Sofia
Постоянна

За наш клиент търсим: Мениджър Продажби вътрешен пазар.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Изготвяне и прилагане на седмични, месечни и годишни планове за развитие на вътрешния пазар;
• Активно привличане на нови бизнес клиенти чрез директни продажби –посещаване на потенциални клиенти по предварително изготвен график
• Проучване на нуждите на бизнес клиентите и изготвяне на предложения от продуктовото
портфолио на компанията;
• Ежедневна комуникация по имейл и телефон с настоящите клиенти с цел разширяване и развитие на взаимоотношенията с тях;
• Следпродажбени взаимоотношения и обслужване;
• Администриране на информация и документи, свързани с дейности по продажбите;
• Изготвяне на ежеседмични отчети за резултатите;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

• Висше образование;
• Минимум 2 години опит на подобна позиция. Опит в областта на хранително вкусовата промишленост и/ или бързо оборотните стоки , работа с бизнес клиенти ще се счита за предимство;
• Компютърни умения – много добро владеене на MS Office;
• Английски език е предимство;
• Ефективна комуникация, умения за планиране, организиране и убеждаване, презентационни умения, инициативност, енергичност и позитивна нагласа.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Конкурентно възнаграждение
• Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията; работа в динамичен екип
• Възможност за професионално развитие;

Menu