Sofia
Постоянна

Във връзка с разшираяване на дейността ни търсим Счетоводител.

Отговорности:

Въвеждане на първични счетоводни документи и осчетоводяване на фактури от доставчици;
Издаване на фактури към клиенти;
Обработване на авансови отчети, командировки;
Изготвяне нa оперативни справки за ръководството на компанията;

Изисквания към кандидатите:

Висше икономическо образование;
Много добра компютърна грамотност (отлично владеене на Excel);
Опит в областта на счетоводството, минимум 3 години;
Умения за обработка на данни;
Владеене на английски език на оперативно ниво;
Готовност за работа в динамична среда;
Аналитично мислене;
Отговорно отношение и способност за приоритизиране на задачите;
Инициативност, желание за развитие, креативност и отговорност към поставените задачи;

Ние предлагаме:

Конкурентно заплащане;
Атрактивен социален пакет;
Отлични условия на работа в бързо развиваща се компания лидер в областта на международния транспорт и спедиция;
Работа в екип от професионалисти;

Menu