Sofia
Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността ни търсим СЧЕТОВОДИТЕЛ.

ОТГОВОРНОСТИ:

Осчетоводява и обработва първичните счетоводни документи;
Отговаря за трансфера и равнението на данни между оперативна и счетоводна програма;
Подготвя и анализира данни във връзка с месечното счетоводно приключване;
Участва в счетоводното приключване;
Изготвя анализи и справки;
Участва в инвентаризации, ревизии, проверки и одити.

ИЗИСКВАНИЯ:

Висше икономическо образование – Счетоводство и контрол;
Опит като счетоводител – минимум 3 години;
Владеене на английски език;
Много добра компютърна грамотност – Excel;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

Конкурентно заплащане;
Атрактивен социален пакет;
Възможност за работа и развитие в международна компания лидер в своя сектор;

Menu