Търсим Фасилити Мениджър.

Основни отговорности:

– Изготвяне на годишния план за поддръжката и ремонтните дейности на обектите и оборудването на компанияташ
– Управлява взаимоотношенията с подизпълнители по възложени проекти и отговаря за качеството на извършваната от тях работа и изпълнението на поставени задачи спрямо крайните срокове;
– Управлява и координира вътрешно-фирмени проекти, напр. такива по откриване на нова локация, помещение и др;
– Проверка на оборудването в сградата и определяне нуждата от поправки или ремонти;
– Надзор над обслужващия персонал (охрана, хигиенисти и др.) и външни изпълнители;
– Своевременно реагиране при спешна нужда;
– Подходящо управление на работното време, което е от съществено значение за ефективното справяне с комбинирането на задачите за тази позиция;
– Води приходите и разходите и изготвя месечни отчети за поддръжка;
– Поддържа техническа документация за оборудването на компанията;

Изисквания за позицията:

– Техническо образование;
– Владеене на английски език;
– Опит на позиции със сходни отговорности;
– Способност за бързо вземане на решения;
– Внимание към детайлите;
– Добра компютърна грамотност;
– Отлично планиране, организационни и лидерски умения;
– Отлични комуникационни умения;

Предложението влючва:

– Дългосрочна професионална реализация в компания с утвърдени високи стандарти за работа;
– Мотивиращо възнаграждение, социален пакет и много добри условия на труд;
– Коректни трудови отношения и отлични условия за работа;
– Добра работна атмосфера и подкрепяща среда;

Read More