Sofia
Постоянна

Търсим Строителен Инженер, който да изпълнява функциите на технически ръководител по отношение на проектите, да отговаря за организиране на работния процес по дадения проект, да отговаря за изготвяне и организиране на заявки за транспорт, следене, получаване и изпращане на оборудването за обектите.

Като Строителен инженер, ти ще отговаряш за:

•Изучаване подробно на техническата документация и познаване изискванията на клиента по проектите;
•Оценка на настоящото състояние на обектите и преценка на възможностите за постигане на желания резултат;
•Планиране и съставяне график на работа в рамките на поставените срокове;
•Даване на експертно техническо решение, координирайки с ръководител отдел, ръководител проект и координатор и следене за изпълнението му на обекта;
•Постоянно синхронизиране, актуализиране и предоставяне на техническата документация;
•Изготвяне на заявки за транспорт и материали, контролирайки и координирайки доставката им.
•Изпълняване контрол по изпълнението на обектите;
•Изготвяне на протоколи за влагане на материали по под-проекти след завършване на съответния обект;
•Събиране и предоставяне цялата необходима документация при издаването на обектите към клиента;
•Следене изпълнението на изискванията на клиента и уреждане отстраняването на забележки по извършения процес;
•Постоянна комуникация с подизпълнители и доставчици;
•Изпълнението на договорените срокове;
•Да не се укриват или премълчават обстоятелства или събития, които могат да доведат до трудности и пречки в текущата работа на отдела или фирмата;
•Изготвяне на оферти и тръжни документации;
•Изготвянето на бюджети на проекти;
•Да не се използва конфеденциална информация за цел различна от изпълнението на преките си задължения по ръководенето на обекта.

За да изпълниш това като професионалист, трябва да отговаряш на следните изисквания:

•Да имаш Висше или Средно образование в сферата на строителството;
•Да умееш да комуникираш отлично;
•Да владееш Microsoft Office и AutoCAD;
•Да владееш Английски език;
•Да имаш валидна шофьорска книжка – кат. B;
•Да си организиран и да имаш възможност за пътуване из страната;
•Да си мотивиран и с готовност за работа под напрежение;

Какво предлагаме:

• Конкурентно възнаграждение
• Предизвикателна и динамична работа във висококвалифициран екип от професионалисти;
• Участие във високотехнологични и иновативни проекти;
• Отлична програма за социални помощи;
• Здравна осигуровка;
• Спортни карти;
• Модерно и уютно работно място;

Menu