Sofia
Постоянна

Търсим Контрольор „Качествен оперативен контрол“.

Вашите задачи:

Осъществява входящ, текущ, междуоперационен и изходящ качествен контрол;
Работи с широка гама измервателна апаратура, извършва точни механични, физични и визуални инспекции спрямо техническата документация
Събира данни на ключовите индикатори за качество;
Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия;
Осигурява мониторинг и калибриране на пълната гама от измервателни уреди чрез вътрешни процедури;
Проследява спазването на производствените процеси и стъпките касаещи функционирането на СУК;

Вашият профил:

Професионална квалификация – завършено техническо образование (средно/висше);
Свободно разчита технически спецификации и чертежи на механични детайли;
Професионален опит с принципите на качеството в областта на металообработването – мин. 1 година;
Компютърна грамотност – MS Office и/или опит с други софтуерни продукти (SAP, ERP ще са предимство);
Добро владеене на английски език;
Познания за стандартите касаещи обработката на металите (допуски, сглобки, грапавост на повърхнини);
Машиностроителни познания за материалите и техните характеристики;
Познания в поддържането на ISO стандарти – 9001, 14001;
Готовност за работа на смени.
Отлични умения за екипна работа;
Комуникативност;
Стриктност, прилежност при работа с документи и файлове;
Отговорност и внимание към детайла;
Инициативност и гъвкавост;
Умения за организиране и планиране на времето;

Ние предлагаме:

Да бъдете част от компания – лидер в областта на термоформовъчната и вакуумопаковъчна техника;
Професионално въвеждащо практическо и теоретично обучение;
Възможност за професионално развитие и лична изява;
Отлични условия и среда на работа в екип от професионалисти;
Съвременен подход и отношение към служителите;
Модерна материално-техниеска база;

Menu