Ботевград
Постоянна

Tърсим СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ.

Основна цел на работата:

Анализ, изчисление и прогнозиране на производствен капацитет.

Основни задължения:

* Следи и анализира производственият капацитет и натовареността на производствените единици, отчитайки производствените поръчки, натовареността на операторите и оборудването в съответното производство.
* Отговаря за производственото нормиране, като синхронизира времето на операциите, на линиите и на процесите;
* Актуализира данните в системата SAP, както и модулите в отчетната система, свързани с производствения капацитет и операциите;
* Извършва анализ на ефективността на производствените линии и времето на операциите;
* Предоставя информацията на заинтересованите лица;
* Участва в поддържането и развитието на информационната система на производството;

Изисквания:

* Висше образование;
* Добра компютърна грамотност – владеене на Excel, PowerPoint и Word e задължително;
* С позитивна нагласа и с умения да работи както самостоятелно, така и в екип;
* Умения за разрешаване на проблеми и проявяване на гъвкавост при промяна на приоритетите;
* Отлични организационни умения и добри комуникативни умения;
* Английски език – ниво pre-intermediate (писмено и говоримо);
* Готовност за работа в производствена среда;
* Предишен опит в прогнозиране и анализиране на производствен капацитет се счита за предимство;

Условия:

* Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
* Редовна смяна;
* Осигурено обучение;

Menu