Шумен
Постоянна

Търсим Механик.

Основна цел на ролята:

Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжка.
Извършва периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите, за които отговоря.
Отчита резултатите от своята дейност.

Задължения:

– Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжката въз основа на плана за поддръжка, съгласуван с плана за производство.
– Контролира и отговаря за използването на подотчетните му материалните ресурси свързани с поддръжка и ремонт.
– Осигурява точно и ефективно приложение на всички нормативни и вътрешнофирмени документи, свързани с поддръжката на машините и съоръженията.
– Осигурява правилното и ефективно експлоатиране на производствените мощности.
– Изготвя план, организира и контролира периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите за които отговоря.
– Изготвя инструкциите за планови профилактики и следи за тяхното изпълнение.

Изисквания към кандидатите:

– Средно техническо образование;
– Техническа грамотност;
– Готовност за три сменен режим на работа;
– Способност за екипна работа;
– Опит на подобна позиция – предимство.

Ние предлагаме:

– Работа в бързоразвиваща се компания;
– Вътрешнофирмено и външно обучение;
– Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
– Безплатен транспорт;
– Безплатно работно облекло;
– Ежемесечна бонусна схема.

Menu