Sofia

За наш клиент – Forex брокер, търсим QA Specialist.

Характер на работата:
– Следи за правилното спазване на писмената и устна кореспонденция;
– При необходимост изготвя нови или коригира стари документи, за нормите на писмената и устна кореспонденция;
– Слуша разговори в релано време, проверява имейл и чат кореспонденции между служителите и клиентите на Компанията;
– Изготвя набор от репорти и статистики, относно нивото на качеството на обслужване, както и
профилирани анализи спрямо всеки член на проактивните департаменти;
– Информира своевременно Управителя на Компанията, Борда на Директорите и Мениджъра на
отдел Риск, при наличието на нередности (физически, технически, софтурни), рискови казуси или некоректно поведение на един или повече служители;

Основни изисквания за заемане на длъжността:
– Перфектен Английски – устен и писмен;
– Опит на посочената позиция в индустрията: минимум 1 година;
– Опит в следенето на правилното съставяне на писмената и устна кореспонденция на служителите към клиентите на Компанията и прилагане на установените от Компанията нормативни актове и процедури, както и спазване на законовите мерки за авторско право;
– Познания и опит с: Microsoft Office, MT4, MT5, Zendesk, Live chat, CRM;
– Предишен опит с регулирани компании се счита за голямо предимство;

This job is Expired

Menu