Sofia

Търсим Процесен инженер, който да се присъедини към екипа.

Основна цел на заемащия позицията:
Да организира технологичната дейност и да отговаря за установяване и проследяване на технологичните процеси – спойка-вълна, селективна спойка, автоматизирани спояващи устройства и заварки.

Основни задължения:

Участва в разработката и внедряването на нови процеси в производството;
Прилага мерки за оптимизиране на процесите, контрол на процесите и осигуряване на работа съгласно установената технология;
Участва във валидирането на оборудване и процеси;
Извършва периодична проверка на пригодността на технологичното оборудване и процесите и при необходимост предприема действия за тяхното възстановяване или подобряване;
Ангажиран е при приемането и инсталирането на нова производствена екипировка, участва в проектирането и изграждането на монтажни линии за отделните продукти;
Предлага мерки за подобряване на цената и качеството на изделията;
Участва при определяне на нормовремена за отделните операции;
Създава технически спецификации и работни инструкции;
Участва в обучението на операторите по отношение на процеса/процесите, за който/които отговаря.

Изисквания:

Висше техническо образование – специалност електроника, електротехника, машинно инженерство или др. релевантно;
Английски език – добро ниво;
Отлична компютърна грамотност – MS Office;
Умения за работа с CAD или Gerber файлове – предимство;
Познания и/или опит в производствена среда по отношение организацията на процесите за насищане на електронни модули – плюс;
Основни познания по програмиране на машини с цифрово-програмно управление;
Нагласа за работа с широк кръг хора – производствен персонал и инженерен състав.
Готовност за работа под напрежение;
Умения за работа в екип;
Подход при взаимодействие с клиенти и доставчици.

Ние предлагаме:

Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
Работа в международен екип от професионалисти в сферата на асемблиране на автомобилна електроника;
Фирмено обучение.

Menu