Ботевград
Постоянна

Търсим Оператор Метрология.

Основна цел на работата:

Да извършва операции по метрологичното осигуряване на фирмата, както и измервания за осигуряване качеството на продуктите.

Основни задължения:

• Да познава работните инструкции и работи в съответствие с тях;
• Да работи с измервателни средства и средства за контрол;
• Да извършва калибриране на различни видове ИС и контролни операции;
• Да уведомява прекия си ръководител в случай на регистрирано несъответствие;
• Да изпълнява служебните си задължения в съответствие с Политиката по качество и околна среда, дългосрочните и краткосрочни цели на фирмата;
• Да познава и спазва стриктно Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания:

• Най-малко средно техническо образование;
• Добра компютърна грамотност – работа с MS Office – Word и Excel на много добро ниво;
• Умения за работа с чертежи;
• Умения за работа с различни измервателни средства – мултиметър, манометър, микроскоп, калибър, микрометър, термометър, шумомер, индикаторен часовник,силомер и др.
• Познаване на физическите величини – електрически, геометрични, оптични, в областа на акустиката, маса, налягане, температура, 3D измервателна машина и т.н.
• Познания в областта на метрологията и калибриране на измервателно оборудване (обхват, точност, разделителна способност и т.н.);
• Ползване на английски език на ниво „Beginners” според стандартите на компанията;
• Познания на статистически методи за анализ на измервателните средства – MSA, SPC и др. (повторяемост, възпроизводимост, пригодност и др.);
• Познания по системи за управление на качеството като ISO TS 16949, ISO 14001 се счита за сериозно предимство;
• Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

• Мотивиращо възнаграждение;
• Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
• Фирмено обучение;

Menu