Шумен
Постоянна

Търсим Специалист, маркировки.

Задължения:

• Организира и поддържа база данни с актуалните маркировки за всеки пазар;
• Внедрява в производството нови маркировки;
• Подготвя и проверява необходимите маркировки преди стартиране на производствения процес;
• Информира своевременно производството в случай на невъзможност или забава;
• Проследява наличностите на всички материали, свързани с дейността по маркиране на продуктите и при нужда изготвя заявка към отдел Доставки;
• Информира отговорните за планирането на производството при евентуални проблеми, свързани с изпълнението на поръчките;

Изисквания за длъжността:

• Средно или висше образование
• Компютърна грамотност и технически умения отлични: MS Office (Word, Colos, Clarisoft, Nicelabel, Excel, Power Point, Outlook);
• Владеене на чужди езици: Препоръчително английски език;
• Умения: Лоялност, дисциплинираност, отговорност;
• Готовност за работа на смени – 1-ва и 2-ра смяна;

Предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания;
• Заплащане адекватно на вложените усилия и постижения;
• Вътрешнофирмено обучение;
• Ваучери за храна в размер 200 лв.;
• Атрактивна бонусна схема;
• Социален пакет;

Menu