Sofia
Постоянна

Предвид настоящите и нови проекти, които очакваме да приемем, имаме
нужда от колега на позицията Mid/Senior React Developer, който има възможност и умения да навлезе бързо в конкретна идея и да продължи работата си по проект с минимално
менторство.

Кой би се вписал в нашият малък екип?

Технически елементи:

Задължителни:

– HTML
– CSS
– JavaScript
– ES6+
– React and/or React Native
– GitHub

Пожелателни:
– React Testing Library
– Expo
– NativeBase
– TypeScript
– Jest
– Next.js
– Material UI
– Tailwind CSS
– Atlassian products (Jira/Confluence)

Опит:
Не по-малко от 3 активни години опит по проекти и продукти, които са
базирани на React/React Native

Организация на работа:
Самостоятелност при работата по задание, включващо подготвяне и
тестване на готови компоненти, както и на завършеното задание, преди
предоставяне за окончателно тестване от клиента.

Работен език:
Английски; Български

Локация:
Офис (София) или дистанционно

Това, което можем да гарантираме е динамика и работа по различни и
интересни проекти

Menu