Sofia
Постоянна

Tърсим СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ.

Основна цел на работата:

Планира и организира изпълнението на производствените поръчки.
Контролира и анализира инвентаризацията в производствените звена.

Основни задължения:

• Оптимизира (контролира) наличностите от компоненти в производството спрямо производствените графици;
• Анализира възможностите за производство и предлага планове за изпълнение;
• Обезпечава изпълнението на фиксирания производствен план;
• Планира производствени поръчки, като отчита капацитета на отделните производствени звена и технологични маршрути;
• Контролира потвърдените производствени поръчки и предприема коригиращи действия при наличие на несъответствие;
• Анализира неизпълнените производствени поръчки и причините за това;
• Организира и извършва инвентаризация на материали и незавършена продукция, отразява и анализира резултатите и предприема съответните коригиращи действия;
• Структурира производствената схема за новите проекти;
• Контролира и коригира нивата за бракувани компоненти в съответствие с допустимия процент брак;
• Осъществява контрол върху наличната консумация на компоненти и под изделия от работните центрове;

Изисквания:

• Висше образование;
• Много добра компютърна грамотност;
• Владеене на английски език на ниво ”Intermediate English”, според стандартите на компанията;
• Знания в областта на логистиката и системи за управление на качеството;
• Комуникативни и организационни способности;
• Умения за работа в екип.

Условия:

* Добър социален пакет – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
* Редовна смяна;

Menu