Archive for Инженери

Currently we are looking to employ a PRODUCT ENGINEER (Project Engineer).

Main deliverables:
 Participation in the design of processes and implementation of new products for
automotive and industrial businesses;
 Preparation of technical specifications and work instructions;
 Participation in defining the standard times per operation;
 Suggesting ways of improving the cost and quality of products;
 Involved in organizing the sample production for different products;
 Update of documentation related to the products (projects) for which he/she is
responsible;
 Participation in the production processes optimization (Lean manufacturing
activities);
 Providing trainings to operators for specific steps in the process flow of the
products;
 Daily interaction with all levels in the organization – Project Leaders, Quality
Engineers, SQA Engineers, Process Engineers, Maintenance Engineers, Failure
Analysis Specialist, Metrology Specialists, Shift leaders, Operators;
 Communication with the company customers on global level with regard to
technical and technological issues when the Project Leader is not available;
 Audit of the production lines prior to customer visits;
 Provide information to Environmental Protection Coordinator on implementing
processes/operations, products and consumables that might affect the
environment in a negative way.

Requirements:
 Technical University degree (preferably in Electronics, Mechanical
Engineering, Industrial Engineering etc.);
 Knowledge of English at Upper Intermediate Business Level – written and
spoken;
 Computer literacy – good MS Power Point, Excel knowledge;
 Knowledge and experience in technological processes and quality standards for
electronic assembly is considered an advantage;
 Proactive attitude and desire to work in a dynamic production environment;
 Good communication and presentation skills;
 Flexibility, adaptability and good organizational skills – able to deal with multiple
tasks and switch fast from one to another;
 Relevant experience at a similar position is considered a strong advantage;
 Experience in automotive environment of 1-2 years is a plus;

Our offer:
 Work in the challenging automotive sector in a multinational environment;
 Good compensation package;
 Additional medical insurance and food vouchers;

Read More

Currently we are looking to employ a SQA Specialist.

General purpose of the job:
To organize and continue to improve the overall receiving inspection process and supplier quality
assurance team/activities. Coordinate/Supervise the interaction with company suppliers in terms of
Quality of components/materials delivered to our production lines.

Main responsibilities:
• To plan and supervise the activities performed by the SQA Operators;
• To organize and participate in the receiving inspection of raw materials and components;
• To manage all procedures, document flow and data on receiving inspection process and
supplier evaluation process.
• To plan and coordinate receiving inspection activities so that to ensure timely supply of
components to production lines;
• To coordinate the validation of the raw material with the project teams;
• To organize and perform the initial approval of suppliers, their evaluation and classification;
• To be actively involved in supplier validation process via approval of PPAP documentation.
• To do process and product audits of suppliers and to participate in the regular evaluation of
active suppliers; To coordinate BG supplier evaluation on a six month basis.
• To organize, if necessary, qualification testing of the received raw materials and components;
• To prepare and present on a regular basis reports on receiving inspection results;
• To analyze the non-conformities and delivered raw materials and components which could
have negative impact on the environment and suggest continuous improvement actions;
• To manage and maintain the Supplier QRQC zone;
• To request corrective actions by the supplier;
• To coordinate the process of delivery of substitute components (in case of non-conformity)
and to clarify details in terms of invoicing;
• To udate regularly the BG approved vendor list including expiration dates of ISO
certificates and responsible for SQID;
• To be in charge of the SQA operators (receiving inspection operators) and to deliver regular
and ad-hoc trainings to them;

Requirements:
• Technical University Degree – Electronics, Mechanical Engineering, Material Science
preferable;
• Very good written and spoken English – correspondence with foreign suppliers;
• Very good computer literacy – MS Office (Excel);
• Knowledge on IATF 16949;
• Excellent organization and communication skills;
• Pro-active and able to work independently and deliver results without supervision;
• Previous experience with supplier communication is a plus;
• Previous (automotive) industry exposure is most welcome;

Our offer:
• Very good compensation package;
• In-house trainings;

Read More

За наш партньор търсим: Сервизен Инженер.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Поддържа техниката, оборудването и инструментариума;
Предоставя на потребителите информация за правилната употреба и грижа за продуктите на компанията;
Извършва своевременно и цялостно отстраняване на неизправности, диагностика и ремонт;
Извършва продажба на аксесоари, консумативи и уреди;
Управлява и оптимизира запасите от резервни части;
Управлява жалбите в съответствие с политиките и насоките на компанията;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Техническо образование или еквивалентно образование;
Опит минимум една година на тази или еквивалентна позиция;
Валиднa шофьорска книжка;
Способност за организиране и приоритизиране на поставените задачи;
Способности за взимане на решения;
Търговски умения;
Базисни познания за работа с ERP/CRM системи;

Компанията предлага
• Отлични условия на труд;
• Работа в приятен екип от млади хора;
• Коректни трудови отношения;

Read More

В момента търсим ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЦЕХ, който да се присъедини към екипа на Инструменталното производство.

Основна цел на работата: Да осигурява качеството на произвежданата продукция съгласно изискванията и извършва метрологични измервания, анализи и изготвя отчети.

Основни задължения:

Да съставя и редактира процедури и работни инструкции за контролни операции в Инструменталното производство;
Да обработва документи, свързани с рекламации;
Да обявява извънредна ситуация в случай на несъответствие;
Да въвежда корективни и превантивни действия и проследява резултатите от прилагането им;
Да участва в разработката и внедряването на нови продукти;
Да създава и проверява програми за измерване на детайли и сглобени възли на трикоординатна измервателна машина използвайки PC-DMIS софтуер;
Да участва в обучението на операторите и индиректен персонал и да прави записи за проведените обучения;
Да участва в заявяването и усвояването на ново оборудване;
Да извършва контролни операции и калибриране на измервателно оборудване съгласно годишния график;
Да взема решение при констатирани несътветствия и да анализира получените несъответствия;
Да провежда вътрешни одити съгласно одобрения план;
Да изготвя 8D отчети и да участва в QRQC дейностите;
Да изпълнява и други задачи, възложени от прекия ръководител в рамките на притежаваните компетенции;

Изисквания:
Висше техническо образованиe (магистърска/ бакалавърска степен) по машинно инженерство;
Познаване на технологичния процес и производственото оборудване в ИП;
Опит и умения за работа с прецизна измервателна техника – измервателен микроскоп, 3D измервателна машина, компаратор, микрометър,измервателни часовници;
Разширени познания за принципите на GD&T – geometric dimensioning and tolerancing – ISO 1101 и тяхната връзка с извършваните измервания.
Способност да се използват тези знания за улесняване на комуникацията между конструктори, производство и метрология;
Умения за разчитане на сложни технически чертежи и спецификации и определяне на методи за измерване на съответните изделия;
Ползване на CAD/CAM софтуер CREO – основни познания;
Oпит и умения за намиране на първопричините за отчетени несъответствия и идентифициране на модели за предотвратяване на повторното им появяване;
Опит в създаването на измервателни приспособления със съдействието на конструктори и технолози;
Засилено внимание към отделните елементи на измерването, позволяващо необходимата точност и надеждност на процеса;
Познаване на стандарт IATF 16946;
Владеене на английски език на ниво B2– работа с техническа документация;
Компютърна грамотност- MS Office
Умения за работа в екип и спазване на поставените крайни срокове;
Готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;
Умение за работа с конструктивна и технологична документация, стандарти, норми.

Ние предлагаме:
Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Фирмено обучение;

Read More

Currently we are looking Quality Engineer.

Main Deliverables:
Participation in the implementation phase of new products as well as in the process validation in the production lines;
Participation in all trials, performing data analysis and pushing for improvements/corrective actions;
Organizing and being actively involved in SPC, FMEA, QRQC activities and analysis for the projects(products) that he/she is responsible for;
Driving a documented continuous improvement program;
Preparation and compiling of all necessary documentation that has to be submitted to the customer(s) – PPAP, APQP;
Customer claims handling and follow-up, root cause analysis, suggesting and implementing corrective actions by defining and coordinating a interdisciplinary team;
Preparation of regular reports/analysis on scrap rate, level of defects and customer claims; Preparing and updating assignment sheets for every problem encountered;
Acting as an internal auditor within the company and as an active participant during external customer audits;
Involved in the training process of operators with regard to defining and clarifying quality criteria;
Daily interface with customers on quality topics from project startup up to the end of the product lifecycle.

Requirements:
Engineering Degree – at least Bachelor Degree in Electronics, Industrial Engineering or Mechanical Engineering preferably;
Very good command of English language – oral and written (everyday communication with foreign customers via email/phone);
Quick learner, proactive, ready to work on his/her own and in a team;
Ability to work under pressure and to keep self-control;
Excellent communication skills and positive attitude;
Autonomous (including fast adaptation and willingness for self-learning);
Computer literacy – MS Office (Excel and Power Point);
Knowledge of TQM and Quality Tools (SPC,FMEA,PPAP,PDCA/RCA) is a plus;
Knowledge on quality systems – ISO 9001, IATF 16949 – considered an advantage;
Internal auditor qualification – considered a plus;
Relevant professional experience in a production environment is a serious advantage.

Our offer:
Good remuneration package;
In-house trainings;

Read More

We are looking for: QUALITY ENGINEER PLASTICS

Main Deliverables:
Organizing and being actively involved in SPC, PPAP, FMEA, QRQC activities and analysis for the projects/products that he/she is responsible for;
Participation in the design and implementation of new products as well as in the process validation on the production lines;
Preparation and compiling of all necessary documentation that must be submitted to the customer(s);
Customer claims handling, root cause analysis, suggesting and implementing corrective actions by defining and coordinating a team of specialists;
Preparation of regular reports/analysis on scrap rate, level of defects and customer claims;
Interaction with customers and sub-suppliers on quality issues from project startup until the end of the product lifecycle;
Involved in the training process of plastics operators regarding defining and clarifying of quality criteria;
Responsible for a group of quality operators and plastics quality technicians – monitoring of their performance and work schedules, preparing clear and specific work instructions for their daily tasks;
Acting as internal auditor within the company and as an active participant during external customer audits;
Right to declare emergency on the shopfloor in case of non-conformity, analyses of non-conformities.

Requirements:
Engineering Degree – Mechanical or Chemical Engineering;
Good command of English language – oral and written;
Willingness to work in a highly demanding environment (extensive internal and external communication);
To be able to acquire and analyze data using appropriate standard quantitative methods;
Autonomous (including fast adaptation and willingness for self-training);
Computer literacy – MS Excel and MS Word;
Knowledge on quality systems – ISO 9001, IATF 16949 – considered an advantage;
Internal auditor qualification – considered a plus;
Relevant professional experience in a plastic molding/injection production environment is a serious advantage.
Strong communication and analytical skills;
Ability to work under pressure and handle multiple tasks;
Team player.

Our offer:
Good remuneration package;
In-house trainings;

Read More

We are looking for: Advanced Buyer – D&D

Purpose of the job:
• Act as advanced buyer for all internal D&D and customer-initiated projects, including handling of all procurement needs in the department

Main duties and responsibilities:
• Manage all mass production BOM quotations in which D&D dept. is involved respecting the group purchasing strategy;
• Develop the prototype supplier network;
• Prepare quotations for prototypes and manage the procurement process for the samples;
• Maintain a database with the suppliers’ delivery terms;
• Order equipment and software platforms for D&D dept.; Follow the expiry dates for all items/licenses;
• Prepare the necessary documents and order the necessary materials for the department;
• Analyze and manage the supply of materials;
• Analyze and manage all deliveries from and to the department;
• Collect, process and send to finance department all documents related to the department’s activities;
• Work closely with the project teams to assess the materials used in products and services;
• Organize workshops with suppliers for them to present their new products/technology platforms;
• Identify and inform the Management and the design team about (potential) problems that might have negative impact on the execution of the project;
• Organize shipments from D&D to customers, suppliers, other plants all over the world; Prepare shipment documents (invoices, pro-forma invoice, packing list, AWB);
• Inform the Safety & Environment Coordinator when introducing new materials, operations and processes, which can have impact on the environment.

Required personal and professional skills:
• University Degree – Engineering or Logistics related major;
• Fluent written and spoken English;
• Previous experience in supplier negotiations and logistics is a must;
• Very good knowledge of electronic components/materials used in electronics;
• Advanced user of MS Office – MS Excel and Power Point;
• Detail-oriented and strict with following deadlines;
• Outstanding organizational and data analysis skills;
• Excellent communication and negotiation skills;

Our offer:
• Good compensation package;
• Additional medical insurance and food vouchers;

Read More

We are looking for: Product Owner

As product owner, you will be responsible for developing, delivering and improving products by working with stakeholders in the business and monitoring the marketplace.
You must have experience of working in an AGILE environment and will work closely with the technical development team and a number of other functions including Business owners, Finance, Sales and Marketing and 3rd party Suppliers.
Responsibilities:
New Product Development/ Product improvement
• Plan and prioritize product feature backlog and development for the product
• Generate ideas for future products or product enhancements based on market landscape, competitor analysis and trends, customer feedback, financial insight and product performance
• Ensure that the team always has an adequate amount of prior prepared tasks to work on
• Define product vision, road-map and growth opportunities
• Using Agile methodology follow the Product Development Life cycle with its associated documentation, meetings and governance to articulate product requirements and outcomes.
• Research and analyse market, the users, and the roadmap for the product
• Follow our competitors and the industry
• Break down product requirements and outcomes into user stores
• Provide the clarity and leadership at Scrum meetings to drive forward development
• Prioritise the backlog
Requirements
• Proven Product Owner
• Experience of working in Agile environment and providing leadership to the scrum team
• Knowledge of Betting/Sports/iGamaing Industry
• Product expertise in web based or mobile apps
• Experience of technical team agile processes.
• Team spirit and good communication abilities

Read More

Currently, we are looking to employ a MECHANICAL DESIGNER.

Main Deliverables:
• Design of mechanical products and validation of mechanical technical choices;
• Participate during the feasibility study of new products;
• Design and develop products respecting customer specifications and the development rules;
• Perform DFMEA and risk analysis for new products;
• Conduct engineering analysis, sizing, calculations, and materials selection;
• Work in close collaboration with the toolmakers for achieving best manufacturability of the product;
• Document the results of the designed products;
• Collaborate with the customer for achieving technical added value, respecting project rules set by the Project Leader;
• Work closely with company production plants at the beginning of the development (process engineer, test engineer, project leader) to assure a smooth transfer of the product to the plant at the end of the development;
• Give approval of the developed products in his/her area of expertise;

Requirements:
• University degree in mechanical engineering or other relevant;
• Excellent knowledge of design and development processes with a focus on plastic 3D modeling;
• PTC Creo and/or CATIA V5 software modules: 3D modeling, drafting, and automotive product design experience;
• Basic knowledge of thermal, mechanical and magnetic simulations – Ansys;
• Very good knowledge of plastic materials choice;
• Deep understanding of the plastic manufacturing process;
• Experience in a manufacturing environment;
• Good computer skills (general purpose and specialized software);
• Knowledge of English at Upper Intermediate Business Level.
• Strong communication and analytical skills;
• Ability to work under pressure and handle multiple tasks;
• Team player.

Our offer:
• Flexible start of the workday;
• Good compensation package – food vouchers, fuel vouchers, additional medical insurance;
• On the job training;

Read More

We are looking for: PROJECT LEADER – PLASTICS

General purpose of the job: To organize the entire work to win, implement, follow up the
execution of the project in the production, as well as to maintain the already implemented
projects in the production during their life cycle, ensuring maximum profit at a minimum
cost with a guaranteed quality and quantity according to the customers’ requirements.

Main duties and responsibilities:
• Manage the industrialization of new products and processes, process validation and
documentation according to company APQP procedures;
• Manage a cross-functional team in a matrix organization;
• Accountable for the overall success of assigned projects;
• Prepare Quotations;
• Involved in optimization of manufacturing process performance;
• Coordinate activities between Toolshop and Production (Trials, Repairs etc.)
• Contact with the internal and external customers of Plastic Injection Department on
technical and technological issues;
• Liaise with suppliers and sub-suppliers;
• Organize, control and lead the participants in the project, which he/ she is
managing;
• Support the communication within and out of the project team – with clients, BU
Managers, other managers of functional departments etc.;
• Responsible for the internal coordination and communication with the client while
implementing new processes and products or changes to already existing ones;
• Initiate and offer specific actions for the improvement of the profit from the
products and decrease the cost price of their production;
• Participate in the selection, requirement clarification and implementation of new
equipment;
• To coordinate with the Business Unit Coordinator/Project Director the decisions
concerning the financial expenses exceeding the budget.

Required personal and professional skills:
• Technical University degree (preferably in Mechanical or Chemical Engineering);
• Project Management tools proficiency (Gantt charts, risk analysis);
• Experience and knowledge of the technological process and the products;
• Ability to read drawings and identify critical quality characteristics;
• Quality standards knowledge (preferable);
• Good communication and presentation skills;
• Strong analytical skills and interpretation of data;
• Team player, result-oriented;
• Flexibility, adaptability and high personal motivation to work;
• Ability to set priorities and follow them;
• Ability to work under pressure;
• Experience in Plastic Injection Moulding and Tools development is a plus;
• Knowledge of English at Upper Intermediate Business Level – written and spoken;
• Second language (French/ German) is a plus;
• Computer literacy – excellent Excel knowledge is a must;

Read More

Търсим: Продуктов инженер.

Основна цел на позицията:
Организиране технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване на изделията, за които отговаря съответния продуктов (проектен) екип и инженер.

Основни задължения:
• Участие при внедряването на нови високотехнологични изделия и процеси в производството;
• Създаване на технически спецификации и работни инструкции за съответните изделия;
• Ангажимент за организиране на производството на мостри на изделията;
• Актуализация на документацията, свързана с проектите, за които отговаря;
• Участие в оптимизацията на производствените процеси (Lean Manufacturing);
• Осъществяване и поддържане на контакт с клиентите на компанията по технически и технологични въпроси при отсъствие на
проектен лидер;
• Обучение на оператори за специфични процеси;
• Контакт с широк кръг от специалисти в компанията – инженери качество, инженери процеси, инженери поддръжка, специалисти
анализ на отказите, специалисти метрология, началник смени, оператори;
• Работа в производствена среда и прекарване на повече от 60 % от работното време по линиите за асемблиране на модули с цел проследяване на процеси и евентуални проблеми.

Изисквания:
• Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, машинното или индустриално инженерство;
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) – работа с техническа документация и кореспонденция с контрагенти;
• Компютърни умения – MS office (Excel, Power Point, Word) – задължително;
• Опит и познания по технологичните процеси, свързани с асемблиране на електронни модули и по стандартите за качество се
смята за сериозно предимство;
• Опит в автомобилна индустрия – 1-2 години е предимство;
• Практически опит в производствена среда на подобна позиция е препоръчителен;
• Способност за работа в динамична среда;
• Мотивиран, проявява инициативност и аналитично мислене;
• Способен да работи самостоятелно и да подрежда задачите си по приоритет;
• Умения за работа в екип;
• Готовност за ежедневно пътуване до мястото, където се намират производствените мощности на компанията.

Ние предлагаме:
• Социални придобивки – осигурен фирмен транспорт, допълнително здравно осигуряване;
• Работа в екип от професионалисти в сферата на автомобилната електроника;
•Фирмено обучение.

Read More

Търсим Механичен дизайнер – Автоматизация.

Основни задължения:
• Създава концепции за цялостна автоматизация на производствените процеси,
свързани с асемблиране на електронни модули;Внедрява тези концепции в реални
условия в цеховете на компанията;
• Проектира уреди и средства за автоматизация на процесите;
• Отговорен за разработване на техническа документация за изработка на
проектираните устройства или изделия;
• Прави оценка на механичния дизайн от гледна точна на време и разход за
проектиране и изработка на обрудването;
• Осъществява контакти с проектни лидери, електронни дизайнери, процесни
инженери, инженери инструментално производство, техници автоматизация,
специалисти доставка на материали;
• Определя спецификацията на материалите, които ще се използват при изработката
на оборудването и подава данните към отдел Закупуване;
• Изготвя принципни схеми за свързване на отделните детайли;
• Разследва проблеми в дизайна на оборудването и търси първопричината за
възникналия проблем;
• Контролира производството на уреди и средства за автоматизация;
• Проучва, предлага и внедрява нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания:
• Висше техническо образование – машинно инженерство;
• Професионален опит в сферата на автоматизацията като механичен дизайнер е
сериозно предимство;
• Опит с 3D CAD софтуер – работа с Creo (Pro/E) се счита за плюс;
• Владеене на английски език – на добро ниво писмено и говоримо (работа с
техническа документация и контакт с чуждестранни колеги);
• Добра компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип;
• Инициативност и способност за бърза реакция в кризисни ситуации

Read More

Currently we are looking to hire a PROJECT LEADER for our TSD & Automation Dept.

Main activities of this team include design, assembly and implementation of dedicated
equipment and tools for the electronic production plants.

General purpose of the job: To perform general project planning and follow up on existing
Automation projects related to Toolshop production and standard equipment purchasing and delivery.

Main duties and responsibilities:
• Responsible for the planning, execution, monitoring and control of the projects as well as to
be ready to provide full support in terms of satisfaction of customer needs;
• To keep track of the active projects and assigned teams performance using a specific
scheduling tool;
• To be responsible for managing the delivery of materials and consumables for the
projects;
• To be actively involved in sourcing of suppliers/subcontracts; close interaction with
suppliers/subcontractors;
• To evaluate projects feasibility as well as production capacity;
• In charge of the internal coordination and communication with the client while implementing
new dedicated machines or changes to already existing ones;
• Responsible for the financial aspect of the project during all relevant stages of
implementation;
• Participate in the selection and implementation of new equipment, instruments and tools;
• Coordinate with the TSD and Automation Manager decisions concerning financial aspects
and process optimization;

Required personal and professional skills:
• University degree (preferably Mechanical Engineering or Electronics);
• 2-3 years of experience in an industrial environment;
• Good communication and negotiation skills, analytical thinking;
• MS products proficiency (Office, Project). CAD design software is a plus;
• Flexibility, adaptability and high personal motivation to work;
• To be ready to travel in/outside the country on business trips;
• English language – good written and oral communication;

Read More

Търсим Електронен дизайнер – Автоматизация (Инженер автоматизация).

Основна цел на работата: Да създава концепции за цялостната автоматизация на производствените процеси, да внедрява в практиката тези концепции, да проектира уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения:
• Контакти с ръководителите на проекти и с екипа на процесни и продуктови инженери с цел
уточняване на спецификациите по машините/приспособленията, които отдел Автоматизация трябва
да проектира и изработи по съответния проект;
• Проектиране на електрониката и пускане в действие на машини за автоматизиране на
производството; разработка на хардуера и софтуера за конкретна машина;
• Изпълняване на проекти и контрол над производство на уреди и средства за автоматизация;
• Проучване, предлагане и внедряване на нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания:
• Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, автоматиката или електротехниката;
• Добри хардуерни познания (опит в разработка на хардуер) – цифрова и аналогова схемотехника;
• Умения за работа с Atmel Microcontrollers и/или PLC;
• Опит с програми за проектиране на платки;
• Много добро ниво на владеене на програмен език C++ или C;
• Владеене на OrCAD и умения за тестване на електронни устройства се считат за предимство;
• Опит в изработването на потребителски софтуер за специфични машини е плюс;
• Английски език – устно и писмено на добро ниво (активна работа с техническа документация и
писмена кореспонденция);
• Комуникативност и желание за работа в екип;
• Инициативност и готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;

Read More
Menu