Archive for Техници

Търсим Техник телекомуникации.

Основни отговорности:

Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи, радио-релейни линии, токозахранващи системи и батерии;
Обслужване и поддръжка на мрежова инфраструктура и захранване на базови станции на мобилни оператори;
Работа на височина;
Познаване и спазване на изискванията по безопасни условия на труд;
Изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;
Командировки в страната и чужбина;

Изисквания за позицията:

Средно образование;
Умения за работа с ръчни инструменти, машини и лични предпазни средства;
Добри организационни и комуникационни умения;
Работа в екип;
Отговорност и лоялност;
Шофьорска книжка – категория В;
Опит и умения за работа на височина ще се считат за предимство;
Средно техническо образование ще се счита за предимство;

Какво предлагаме:

Работа във водеща компания;
Обучения спрямо нуждите за развитие на различни умения;
Предизвикателна и динамична работна среда;
Условия за реализация и развитие;
Възможност за работа в чужбина;
Конкурентно възнаграждение;
Допълнителни стимули и гъвкава система за социални придобивки;
Допълнителни бонуси спрямо постигнатите резултати;
Допълнително здравно осигуряване;
Допълнителен платен годишен отпуск;

Read More

Tърсим Техник подръжка за поддържане на производствено оборудване.

Основна цел на работата:

Да извършва ремонтни и превантивни действия на оборудването в рамките на производството на съответната бизнес единица.

Основни задължения на техник поддръжка:

Участва във всички планови, текущи и аварийни ремонти, свързани с производственото оборудване;
Ангажиран е при внедряване на ново или модификация на съществуващо оборудване;
Извършва ежедневна профилактика и текущ ремонт на инструментите в производството;
Информира навременно прекия си ръководител и съответните заинтересовани служители по въпроси, свързани с поддръжката на технологичното оборудване при непланирани ремонти;

Изисквания:

Средно техническо образование – в областта на Електроника/Елекротехника/Механика;
Желание за работа в екип и готовност за бърза реакция;
Предишен опит като Техник поддръжка и познания за функционалността и изискванията за поддръжка на технологичното оборудване са предимство;
Основни познания по английски език – считат се за предимство.
Компютърни умения и познания в сферата на електрониката.

Условия:

Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Трисменен режим на работа – според производствените нужди;

Read More

Търсим Техник автоматизация – електроника.

Основна цел на работата:

Да реализира монтажа, да пуска настройката на средствата за автоматизация на производството, да подпомага проектирането на уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения:

Извършва монтажа и настройката на проектираните от инженерния състав механични, електронни и автоматични устройства и приспособления, използвани в производствените линии на компанията;
Подпомага процеса на проектиране на уреди и средства за автоматизация;
Изпълнява проектирани средства за автоматизация за външни клиенти;
Осъществява и поддържа контакт с външни фирми подизпълнители на проекти за автоматизация;

Изисквания:

Средно техническо образование – в сферата на Елекрониката;
Умения за разчитане на електрически схеми;
Опит в сглобяване на електронни платки и оборудване е предимство;
Компютърна грамотност – Windows, Internet Explorer, Word, Excel;
Основни познания по английски език се считат за предимство;
Желание за работа в екип.

Предлагаме:

Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително медицинско осигуряване;
Фирмено обучение.

Read More

Търсим Техник тониращи машини.

ИЗИСКВАНИЯ:

∙ Подходящо техническо / електротехническо образование (Висше образование е предимство)
∙ Компютърна грамотност
∙ Свидетелство за управление на моторно-превозно средство (МПС).
∙ Ангажираност и отговорност към работата
∙ Умения за работа в екип

ОТГОВОРНОСТИ:

∙ Диагностика на неизправности и цялостна техническа поддръжка и ремонт на тониращи машини
∙ Изпитване, контрол, регулиране и подмяна на компоненти
∙ Посещение на клиенти при необходимост от монтаж на нова машина, консултиране, отстраняване на повреди и ремонти на техниката
∙ Изготвяне на доклади за сервизното обслужване и ремонт на продукта
∙ Командировки на територията на страната

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Работа в международна компания във високо предизвикателна и динамична среда;
• Възможност за обучение и професионално развитие, основано на постигнатите резултати;
• Добри условия на труд и работна среда;
• Възнаграждение обвързано с постигнатите резултати;

Read More
Menu