Archive for Производство

Търсим Специалист, маркировки.

Задължения:

• Организира и поддържа база данни с актуалните маркировки за всеки пазар;
• Внедрява в производството нови маркировки;
• Подготвя и проверява необходимите маркировки преди стартиране на производствения процес;
• Информира своевременно производството в случай на невъзможност или забава;
• Проследява наличностите на всички материали, свързани с дейността по маркиране на продуктите и при нужда изготвя заявка към отдел Доставки;
• Информира отговорните за планирането на производството при евентуални проблеми, свързани с изпълнението на поръчките;

Изисквания за длъжността:

• Средно или висше образование
• Компютърна грамотност и технически умения отлични: MS Office (Word, Colos, Clarisoft, Nicelabel, Excel, Power Point, Outlook);
• Владеене на чужди езици: Препоръчително английски език;
• Умения: Лоялност, дисциплинираност, отговорност;
• Готовност за работа на смени – 1-ва и 2-ра смяна;

Предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Заплащане адекватно на вложените усилия и постижения;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Ваучери за храна в размер 200 лв.;
• Атрактивна бонусна схема;
• Социален пакет;

Read More

Tърсим СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ.

Основна цел на работата:

Планира и организира изпълнението на производствените поръчки.
Контролира и анализира инвентаризацията в производствените звена.

Основни задължения:

• Оптимизира (контролира) наличностите от компоненти в производството спрямо производствените графици;
• Анализира възможностите за производство и предлага планове за изпълнение;
• Обезпечава изпълнението на фиксирания производствен план;
• Планира производствени поръчки, като отчита капацитета на отделните производствени звена и технологични маршрути;
• Контролира потвърдените производствени поръчки и предприема коригиращи действия при наличие на несъответствие;
• Анализира неизпълнените производствени поръчки и причините за това;
• Организира и извършва инвентаризация на материали и незавършена продукция, отразява и анализира резултатите и предприема съответните коригиращи действия;
• Структурира производствената схема за новите проекти;
• Контролира и коригира нивата за бракувани компоненти в съответствие с допустимия процент брак;
• Осъществява контрол върху наличната консумация на компоненти и под изделия от работните центрове;

Изисквания:

• Висше образование;
• Много добра компютърна грамотност;
• Владеене на английски език на ниво ”Intermediate English”, според стандартите на компанията;
• Знания в областта на логистиката и системи за управление на качеството;
• Комуникативни и организационни способности;
• Умения за работа в екип.

Условия:

* Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
* Редовна смяна;

Read More

Търсим Специалист КИП И А.

Задължения и отговорности:

Експлоатация на електрическата част и КИП и А на съоръженията, пряко свързани с производствения процес и производствените линии;
Поддръжка на електрическата част на оборудването и КИП и А в работоспособно и безотказно състояние с цел ефективно използване на производствените линии;
Работа с честотни и серво управления;
Работа със сензори (ултразвукови, индуктивни, оптични, лазерни и др.);
Работа с индустриални контролери;
Знания и опит в разчитането на електрически схеми;
Реализиране на нови проекти за оптимизиране производственото оборудване;

Нашето предложение:

Работа в динамична среда, стимулираща постигане на високи резултати;
Възможност за придобиване на нови знания и развитие сред екип от професионалисти;
Запознаване с най-добрите практики в областта поддръжка и обслужване на КИП и А на производствени линии;
Пакет от социални придобивки, сред които: ваучери за храна, фирмено работно облекло, допълнително здравно осигуряване;

Изисквания:

Средно/Средно специално образование с технически профил или специалност Електроника и/или Автоматизация на производството;
Опит/познания в настройване и програмиране на измервателни уреди, процеси и системи за електрозадвижвания;
Притежание на най-малко трета квалификационна група по електробезопасност;
Гъвкавост и инициативност;

Read More

Търсим Водач на мотокар.

Задължения:

Извършва товаро-разтоварни дейности с мотокар, свързани с пряката дейност на компанията;
Отговаря за изпълнение на поставения производствен график;
Спазва технологичния процес;
Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми

Изисквания към кандидатите:

Средно образование;
Свидетелство за управление на МПС, мотокари, кари
Способност за екипна работа;
Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;
Мотивиращо възнаграждениe;
Вътрешнофирмено обучение;
Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
Ваучери за храна в размер 200 лв.;
Безплатен транспорт;
Атрактивна бонусна схема;
Допълнителни социални придобивки;

Read More

Търсим Машинен оператор – хлебни изделия.

Описание на длъжността:

• Произвежда продукти при стриктно спазване на утвърдените инструкции, въз основа на графика за производство.
• Привежда в готовност за работа и поддържа изправността на машината, съгласно работните инструкции за експлоатация
• Отговаря за поверената му машина, и отстранява своевременно проблеми, възникнали по машината, ако е в неговата компетенция
• Точно и добросъвестно изпълнение на основните функции и задачи при най-стриктно спазване на трудовата дисциплина и вътрешните правила на труда

Изисквания към кандидатите:

• Средно образование
• Готовност за работа на смени
• Способност за екипна работа
• Опит на подобна позиция – предимство

Ние предлагаме:

• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство
• Ваучери за храна 200лв
• Безплатен транспорт
• Атрактивна бонуси
• Модерна работна среда
• Безплатно работно облекло

Read More

Търсим Машинен оператор – смесване.

Описание на длъжността:

Отговаря за изпълнение на поставеният производствен график;

Спазва технологичния процес;

Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;

Изисквания към кандидатите:

Средно образование;

Техническа грамотност;

Готовност за работа на три смени;

Способност за екипна работа;

Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;

200 лв. ваучери за храна;

Вътрешнофирмено обучение;

Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;

Атрактивна бонусна схема;

Безплатен транспорт;

Безплатно работно облекло;

Read More

Търсим Лаборант.

Задължения и отговорности:

Извършва физични и физикохимични анализи, тестове за стабилност и приложни тестове на съществуващи, нови и конкурентни продукти;
Участва в разработването и внедряването на нови тестови методи;
Сравнява проби със стандарти и спецификации;
Събира данни и параметри чрез провеждане на анализ на проби;
Обработва и съхранява резултати от проведените тестове;
Отговаря за поддържката на химикали, оборудването за R&D и зоните, използвани от лабораторията, в съответствие с указанията за безопасност;
Участва в проекти и задачи, възложени от колегите от отдела за R&D;

Изисквания за длъжността:

Изискване за образование – висше или средно; специалности в област Химия – предимство;
Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
Предимство е опит на подобна позиция или на позиция контрольор на качеството;
Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна;
Личностни качества: умение за работа в екип, комуникативност, лоялност;

Ние предлагаме:

Работа в развиваща се компания;
Млад и динамичен екип;
Отлична работна среда;
Ваучери за храна – 200 лв.
Трудов договор, съгласно българското законодателство;
Атрактивна бонусна схема и социален пакет;

Read More

Търсим Пакетировач за склад – готова продукция.

Описание на длъжността:

Отговаря за изпълнение поставения производствен график.
Спазва технологичния процес.
Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;

Изисквания към кандидатите:

Техническа грамотност;
Готовност за работа на смени;
Способност за екипна работа;
Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;
Мотивиращо възнаграждениe;
Вътрешнофирмено обучение;
Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;

Read More

Търсим Машинен оператор.

Описание на длъжността:

Отговаря за изпълнението на поставения производствен график.
Спазва технологичния процес.
Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;

Изисквания към кандидатите:

Средно образование;
Техническа грамотност;
Готовност за работа на три смени;
Способност за екипна работа;
Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания;
Мотивиращо възнаграждениe;
Вътрешнофирмено обучение;
Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;

Read More

Търсим Организатор, обработка на производствена информация.

Задължения:

• Организира и поддържа база данни с актуалните маркировки за всеки пазар;
• Внедрява в производството нови маркировки;
• Подготвя и проверява необходимите маркировки преди стартиране на производствения процес.
• Информира своевременно производството в случай на невъзможност или забава;
• Проследява наличностите на всички материали, свързани с дейността по маркиране на продуктите и при нужда изготвя заявка към отдел Доставки;
• Информира отговорните за планирането на производството при евентуални проблеми, свързани с изпълнението на поръчките;
• Изпълнява допълнителни задачи от неговата компетенция, възложени му от Прекия ръководител, Бизнес Юнит Мениджър и Управител или възникнали в процеса на работа;
• Отговаря за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни;

Изисквания:

• Познания на законодателството и изискванията за маркиране на артикули в листата на компанията;
• Лоялност, дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, работа в екип;
• Средно техническо или висше образование;
• Минимум 1 година релевантен опит;
• Компютърна грамотност и технически умения: MS Office, Colos, Clarisoft, Nicelabel;
• Владеене на английски език- ниво B2 по ЕЕР;
• Шофьорска книжка;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Мотивиращо възнаграждениe;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство.

Read More

Търсим: Началник Смяна.

Задължения:

• Отговаря за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд за поверените му служители;
• Ръководи, организира и контролира производствения процес въз основа на сменния план за производството;
• Осигурява точно и ефективно приложение на всички нормативни и вътрешно фирмени документи, свързани с производството;
• Организира правилното и ефективно експлоатиране на производствените мощности;
• Организира ефективната и качествена работа на работещите в цеха, като отговаря за тяхната правилна и непрекъсната заетост;
• Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията;
• Осигурява качеството на произвежданата продукцията;
• Организира осигуряването на материали, заготовки и детайли в тясна връзка с началник склад суровини и материали и отдел техническа поддръжка;
• Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техника и технология;
• Отчита разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация;
• Отчита производствената ефективност за смяната;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
• Осигурява правилното и безопасно използване и съхранени на всички суровини въз основа на MSDS и Технически спецификации;
• Отговаря за спазване на регламентираните технологични изисквания при производствените процеси;
• Изпълнява допълнителни задачи от неговата компетенция, възложени му от Прекия ръководител, Бизнес Юнит Мениджър и Управител или възникнали в процеса на работа;

Изисквания:

• Умения за ръководене на хора, комбинативност, отговорност, внимание към детайла, прецизност;
• Средно или висше образование – с предимство Технолог – ХВП;
• Минимум три години трудов стаж;
• Компютърна грамотност и технически умения: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
• Владеене на чужди езици – препоръчително английски език – В1;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Мотивиращо възнаграждениe;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство.

Read More

Търсим Контрольор качествен оперативен контрол.

Отговорности свързани с позицията:

Осъществява входящ, текущ и изходящ контрол за съответствие на изделията;
Работи с широка гама измервателни уреди, извършва механични и визуални инспекции спрямо спецификация;
Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия;
Проследява спазването на производствените процеси и стъпките описани в системата за управление на качеството;

Вашият профил:

Предимство е техническо образование (средно/висше);
Свободно боравене с техническа документация;
Познания за стандартите касаещи обработката на металите;
Компютърна грамотност, (SAP е предимство);
Базово владеене на английски език ще е предимство;
Професионален опит на сходна позиция.

Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица, работа на две смени;
Социален пакет – ваучери за храна 200 лв., допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, организиран транспорт;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения.

Read More

Във връзка с разширяване на дейността търсим: Контрольор, качество.

Задължения:

• Отговаря за спазване на утвърдените Страндарти и процедури;
• Извършва входящ,текущ и изходящ контрол по отношение на продуктите;
• Води записи на получените от тестовете и проверките резултати в определените за целта места;

Изисквания за длъжността:

• Изискване за образование – средно; специалности в област Химия – предимство;
• Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
• Предимство е опит на подобна позиция или на позиция лаборант;
• Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна;
• Личностни качества: умение за работа в екип, аналитичност и прецизност

Предлагаме:

• Работа в развиваща се компания;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурителното законодателство;
• Ваучери за храна в размер на 200 лв.;
• Безплатен транспорт;
• Атрактивна бонусна схема и социален пакет;
• Отлична работна среда;
• Млад и динамичен екип;

Read More

We are looking for a Temporary Service Desk Engineer.

The person will be a part of our EMEA/US IS Service Desk to ensure a good service level to our users. This position will reinforce our IS Team located in Sofia and will report to the regional IS Manager.

The main activities:

Provide front-line technical support to the company employees by responding to incidents and requests utilizing internal ITSM software
Acts as the first point of contact for Service desk support and assists Level II with more complex tickets
Provide troubleshooting and support for Microsoft Office 365, Microsoft Teams, and a wide variety of 3rd party applications (Browsers, Windows family operating systems, etc.) and engage escalation support processes in a timely fashion
Provide troubleshooting and support for PCs, Laptops, Peripherals, Network devices, etc., and engage escalation support processes in a timely fashion
Manage local IS material (computers, phones, printers, meeting rooms, access control, accessories)
Support the team; be highly collaborative. Seek and share knowledge among colleagues throughout the End User Services team. Leverage Level 2 teammates for troubleshooting and procedural support
Build and distribute application deployments
Develop, maintain, and provide documentation for internal procedures and user guides
Performs other IT duties as per assignment.

The profile:

University degree in information technology or similar
A proven track record on various implementations: ERP D365 F&O, Supply Chain processes, EDI data flows
Experience with Microsoft D365 (Microsoft Landscape of Solutions) is a strong advantage
Multinational experience
Results-orientated and organized with the ability to plan and deliver against deadlines
Assertive, optimistic, resilient, and welcomes change
Strong analytical, planning, and problem-solving skills
The ability to communicate in spoken and written English is a must.

As we value our employees we offer:

Opportunity to be an essential part of a dynamic, successful, and continuously growing international company
Paid holiday days – 25 days
International knowledge transfer opportunities in other company locations
Friendly and open environment
Competitive salary & Bonus system
Flexible working time
Additional health insurance + Dental & Optical care, Hospital & Pregnancy care
Multisport card
Food vouchers & Transport Allowance
Referral program
Career growth and development – internal and external training.
Free unlimited access to LinkedIn Learning Platform.

Read More

Търсим: Оператор на металообработващи машини с ЦПУ /Абкант

Отговорности свързани с позицията:

 • Работи прецизно и точно с листоогъваща машина на TRUMPF;
 • Разчита и работи с техническа документация и чертежи;
 • Огъване на метал за получаване на изделие, като спазва всички технологични изисквания за качество;
 • Изработване на детайли в отдел листообработка;
 • Следи за качеството на произведените детайли;
 • Спазване на установения работен и технологичен процес.

Вашия профил:

 • Техническа грамотност;
 • Професионален опит като оператор на абкант (предимство работа с машини TRUMPF);
 • Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
 • Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
 • Умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Ние ви предлагаме:

 • Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
 • Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
 • Постоянен трудов договор;
 • Пет дневна работна седмица, работа на смени;
 • Социален пакет – ваучери за храна 200 лв., допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, организиран транспорт от София и Перник,Брезник;
 • Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
 • Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения.

Read More

Във връзка с развиване на производството търсим служител за позицията:Оператор на машина за лазерно рязане.

Отговорности свързани с позицията:

Настройва машината за обработка на детайли от листов материал с различна дебелина;
Спазва правилната последователност и ред на работа с машината и съответната програма;
Наблюдава и контролира режещите инструменти;
Бързо, точно и правилно реагира на сигналите за неизправност от страна на машината.

Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица, работа на смени;
Социален пакет – ваучери за храна 200 лв., допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, организиран транспорт от София и Перник;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения;

Вашия профил:

Опит в работата с машини марка Трумф ще е предимство;
Умение за самостоятелна настройка и позициониране на детайли спрямо даден чертеж;
Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа;
Отговорна и позитивна личност с умения за лична организираност и подреденост на работното място.

Read More
Menu