Sofia
Постоянна

Търсим: Продуктов инженер.

Основна цел на позицията:
Организиране технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване на изделията, за които отговаря съответния продуктов (проектен) екип и инженер.

Основни задължения:
• Участие при внедряването на нови високотехнологични изделия и процеси в производството;
• Създаване на технически спецификации и работни инструкции за съответните изделия;
• Ангажимент за организиране на производството на мостри на изделията;
• Актуализация на документацията, свързана с проектите, за които отговаря;
• Участие в оптимизацията на производствените процеси (Lean Manufacturing);
• Осъществяване и поддържане на контакт с клиентите на компанията по технически и технологични въпроси при отсъствие на
проектен лидер;
• Обучение на оператори за специфични процеси;
• Контакт с широк кръг от специалисти в компанията – инженери качество, инженери процеси, инженери поддръжка, специалисти
анализ на отказите, специалисти метрология, началник смени, оператори;
• Работа в производствена среда и прекарване на повече от 60 % от работното време по линиите за асемблиране на модули с цел проследяване на процеси и евентуални проблеми.

Изисквания:
• Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, машинното или индустриално инженерство;
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) – работа с техническа документация и кореспонденция с контрагенти;
• Компютърни умения – MS office (Excel, Power Point, Word) – задължително;
• Опит и познания по технологичните процеси, свързани с асемблиране на електронни модули и по стандартите за качество се
смята за сериозно предимство;
• Опит в автомобилна индустрия – 1-2 години е предимство;
• Практически опит в производствена среда на подобна позиция е препоръчителен;
• Способност за работа в динамична среда;
• Мотивиран, проявява инициативност и аналитично мислене;
• Способен да работи самостоятелно и да подрежда задачите си по приоритет;
• Умения за работа в екип;
• Готовност за ежедневно пътуване до мястото, където се намират производствените мощности на компанията.

Ние предлагаме:
• Социални придобивки – осигурен фирмен транспорт, допълнително здравно осигуряване;
• Работа в екип от професионалисти в сферата на автомобилната електроника;
•Фирмено обучение.

This job is Expired

Menu