Ботевград
Постоянна

Търсим Оператор качество.

Основна цел на работата:

Да извършва контролни операции по осигуряване на качеството на произвежданата продукция съгласно изискванията на клиента и системата по качество.

Основни задължения:

Да познава работните инструкции и да работи в съответствие с изискванията, заложени в тях ;
Да работи с контролното оборудване;
Да извършва контролни операции и да отразява резултатите от тях в съответните документи (бланки за контрол, технологични фишове,сертификати);
Да попълва и поддържа базата с данни от контролните операции, съхранявани на WEB сървъра;
Да попълва и поддържа базата с данни за бракуваните компоненти и модули;
Да поддържа актуална и ежедневна информация за констатираните несъответствия на специално обособените за тази цел места и/или информационни табла;
Да участва в обучението на операторите касаещо критериите за качество, заложени в работните инструкции и стандартите за качество, с които работи фирмата;
В случай на регистрирано несъответствие, да уведомява прекия си ръководител, екип по проекта и началник-смяна;
Да извършва обработка на несъответстваща продукция и съхраняване на брака до унищожаването му;

Изисквания:

Средно техническо образование – в сферата на електрониката е предимство;
Минимум 2 г. опит в производство на електроника;
Познания на стандартите по качество ISO 9001, IATF 16949;
Умения за работа с чертежи;
Умения за работа с MS Officе – владеене на MS Excel е сериозно предимство;
Английски език – начално ниво (познания по технически английски са плюс);
Умения за работа в екип и под напрежение;
Готовност за работа на смени и даване на дежурства при нужда;
Познания за компоненти и материали от електронната промишленост е предимство.

Предлагаме:

Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително медицинско осигуряване;
Фирмено обучение.

Menu