Sofia
Постоянна

Търсим Фасилити мениджър.

ОТГОВОРНОСТИ:

Планира, организира и участва в тестване, обслужване и ремонт на инсталациите, машините и оборудването съгласно утвърдените правила и процедури;
Анализира проблемите свързани с инфраструктурата, поддръжката и предлага подобрения;
Отговаря за своевременната и качествена поддръжка;
Отговаря за работата и поддръжката на следните системи, инсталирани в логистичната база: система за видеонаблюдение; за техническа охрана – СОТ; за мониторинг и запис на температурата в складовете; за контрол на достъпа; за пожароизвестяване; наблюдение на UPS;
Отговаря за и участва в инсталация и поддръжка на информационната и комуникационна инфраструктура във фирмата;
Организира спазването на противопожарната безопасност и подготовката за действия при пожари и аварии;
Работи като орган по безопасност и здраве;

ИЗИСКВАНИЯ:

Опит на сходна длъжност – 3 години
Много добра компютърна грамотност и много добро владеене на MS Excel;
Добро владеене на английски език;
Опит със системи за управление на складове ще се счита за предимство;
Умение за работа с нормативни актове и оперативни документи;
Комуникативност и умение за работа в екип;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

Конкурентно заплащане;
Атрактивен социален пакет;
Възможност за работа и развитие в компания лидер в своя сектор;

Menu