Sofia
Постоянна

Търсим Контрольор качествен оперативен контрол.

Отговорности свързани с позицията:

Осъществява входящ, текущ и изходящ контрол за съответствие на изделията;
Работи с широка гама измервателни уреди, извършва механични и визуални инспекции спрямо спецификация;
Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия;
Проследява спазването на производствените процеси и стъпките описани в системата за управление на качеството;

Вашият профил:

Предимство е техническо образование (средно/висше);
Свободно боравене с техническа документация;
Познания за стандартите касаещи обработката на металите;
Компютърна грамотност, (SAP е предимство);
Базово владеене на английски език ще е предимство;
Професионален опит на сходна позиция.

Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма;
Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място;
Постоянен трудов договор;
Пет дневна работна седмица, работа на две смени;
Социален пакет – ваучери за храна 200 лв., допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, организиран транспорт;
Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания;
Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения.

Menu