Във връзка с оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, “Крос Соурс” ЕООД подписа договор № BG16RFOP002-2.073-12942-C01 за безвъзмездна финансова помощ.

Read More