Sofia
Постоянна

Търсим служител с технически познания за осигуряване на безупречна функционалност на материално-техническата база на хотел.

Изисквания:

– Завършено средно образование, с предимство са кандидатите с техническо образование;
– Познания по електрически инсталации, ВиК, ОВК системи и строителни дейности;
– Точност и организираност;
– Шофьорска книжка;
– Умения за работа в екип.

Отговорности:

– Извършва различни ремонтни дейстности, възникнали в хотела;
– Поддръжка изправността на базата;
– Анализира неизправностите и предлага решения за ликвидирането им;
– Контролира работата на подизпълнителни фирми,
извършващи дейности на територията на хотела;
– Качествено и срочно изпълнение на задачите, касаещи заеманата длъжност;
– Изпълнява и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител.

Ние предлагаме:

– Трудов договор на пълно работно време
– Добри условия на труд

Menu