Sofia
Постоянна

Търсим Началник фармацевтичен склад.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Организира, контролира и участва в работните процеси в склада;
• Отговаря за приемането, съхранението, допълнителните манипулации и експедицията на стоките.
• Отговаря за организацията и контрола на складовите работници при изпълнение на поставените им задачи и спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
• Отговаря за правилната експлоатация и изправност на складовата техника;
• Отговаря за и контролира оформянето на първичната отчетност и документите за постъпилите и напуснали стоки.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Професионален опит на сходна длъжност- мин.2 години;
• Опит във фармацевтичен склад ще се счита за предимство;
• Средно образование;
• Добра компютърна грамотност;
• Правоспособност за управление на електрокар.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Мотивиращо заплащане, обвързано с резултата от дейността;
• Атрактивен социален пакет.
• Възможност за работа и развитие в международна компания, лидер в своя сектор.

Menu