Бургас
Постоянна

Търсим Търговски Представител за дивизия Храни.

Ключово за тази позиция е създаването и поддържането на партньорски отношения с
локални ключови клиенти, както и с дистрибутори, с цел по-добро позициониране на
продуктите.

Задължения:

• Управление на отношенията с локални ключови клиенти, с фокус цялостно
представяне на продуктите в точката на продажба
• Листване на продукти на компанията
• Управление на цялостен бюджет на ниво клиент
• Позициониране на рафта спрямо стандартите на компанията
• Договаряне и изграждане на вторични излагания на правилните места в магазина
• Договаряне на брошури и/или друг вид активности с клиента
• Прави ежедневен мърчандайзинг в обектите от графика си, като се стреми да постигне
излагане спрямо зададените стандарти на компанията
• Работи в тясно сътрудничество с търговските агенти на Дистрибутора
• Не допуска OOS на рафта и следи винаги стоката в магазина да бъде в добър
търговски вид
• Поставя рекламни материали
• Взима и/или допълва заявки при необходимост
• Следи за правилното изписване на етикетите спрямо продукта/вкуса
• Активира промоционални активности (червени етикети, тихи акции, брошури)
• Следи оборотите, които прави всеки един от магазините в графика и се стреми да ги
повишава чрез работата си в магазина (асортимент, излагания, активности)
• Следи за иновации и активности на пазара на конкуренцията
• Работи ежедневно с различни мобилни апликации във връзка с текуща отчетност на
работния процес

Изисквания:

• Минимум 2 години опит на сходна позиция
• Компютърни умения – MC Office, PowerPoint, Excel – формули, попълване и обработка
на данни
• Активен шофьор
• Висше образование

Лични качества:

• Умение за самостоятелно приоритизиране и организиране на текущите задачи
• Умение за работа в екип
• Опит в търговията
• Много добри комуникационни умения
• Много добри аналитични умения
• Коректност, честност

Menu