Шумен
Постоянна

Търсим Лаборант.

Задължения и отговорности:

Извършва физични и физикохимични анализи, тестове за стабилност и приложни тестове на съществуващи, нови и конкурентни продукти;
Участва в разработването и внедряването на нови тестови методи;
Сравнява проби със стандарти и спецификации;
Събира данни и параметри чрез провеждане на анализ на проби;
Обработва и съхранява резултати от проведените тестове;
Отговаря за поддържката на химикали, оборудването за R&D и зоните, използвани от лабораторията, в съответствие с указанията за безопасност;
Участва в проекти и задачи, възложени от колегите от отдела за R&D;

Изисквания за длъжността:

Изискване за образование – висше или средно; специалности в област Химия – предимство;
Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
Предимство е опит на подобна позиция или на позиция контрольор на качеството;
Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна;
Личностни качества: умение за работа в екип, комуникативност, лоялност;

Ние предлагаме:

Работа в развиваща се компания;
Млад и динамичен екип;
Отлична работна среда;
Ваучери за храна – 200 лв.
Трудов договор, съгласно българското законодателство;
Атрактивна бонусна схема и социален пакет;

Menu