Шумен
Постоянна

Търсим Инженер – автоматизация на производството.

Задължения:

∙ Ръководи проекти, както административно, така и организационно, като отговаря за тяхното изпълнение в срок и спрямо определен бюджет.
∙ Изготвя идеен проект, включително разчертаване на разпределение, изготвяне на технологични схеми и задания, съставяне и контрол на срокове и бюджети.
∙ Разработва концептуални решения по заданията на всеки продукт.
∙ Осъществява комуникация с външни фирми и служители на Фикосота Фууд с цел спазване на заданията на продуктите.
∙ Открива и проучва контрагенти с нужното know-how и технически възможности за обезпечаване на нуждите по заданията.
∙ Осъществява дейностите по чертане на производствени цехове и тяхното разпределение.
∙ Договаря условия за доставка на оборудване и услуги спрямо нуждите на всеки проект.
∙ Съгласува проектираните инсталации с всички заинтересовани
∙ Осъществява контрол върху изпълнението на поставените бюджети и срокове.
∙ Осъществява коректна разработка на проектния дизайн.
∙ Балансира работния обем между вътрешни и външни ресурси.
∙ Осигурява правилно балансиране между задания на разработка на нов продукт, бюджет, срокове, желание на клиента.
∙ Осигурява баланс между бързина на изпълнение и качество на изготвения проект/извършената работа.
∙ Разрешава конфликти между звената по веригата за доставки на проекта.
∙ Отговаря за качеството на продукцията, произведена по ръководения проект.
∙ От страна на отдела действа като лице за контакт с Длъжностното Лице по Защита на Данните във връзка със задачите, проектите и запитванията, свързани с осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на данните.
∙ Отговаря за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни.

Изисквания:

∙Висше техническо образование или подходящо такова – машинен инженер;
∙Преимущество е техническо чертане, работа с AutoCad, 3D програми;
∙Аналитично мислене, което позволява да се ориентирате в информационния поток,
∙Познания и опит в електрониката и електротехниката;
∙Английски език – писмено и говоримо добро ниво;
∙Компютърна грамотност;
∙Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща.
∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.

Menu