Шумен
Постоянна

Търсим Инженер – поддръжка производство.

Задължения:

∙ Ръководи и координира работата на механиците в предприятието и разпределя задачите между тях.
∙ Отговаря за правилната експлоатация и за изправността на машините в предприятието.
∙ Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването.
∙ Участва във вземането на технически решения, с цел оптимизиране на производствените процеси и повишаване на ефективността.
∙ Следи за ефективно разпределение на натоварването на машините и работното оборудване.
∙ Прави заявки за доставка на резервни части, инструменти и лични предпазни средства.
∙ Участва в изработването на вътрешни актове на предприятието, касаещи здравословните и безопасни условия на труд. Следи за годишните измервания на фактори на работната среда, пожарна безопасност и други спомагателни дейности.
∙ Води и съхранява техническата документация и монтажните схеми на устройствата и оборудването.
∙ Присъства при приемането на строителни и ремонтни работи и дава указания на работниците за провеждането им.

Изисквания:

∙ Висше техническо образование
∙ Познания и опит в електрониката и електротехниката;
∙ Английски език;
∙ Компютърна грамотност – MS Office, CAD- програми
∙ Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Menu