Sofia
Постоянна

Търсим ПРОДУКТОВ ИНЖЕНЕР (Инженер проекти).

Основна цел на позицията:

Организиране на технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип;
Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени и при дейностите по приключване на жизнения цикъл на продуктите;

Основни задължения:

• Участие при внедряването на нови изделия и процеси в производството;
• Определя последователността на целия производствен процес за дадено изделие, създава
работни инструкции за операторите, задава характеристиките на процеса и неговото
валидиране;
• Определя инструментите и приспособленията, които ще се използват по време на
технологичния процес, като дефинира изискванията за оборудване и техническите
спецификации;
• Осигурява наличността на оборудването и други инструменти, включително валидирането на
определени за проекта инструменти и оборудване;
• Провежда обучение на оператори за специфични процеси;
• Участие в оптимизацията на производствените процеси (Lean Manufacturing);
• Проследява времената на операциите, определени за производството на продукта
• Осъществява контрола на последващи технически/инженерни промени по продукта, така че
да гарантира тяхното адекватно управление, проследяване, запис и реализиране.
• Води и контролира процеса по производство на мостри;
• Извършва подготовката за първия ден на производство на продукта на пълен капацитет и
осигурява чек лист за одит на производствения процес;
• Осъществява контакт с широк кръг от специалисти в компанията – инженери качество,
инженери процеси, инженери поддръжка, специалисти анализ на отказите, специалисти
метрология, специалисти закупуване и връзка с клиентите, специалисти осигуряване
качеството на компонентите, началник смени, оператори;
• Работа в производствена среда и прекарване на повече от 60 % от работното време по
линиите за асемблиране на модули с цел проследяване на процеси и евентуални проблеми;
• Активно участие в анализа на дефектирали модули от производствения цикъл на изделията,
за които отговаря.

Изисквания:

• Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, машинното
или индустриално инженерство;
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) – работа с техническа документация
и кореспонденция с контрагенти;
• Компютърни умения – MS office (Excel, Power Point, Word) – задължително;
• Опит и познания по технологичните процеси, свързани с асемблиране на електронни модули
и по стандартите за качество се смята за сериозно предимство;
• Опит в автомобилна индустрия – 1-2 години е предимство;
• Практически опит в производствена среда на подобна позиция е препоръчителен;
• Способност за работа в динамична среда;
• Мотивиран, проявява инициативност и аналитично мислене;
• Способен да работи самостоятелно и да подрежда задачите си по приоритет;
• Умения за работа в екип;
• Готовност за ежедневно пътуване до Ботевград, където се намират производствените
мощности на компанията.

Ние предлагаме:

• Социални придобивки – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна;
• Работа в екип от професионалисти в сферата на електрониката;
• Фирмено обучение;

Menu