Sofia
Постоянна

Търсим Тийм Лидер – Forex.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

– Владеенето на перфектен английски език /устно и писмено/ е задължително;
– Опитът в продажбите е задължителен /поне 2 години опит с FOREX, CFD, бинарни опции или други;
– Доказан опит от 3 години като Тийм Лидер или подобна управленска роля във Форекс сектора;
– Презентаторски умения, дълбоки познания в разчитането на графики, следене на световните новини и събития, с цел предоставяне на достоверна, продажна информация на агентите;
– Силни комуникативни умения и умения за водене на преговори;
– Професионално отношение и ангажираност към постигане целите на Компанията;
– Отборен играч – отворен да споделя своите знания, умения и опит с цел подкрепа на своите колеги за постигане и/или надвишаване на зададените от компанията цели;
– Умения за управление на хора, за изграждане на силен и ориентиран към резултатите екип;
– Работа директно с генералния мениджър относно изготвянето на препоръки, планове за реклама, промоции за продажби, различни нужди на персонала и други;
– При необходимост ще участва в разговорите и ще затваря сделките на агентите;
– Да помага на агентите да разберат и коригират грешките си, за да подобрят крайния си резултат;
– Необходими са отлични компютърни умения, търпение, издръжливост, способност за намиране на бързи и ефективни решения, точност и надеждност, отлично ниво на бизнес прозорливост;
– Разработва нови стратегии, мотивира и вдъхновява персонала, за да осигури възможно най-високият коефициент на успешни продажби и поемане на пълна отговорност за крайните резултати на екипа си;

Ние предлагаме:
– Професионални обучения на местно ниво и в чужбина и възможности за развитие;
– Възможности за изкачване на ръководни позиции;

This job is Expired

Menu