Sofia
Постоянна

Търсим Ръководител на отдел Поддръжка.

Основна цел на работа: Да организира цялостната дейност по поддържане на оборудването.

Основни задължения:

• Ръководи дейността по поддържане на оборудването съгласно приетите процедури;
• Организира редовното водене на записите по пускане на ново оборудване и поддръжка;
• Организира цялостната дейност по ремонта и пускане на ново оборудване;
• Извършва FMEA анализи, свързани с работата на оборудването;
• Извършва SPC на работата на оборудването;
• Организира обучението на персонала за работа с оборудването;
• Заявява резервни части и консумативи, отговарящи на изискванията по отношение на околната среда;
• Изпълнява служебните си задължения в съответствие с Политиката по качество и околната среда, дългосрочните и краткосрочни цели на фирмата;
• Познава и спазва стриктно Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• Развива и подобрява прилагането на Политиката по качество и околна среда.

Изисквания:

• Висше техническо образование – в сферата на електроника или автоматика, информационна и управляваща техника;
• Добра компютърна грамотност – MS Office;
• Опит в поддръжката на технологично оборудване мин 3 г;
• Познания по системи за управление на качеството;
• Познаване на методи за контрол на качеството;
• Управленски умения;
• Владеене на английски език на ниво “Pre-Intermediate Business English”.

Ние предлагаме:

• Социални придобивки – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна;
• Работа в екип от професионалисти в сферата на електрониката;
• Фирмено обучение.

Menu