвеждащо фирмено обучение
– Работа на смени по 6 часа от 6:30 до 12:30 и от 12:30 до 19:00 с 1 почивен ден в събота или неделя
– Постоянен трудов договор и осигуровки
– Възможност за развитие
Адресите на пекарните са:
ж.к. Младост 1А, бл. 549
кв. Изток, ул. Самоков 28 Б

Read More
Menu