Шумен
Постоянна

Търсим Машинен оператор – хлебни изделия.

Описание на длъжността:

• Произвежда продукти при стриктно спазване на утвърдените инструкции, въз основа на графика за производство.
• Привежда в готовност за работа и поддържа изправността на машината, съгласно работните инструкции за експлоатация
• Отговаря за поверената му машина, и отстранява своевременно проблеми, възникнали по машината, ако е в неговата компетенция
• Точно и добросъвестно изпълнение на основните функции и задачи при най-стриктно спазване на трудовата дисциплина и вътрешните правила на труда

Изисквания към кандидатите:

• Средно образование
• Готовност за работа на смени
• Способност за екипна работа
• Опит на подобна позиция – предимство

Ние предлагаме:

• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство
• Ваучери за храна 200лв
• Безплатен транспорт
• Атрактивна бонуси
• Модерна работна среда
• Безплатно работно облекло

Menu