Archive for Производство

Във връзка с разширяване на дейността търсим: Контрольор, качество.

Задължения:

• Отговаря за спазване на утвърдените Страндарти и процедури;
• Извършва входящ,текущ и изходящ контрол по отношение на продуктите;
• Води записи на получените от тестовете и проверките резултати в определените за целта места;

Изисквания за длъжността:

• Изискване за образование – средно; специалности в област Химия – предимство;
• Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
• Предимство е опит на подобна позиция или на позиция лаборант;
• Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна;
• Личностни качества: умение за работа в екип, аналитичност и прецизност

Предлагаме:

• Работа в развиваща се компания;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурителното законодателство;
• Ваучери за храна в размер на 200 лв.;
• Безплатен транспорт;
• Атрактивна бонусна схема и социален пакет;
• Отлична работна среда;
• Млад и динамичен екип;

Read More

We are looking for a Temporary Service Desk Engineer.

The person will be a part of our EMEA/US IS Service Desk to ensure a good service level to our users. This position will reinforce our IS Team located in Sofia and will report to the regional IS Manager.

The main activities:

Provide front-line technical support to the company employees by responding to incidents and requests utilizing internal ITSM software
Acts as the first point of contact for Service desk support and assists Level II with more complex tickets
Provide troubleshooting and support for Microsoft Office 365, Microsoft Teams, and a wide variety of 3rd party applications (Browsers, Windows family operating systems, etc.) and engage escalation support processes in a timely fashion
Provide troubleshooting and support for PCs, Laptops, Peripherals, Network devices, etc., and engage escalation support processes in a timely fashion
Manage local IS material (computers, phones, printers, meeting rooms, access control, accessories)
Support the team; be highly collaborative. Seek and share knowledge among colleagues throughout the End User Services team. Leverage Level 2 teammates for troubleshooting and procedural support
Build and distribute application deployments
Develop, maintain, and provide documentation for internal procedures and user guides
Performs other IT duties as per assignment.

The profile:

University degree in information technology or similar
A proven track record on various implementations: ERP D365 F&O, Supply Chain processes, EDI data flows
Experience with Microsoft D365 (Microsoft Landscape of Solutions) is a strong advantage
Multinational experience
Results-orientated and organized with the ability to plan and deliver against deadlines
Assertive, optimistic, resilient, and welcomes change
Strong analytical, planning, and problem-solving skills
The ability to communicate in spoken and written English is a must.

As we value our employees we offer:

Opportunity to be an essential part of a dynamic, successful, and continuously growing international company
Paid holiday days – 25 days
International knowledge transfer opportunities in other company locations
Friendly and open environment
Competitive salary & Bonus system
Flexible working time
Additional health insurance + Dental & Optical care, Hospital & Pregnancy care
Multisport card
Food vouchers & Transport Allowance
Referral program
Career growth and development – internal and external training.
Free unlimited access to LinkedIn Learning Platform.

Read More

Търсим: Оператор на металообработващи машини с ЦПУ /Абкант

Отговорности свързани с позицията:

 • Работи прецизно и точно с листоогъваща машина на TRUMPF;
 • Разчита и работи с техническа документация и чертежи;
 • Огъване на метал за получаване на изделие, като спазва всички технологични изисквания за качество;
 • Изработване на детайли в отдел листообработка;
 • Следи за качеството на произведените детайли;
 • Спазване на установения работен и технологичен процес.

Вашия профил:

 • Техническа грамотност;
 • Професионален опит като оператор на абкант (предимство работа с машини TRUMPF);
 • Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
 • Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
 • Умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Ние ви предлагаме:

 • Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
 • Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
 • Постоянен трудов договор;
 • Пет дневна работна седмица, работа на смени;
 • Социален пакет – ваучери за храна 200 лв., допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, организиран транспорт от София и Перник,Брезник;
 • Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
 • Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения.

Read More

Във връзка с развиване на производството търсим служител за позицията:Оператор на машина за лазерно рязане.

Отговорности свързани с позицията:

Настройва машината за обработка на детайли от листов материал с различна дебелина;
Спазва правилната последователност и ред на работа с машината и съответната програма;
Наблюдава и контролира режещите инструменти;
Бързо, точно и правилно реагира на сигналите за неизправност от страна на машината.

Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица, работа на смени;
Социален пакет – ваучери за храна 200 лв., допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, организиран транспорт от София и Перник;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения;

Вашия профил:

Опит в работата с машини марка Трумф ще е предимство;
Умение за самостоятелна настройка и позициониране на детайли спрямо даден чертеж;
Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
Отговорна и позитивна личност с умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Read More
Menu